fbpx
חדשות

בקרוב- מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ב-2019 ולמשרתי מילואים

בהמשך להודעה משבוע שעבר, הפיץ שר האוצר ישראל כ״ץ, תקנות לאישור ועדת הכספים המסדירות את זכאותן לקבלת מענקי סיוע לעצמאים של נשים שהיו בשנת 2019 בחופשת לידה ולא יכלו להצביע על ירידה במחזור העסקי בתקופה זו. בכוונת השר לפנות לוועדת הכספים על מנת שתאשר את התקנות בשבוע הבא. עוד מסדירות התקנות את זכאותם של עצמאים שיצאו בשנה שעברה לשירות מילואים והתמודדו עם בעיה דומה בגין תקופת השירות.

הזכאות למענקי הסיוע לעצמאים מותנית בכך שמחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופת הזכאות (לאחר התפרצות נגיף הקורונה) נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס (החודשים המקבילים בשנת 2019, לפני התפרצות הנגיף) בסכום העולה על 40% או 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס – בהתאם לקבוע בחוק. המנגנון שנקבע בחוק יוצר קושי במקרים שבהם מחזורי העסקאות של עוסקים היו נמוכים בתקופת הבסיס בשל שירות מילואים או בשל תקופת לידה והורות, מכיוון שמחזורי העסקאות בחודשים אלה לא משקפים את מחזורי העסקאות הרגילים של אותם עצמאים כיוון שדמי הלידה לא נחשבים כהכנסה לצורך חישוב הכנסות העסק לקביעת הזכאות למענקים. לפיכך, ייתכן שמנגנון החישוב הרגיל, לא יראה ירידה במחזורי העסקאות בשל נגיף הקורונה, למרות שמבחינה מהותית הקורונה פגעה בהכנסת אותם עוסקים בשיעור העולה על סף הזכאות שנקבע בחוק, והם אמורים להיות זכאים למענק הסיוע.

התקנות החדשות קובעות הוראות לגבי אופן ביצוע הגשת הבקשה למענק במקרים אלה ואת אופן ביצוע החישוב. המנגנון שנקבע בתקנות המוצעות הוא שיחשבו את תקופת הבסיס לאותם עוסקים באופן הבא:

לגבי עוסקת עצמאית שהיה לה בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון נקבע שתוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו היה לה חודש של פעילות מופחתת, או בתקופת פעילותה מיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היתה לה פעילות מופחתת לפי בחירת העוסקת.

לגבי עוסק עצמאי שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, נקבע שיוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים תקופת פעילותו מיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019 למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם שירת במילואים כאמור.

יצוין כי התקנות יחולו על גברים ונשים כאחד.

 שר האוצר, ישראל כ״ץ: ״כמו שהבטחתי - לא אשאיר אף אחד מאחור. הבאנו תיקון חשוב לנשים העצמאיות שילדו בשנת 2019 והיו בחופשת לידה ולאנשי המילואים שהיו בשירות והם יהיו שווים ושוות לכלל העצמאיים והעצמאיות ויהיו זכאיים לקבל את פיצויי הקורונה כמו כולם״.

עדכון 02.11.2020-

וועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה את התיקון לתקנות התכנית לסיוע כלכלי כמפורט בכתבה והעדכון יכנס לתוקף השבוע.

מענקים חדשים למובטלים וחל"ת בדרך- היכנסו לבדוק זכאותכם

פוטרה בהיריון והפיצויים גדלו פי שישה

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

Avatar

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות