fbpx
מיסים

גילוי מרצון - הארכה עד 2019; הנה התנאים הנדרשים

רשות המיסים מפרסמת נוהל גילוי מרצון חדש המאפשר לישראלים לגלות את ההון הלא מדווח שלהם ולהימנע מהליכים פליליים - הנוהל הזה הוא בהמשך לתוכנית המוצלחת לגילוי מרצון בשנתיים האחרונות, תוכנית שהניבה מעל 30 מיליארד שקל. קראו כאן בהרחבה - לגלות או לא לגלות - זו השאלה? . הנחייה הפעם תקפה לשנים 2018 ו-2019. 

ברשות המיסים מסבירים כי על רקע היישום הצפוי בישראל של הסכם ה-CRS לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס, ולאור הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל ובהמשך להצלחתו של נוהל הגילוי מרצון האחרון שתקפו פג בסוף שנת 2016, ולהסכמות שגובשו עם משרד המשפטים,  מפרסמת היום רשות המסים "נוהל גילוי מרצון" חדש.

לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, "אל מול זרם המידע הצפוי להגיע לרשות מרשויות מס מחו"ל במסגרת פרויקט ה-CRS  ומקורות אחרים, פרסום הנוהל החדש נועד לתת הזדמנות למי שטרם הסדיר את ענייניו מול רשות המסים לתת גילוי מלא של נכסיו והכנסותיו הבלתי מדווחים ולשלם את המס המתחייב".  

מטרתו של הנוהל החדש לאפשר לישראלים נוספים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.  הנוהל  החדש יהיה בתוקף עד סוף שנת 2019 ובדומה לנוהל הקודם נכללו בו גם מסלולים מקוצר ואנונימי . יצוין כי המסלול האנונימי יחול עד 31.12.18 בלבד. הגשת בקשה במסלול מקוצר תתאפשר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקל.

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

במסגרת נוהל הגילוי מרצון שפורסם היום, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

הבקשות לגילוי מרצון תוגשנה באמצעות דוא"ל [email protected] לסמנכ"ל חקירות ומודיעין ברשות המסים.

הליך הגילוי מרצון שהסתיים ב31.12.16 זכה כאמור להצלחה רבה. סה"כ  הוגשו במסגרת הנוהל 7,549 בקשות לגילוי מרצון, מהן  4,620  במסלול האנונימי, 1,436 במסלול המקוצר 1,493 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון המוערך ב- 30 מיליארד שקלים, שיכנס למערכות הדיווח השוטפות ברשות המסים.

למדריך מלא על גילוי מרצון 

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  עמית בר

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות