חדשות    

בנק ישראל מהדק את הפיקוח על הבנקים למשכנתאות; יעבירו דיווח חודשי על פעילות המשכנתאות

בנק ישראל מגביר את הפיקוח על הבנקים למשכנתאות. הוראה של בנק ישראל (הוראה מספר 876) מחייבת את הבנקים להעביר עד ל-20 בכל חודש מידע מפורט על הפעילות בתחום המשכנתאות בחודש הקודם, כאשר כבר ב-20 במאי יעבירו הבנקים מידע מפורט על פעילות המשכנתאות בחודש אפריל.

הבנקים למשכנתאות ידווחו על היקף המשכנתאות בכל חודש, על מיחזורי המשכנתאות (משכנתאות של לווים קיימים שמסיבות כלכליות החליפו מסלולים); מידע על שיעור המימון מערך הדירה (LTV-Loan To Value) שמודד למעשה את החשיפה והסיכון של הבנקים למשכנתאות;  מידע על שיעור המימון ביחס ליכולת ההחזר  של הלווה;   מידע על דחיית הלוואות המשכנתא והלוואת חריגות (שאינן משולמות בתשלומים חודשיים); פיגורים של לווי משכנתא ועוד.

השלב הראשון בלקיחת משכנתא – מה ההון שלנו וכמה משכנתא צריך?  מה ההון שלכם? מה יכולת ההחזר שלכם? כמה משכנתא לקחת? ואיזו דירה אתם יכולים לקנות?