חדשות    

פוטרה בהיריון והפיצויים גדלו פי שישה

גובה הפיצויים הוא לא סוף הפסוק: עובדת במאפייה ב בדרום תל אביב פוטרה לאחר חצי שנה. לאחר הפיטורים היא הודיעה למעסיק שהיא בהיריון אך הוא ביקש היתר מהממונה, על פי חוק. בית הדין הארצי לעבודה קבע שאומנם העובדת לא פוטרה בגלל ההיריון, אך המעסיק פעל בניגוד לחוק כשלא ביקש היתר ולכן צריך לשלם לה פיצויים גדולים יותר מהאתר בחוק.

במכתב הפיטורים הסיבה הרשמית לסיום  יחסי העבודה הא ״חוסר התאמה״. היא סיפרה שעם קבלת מכתב הפיטורים הודיעה לבעל המאפייה כי היא בהריון. בעל המאפייה לא הכחיש שנודע לו על ההיריון בסמוך לפיטורים וכי לא פעל לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.

לטענת האישה  היא פוטרה ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת בעודה בחודש השישי להריונה והסיבה היא הריון. עוד היא טענה כי לא קיבלה שכר בגין ימי חופשה ומחלה.

בעל המאפייה הנתבע השיב כי מלכתחילה הייתה אמורה להיות רק ממלאת מקום לחופשת לידה. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה. הוא קבע כי אכן העובדת נשכרה לעבודה לתקופת קצובה, אך אין ראיה להסכם על 6 חודשים. גם לא הוכח שההיריון היה סיבת הפיטורין. נקבע כי עליו לפצות אותה  ב-5,000 שקל כיוון שלא קיבל היתר לפטרה.

העובדת ערערה על גובה הפיצוי. היא טענה כי לפי הוראות החוק פיטוריה היו שלא כדין והם בטלים מעיקרם. בנסיבות אלה, על המעסיק לשלם לה את השכר שהיה מגיע לה בחודשים שעד הלידה ובשישים הימים שלאחר תקופת הלידה. בתגובה המעסיק חזר על טענותיו כי  היא הייתה ממלאת מקום, לא דיווחה לו שבהיריון וכי  זו לא סיבת  הפיטורין.

בית המשפט הארצי קיבל את הערעור.  ״אפלייתן של נשים בשוק העבודה בכלל ועל רקע היריון והורות בפרט היא תופעה שלצערנו עודנה רווחת״, נכתב בפסק הדין, וצוין כי על מעסיקים לפנות לקבלת היתר מהממונה אם ברצונם לפטר עובדת בהיריון, מכל סיבה שהיא.

הם הבהירו כי פיטורים ללא קבלת היתר מהממונה מנוגדים לחוק ולכן בטלים מעיקרם. עובדת בהיריון שפוטרה בניגוד לחוק זכאית להמשיך בעבודתה ולחלופין לקבל שכר בגין התקופה בה נשללה ממנה עקב פיטוריה. בית המשפט קבע כי פיטורי העובדת בטלים והיא זכאית לפיצוי בגובה 150% מהשכר שהיה מגיע אלמלא פוטרה.

השופטים חייבו את המעסיק בפיצוי של 28,891 שקל על הפרת חוק עבודת נשים. עוד נפסקו לטובת העובדת 1,777 שקל בגין הפרשי דמי חופשה וחגים ו-402 שקל על הפרשות חסרות לפנסיה. המעסיק חויב בהוצאות בסך 5,000 שקל.

מעוניינים להעסיק עוזרת בית? – כל מה שצריך לדעת

בגלל כוויה מקפה: נוסעת תבעה פיצויים מחברת התעופה שבה טסה – וזכתה

עו";ד פיטר עובדת הרה וישלם יותר מ-100 אלף שקל