fbpx
שוק ההון

ברנמילר יוצאת בהליך התייעלות כי אין לה כסף להשלים פרוקטים

בהודעה לרשות ני"ע דיווחה חברת האנרגיה ברנמילר כי בנוגע לתהליך הנפקת האג"ח שתכננה החברה לבצע, ועקב בחינת אפשרויות מימון נוספות החלה החברה  לגבש בתקופה האחרונה תוכנית התייעלות להקטנה משמעותית נוספת של הוצאותיה השוטפות, לצד ניהול מגעים עם צדדים שלישיים לגיוס חוב  או הון לחברה.

ברנמילר מספרת כי יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה מספיקה, בין היתר, להשלמת פרויקט רותם 1 ופרויקטים נוספים, ולכן  צפויים עיכובים בביצוע הפרויקטים הללו.

ברנמילר מציינת בהודעה כי המידע, כולל ההסכמים עם צדדים שלישייים,  הוא  הערכה בלב דהמתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדו"ח ועל הערכות ההנהלה. עוד ברנמילר מציינת כי ההתיעלות מותנית בהתקיימות תנאים שונים שאינם בשליטת החברה, כגון תוצאות המשאים ומתנים בין הצדדים וכן בהשפעתם של גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה.

ההודעה מגיעה בהמשך לדיווחים קודמים כאמור על השהיית תהליך הנפקת האג"ח שתכננה החברה לבצע, ובחינת אפשרויות מימון נוספות. זאת על רקע כניסת החברה לסחרור פיננסי, לאחר שלא עמדה בלוחות הזמנים להקמת פרויקט רותם 1 וחרגה מעלויות הפרויקט.
לפני כחודש בבנק לאומי טענו כי החברה הפרה את הסכם המימון ולכן דרשו פירעון מיידי של האשראי שניתן לחברה בהיקף של כ-21 מיליון שקל. החברה לכן ביקשה מבנק לאומי להשתמש בפיקדונות שבידיו בהיקף של כ-12 מיליון שקל כדי לפרוע חלק מהחוב שלה, ולדחות את פרעון יתרת החוב בכדי להמשיך במאמצים לגיוס כספים.
נזכיר כי לפני כחודש  דיווחה ברנמילר על קיום משא ומתן עם קרן השקעות למכירת 80% ממניות חברת הבת, ברנמילר אנרג'י, המחזיקה בתחנת הכח רותם 1 תמורת 43 מיליון שקל, המשקף שווי לחברת הבת של 53.75 מיליון שקל.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות