fbpx
חדשות

בנק ישראל פרסם הנחיות להפסקת השימוש בליבור

pixabay

בחודש שעבר פרסמה רשות ניירות האמריקאית הנחיות בנוגע להפסקת השימוש בליבור, הריבית המפורסת על ידי איגוד הבנקים הבריטי. הרקע הוא סיכון ואי ודאות בנוגע לחוזים הצמודים לליבור - עקב הברקזיט והמצב הכלכלי בבריטניה. כעת בנק ישראל מציג הנחיות משלו.

נראה שמ-2021 לא יוצג יותר הליבור או שייקבע שאינו מייצג את שיעורי הריבית הרלוונטיים. על פי הנחיות בנק ישראל, על תאגיד בנקאי שיש לו חשיפה
מהותית להפסקת השימוש בליבור, לוודא כי הוא נותן גילוי מתאים לנושא זה בדוח לציבור. במסגרת זו על התאגיד הבנקאי לתת גילוי לאופן שבו הוא מזהה את הסיכון, נערך כדי להפחית אותו, וכן לתת גילוי להשפעה הצפויה עליו. הגילוי יינתן בהתאם להתקדמות של התאגיד הבנקאי בתהליך ההיערכות שלו לניהול הסיכון של הפסקת השימוש בליבור.

הערכה והפחתה של הסיכונים הקשורים להפסקה הצפויה של השימוש בליבור, עשויות להימשך מספר תקופות דיווח. לכן ייש לשקול לתת גילוי על הסטאטוס של הפעילויות שהתאגיד הבנקאי ביצע עד למועד הדיווח ולנושאים המשמעותיים שטרם טופלו. כך לפי הנחיות בנק ישראל

.אם התאגיד הבנקאי זיהה חשיפה משמעותית לליבור, אך עדיין אינו יכול להעריך באופן סביר את ההשפעה הצפויה, יש לשקול לתת גילוי לעובדה זו,.
גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות להבין את הנושא מנקודת המבט של ההנהלה והדירקטוריון יהיה השימושי ביותר עבור המשתמשים בדוחות. גילוי כזה עשוי לכלול מידע המשמש את ההנהלה והדירקטוריון בהערכה וניטור של ההשפעה על התאגיד הבנקאי בעת המעבר משימוש בליבור לשימוש במדד חלופי. הגילוי יכול להיות מהותי, איכותי או כמותי.

דוגמאות

בחינה אם יש לתאגיד הבנקאי חוזים הנמשכים מעבר לשנת 2021 המתייחסים לליבור, או אם יש לתאגיד הבנקאי או ללקוחות שלו חשיפה לחוזים מסוג זה, והאם חוזים אלה, ביחדאו לחוד, מהותיים.. דוגמה אחרת  בחינה, עבור החוזים שזוהו, מה תהיה ההשפעה של הפסקת השימוש בליבור על אופן ביצוע
החוזה.

 

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות