הרפורמה בביטוח בריאות כוללת שינויים דרמטיים שביניהם שינויים בכיסוי הביטוחי, שינויים בתמחור וקביעת ביטוח אחיד. מטרת הרפורמה היא להקנות למבוטח אפשרות להשוות בין גופי הביטוח השונים. הרפורמה רק החלה והחברות נמצאות בתהליך למידה, ובהדרגה הן משיקות מוצרי ביטוח חדשים, אבל כבר עכשיו אפשר להגדיר את הרפורמה כמהפכה. נתחיל דווקא בביטוחים שלא השתנו – ביטוחי מחלות קשות וביטוחי תאונות אישיות נותרו ללא שינוי. כל יתר הביטוחים בתחום הבריאות השתנו.

 

הרפורמה נכנסה לתוקף בפועל באוקטובר אשתקד, אבל בשל המורכבות שלה, חברות הביטוח, הסוכנים וכל המעורבים בעניין קיבלו סוג של ארכה כשבמקביל יש עדיין נקודות לא סגורות ברפורמה שצפויות להיסגר בחודשים הקרובים.

 

רפורמת הבריאות, חשוב להדגיש, משפיעה על כל מי שהיה לו ביטוח בריאות ועל כל מי שמתכוון לרכוש ביטוח כזה. לכאורה, רפורמות לא משפיעות על העבר ולא אמורה להיות השלכה על מבוטחים קיימים, אבל השינויים בביטוחים החדשים בכל זאת ישפיעו עליהם. במקרים רבים הביטוחים המתחדשים יושפעו, ובכל מקרה המבוטחים עשויים לעבור לביטוחים החדשים. הרפורמה משפיעה בעיקר על מי שרכש ביטוח "ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח", שנוצר מרפורמת 2016 ואילך.

 

הביטוח הזה מתחדש כל שנתיים, ומי שמחדש ביטוח בעוד חודשים ספורים אמור כבר להרגיש את השינויים. אלו שיש להם ביטוחי בריאות אחרים יכולים להמשיך ללא שינוי (בהם אין מדי שנתיים פוליסה מתחדשת), ומי שירצה להחליף – יהיה כפוף לביטוחים החדשים לאחר הרפורמה.

 

הרפורמה פותרת את עניין כפל הביטוחים של המבוטחים שהיה להם ביטוח בריאות מכמה חברות או ביטוחים בחברות ביטוח לצד ביטוח רחב של קופות החולים. מבוטח אחד לא יחזיק ביטוחים דומים. הרפורמה נוגעת בעיקר לביטוחים האלו – ניתוחים בישראל, ניתוחים בחו"ל, השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל, תרופות, תרופות פרימיום וכן כתבי שירות והרחבות לביטוח כמו ביטוח אמבולטורי. לרפורמה יש גם השפעה על ביטוחי בריאות פרטיים וגם קבוצתיים ממקומות העבודה.

 

היררכיה ביטוחית

לרפורמה צפויה להיות השפעה גדולה מאוד על ביטוח בריאות של ניתוחים בישראל. עד עכשיו היו ביטוחים מהשקל הראשון דרך חברות הביטוח וביטוחים משלימי שב"ן (ביטוח המשלים של קופת חולים), אבל התברר שבעצם חברות הביטוח לא מפעילות את הכיסוי הביטוחי וקופות החולים נושאות בנטל הביטוחי. לכן נקבעו ביטוחים אחידים, אבל השוק עדיין מעכל את הרפורמה ואת השינויים הצפויים.

 

הרפורמה החדשה מגדירה רמות של ביטוחי בריאות, והמבוטח צריך לרכוש בהדרגה מבלי יכולת לקפוץ לביטוח בהיררכיה גבוהה לפני שעבר דרך ההיררכיה הנמוכה. רמות ביטוחי הבריאות מתחילות ברמה בסיסית המורכבת מהשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל הבריאות כולל תרופות פרימיום, ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ. רמה גבוהה יותר –  ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. רמה שלישית היא הרחבות לביטוחי בריאות שנרכשו, והרמה הרביעית היא ביטוח אמבולטורי, טיפולים אלטרנטיביים, בדיקות כמו MRI ו-CT, טיפולים פסיכולוגיים ועוד. הרמה החמישית והגבוהה ביותר – ביטוח מחלות קשות. ביטוח מחלות קשות ניתן לרכוש בלי צורך לרכוש את ההיררכיות הקודמות.

 

איך הרפורמה תשפיע על המבוטחים?

הביטוחים ברמה הבסיסית הם ביטוחים שאינם נמצאים בסל הבריאות ושעלותם גבוהה. מדובר בהשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל הבריאות וניתוחים בחו"ל. בכל הביטוחים האלו תהיה פוליסה אחידה.

 

הרמה הבסיסית חשובה לכם, גם בשל הביטוחים הנחוצים כאן וגם בשל היותה שלב מעבר להיררכיות הגבוהות יותר.

 

נעבור לרמה השנייה: ביטוח ניתוחים בישראל הוא ביטוח חשוב ואתם יכולים לרכוש אותו כביטוח משלים שב"ן עם השתתפות עצמית בסך 5,000 שקל. מדובר בביטוח חדש שצפוי להיות הזול ביותר מבין שלוש אפשרויות של מכירת ביטוח ניתוחים. ביטוח משלים שב"ן דומה לביטוחים הקיימים עד כה; ביטוח מהשקל הראשון – דומה לביטוחים שאחרי רפורמת 2016 וצפוי שיתייקר ביותר מ-10%. המטרה של הרגולטור היא שרוב המבוטחים ירכשו ביטוח משלים שב"ן.

 

הרחבות לביטוח הן כמובן רשות. הרמה הבאה – ביטוח אמבולטורי שמכיל בדיקות, טיפולים ושירותים שונים כמו פסיכולוג, רפואה משלימה. רוב האנשים, כך נראה, יבחרו בביטוח בריאות בהיררכיה ראשונה, שנייה וחמישית. עם זאת, יהיו רבים שירכשו את כל הרבדים.

 

מה ההשפעות הצפויות של הרפורמה? הביטוח האחיד נשמע מצוין, וייתכן שהמחירים יהיו נוחים, אבל הביטוחים ברובד הבסיסי עכשיו מחוברים-מאוחדים ולכן צפויים להיות יקרים יותר ממה שהיו לפני הרפורמה, אז גם המבוטח יכול היה להסתפק בביטוח חלקי. הביטוחים הנוספים אמורים להתייקר. במקביל קיים חשש שבשל המעבר לרפואה ציבורית, ייעלמו ביטוחי הבריאות הפרטיים, והבחירה בתוכניות משלימות לשב"ן עלולה ליצור תורים ארוכים.

 

 

 

 

מעודכן ל-07/2022

50% ממחיר הדירה יוצמד למדד תשומות הבנייה; קנס לקבלנים שמפגרים במסירת דירות. ועדת הכספים קבעה – חברות הבנייה יצמידו עד 50% ממחיר הדירה  למדד תשומות הבנייה. הוועדה סיימה את הדיון על חוק המכר כשהכוונה שהחוק ייכנס לתוקף תוך כחודש. מעבר לתיקון בנוגע להצמדה למדד תשומות הבנייה שנועד לבלום את התייקרות הדירות לרוכשי הדירות, נקבע כי הקבלנים ישלמו קנס על כל איחור במסירת דירה, בעוד שעד היום היה להם פתח מילוט.

נתחיל בשינוי בהצמדה למדד התשומות. מה זה בעצם המדד? מדד של עלויות הבנייה שלוקח בחשבון את התשומות – שכר עבודה, חומרי גלם ועוד. על פי חוק המכר, בעת רכישת דירה יכולים הקבלנים להצמיד את התשלומים של הרוכשים למדד הזה. מדובר במדד שעלה יותר מכפול ביחס למדד המחירים לצרכן בעשור האחרון והמשמעות – ייקור הדירה (מדריך מדד תשומות הבנייה).

השינוי בחוק נבע מהשאלה למה להכיל את ההתייקרות על מרכיב הקרקע, הרי את הקרקע כבר רכש הקבלן וכבר שילם עליה ולמעשה התייקרות שלה, אם תהיה, לא רלוונטית לרוכשי הדירות. ובכלל – הצמדה של כל התשלומים לוקחת בחשבון גם את מרכיב הרווח היזמי. למה לקחת הצמדה על רווחי היזם?

מחשבון מדד תשומות הבנייה

על רקע זה, הוחלט שתתאפשר הצמדה של עד 50% ממחיר הדירה, שזהו הנתח המוערך של עלויות הבנייה. התשלום הראשון שהוא לרוב 20% ממחיר הדירה לא יוצמד. שאר התשלומים (שהם 80% מערך הדירה) יוצמדו בשיעור של 50%, וכך למעשה מקבלים שבהינתן התשלום של ה-20% בעת ההתחלה, ערך הדירה יוצמד בשיעור של 40% (50% על 80%), ככה גם שיווקה ועדת הכלכלה את התיקון לחוק, רק שמלכתחילה אין הרי הצמדה על תשלום מיידי, זה כבר שולם, אזי ההצמדה האמיתית היא 50% על החוב.

השינוי השני הוא בנוגע לאיחור במסירה של הדירה. עד עכשיו בכל איחור של יותר מ-60 יום חברות הבנייה אמורות לשלם ללקוחות שלהן שכר דירה בשיעור של 150%, בהתאם לשכר הדירה באותו אזור. אז מה הבעיה? החוק מלא בחורים. החברות התחמקו מהקנסות האלו בעיקר מכיוון שעל פי החוק, איחור בגלל נסיבות שאינן תלויות בחברת הבנייה פטור מקנס.

התיקון הנוכחי לחוק סוגר את החור הגדול בחוק הקיים. הוא מחייב את חברת הבנייה לשלם קנס בכל איחור, אלא אם הוא נגרם בשל רשלנות של הקונה. מנגד, הקנס קטן לעומת המצב היום: נקבע כי באיחור של חודשיים ועד ארבעה חודשים, חברת הבנייה תשלם פיצוי בגובה שכר דירה מלא, אך לא יותר מכך. עד חודשיים – כלום.

במקרה של איחור של חמישה חודשים ועד שנה, הקנס יהיה תשלום חודשי בשיעור של 125% משכר דירה באזור. על כל איחור שמעבר לשנה יוטל קנס בגובה 150% משכר הדירה באזור.

עוד קבעה הוועדה – בדירות שייבנו על קרקעות מדינה, חברות הבנייה יחויבו לאפשר הקדמת תשלומים – אם הלקוח ירצה בכך. רוכשי דירות מקדימים תשלומים אם הם חוששים מעליית מדד תשומות המחירים. מנגד, הוועדה לא הורידה את חיוב הרוכש בשכר דירה של הקבלן. רוכשי דירה יצטרכו להשתתף בעלות הוצאות המשפטיות עד לגובה של 5,983 שקל.

אחד הרגעים הכי מרגשים בחייהם של בני זוג הוא כמובן אירועי הצעת הנישואין. אנשים משקיעים הרבה מאוד מחשבה בהפקה של האירוע הזה, ואם בעבר אנשים היו מסתפקים בכריעת ברך, כיום יש גם חברות אשר עוסקות בהפקה של אירוע כזה מא' ועד ת'. ההשקעה היא בכל פרט ופרט, וכוללת לרוב תפאורה וקישוטים, הרבה חברים, מוזיקה, אוכל וכמובן טבעת אירוסין מושקעת. הקנייה של טבעת אירוסין היא הסיפור המרכזי של הצעות הנישואין, מכיוון שהן מהוות את האירוע המרכזי של ההפקה. מדובר באירוע הפורמלי שבסיומו אמורה להגיד הכלה "כן" ולפתוח באופן רשמי את החגיגות.

יפה ויוקרתי

טבעת אירוסין היא לרוב הטבעת היקרה והיוקרתית ביותר שיש לנשים במגירת התכשיטים שלהן. מדובר בטבעות עם זהב, יהלומים וקישוטים שונים, אשר עולות לא מעט כסף ויוצאות, ברוב המקרים, רק באירועים מיוחדים. קניית טבעת אירוסין צריכה להיעשות בחוכמה, ויש לבקר בכמה חנויות וכמובן, להביא עזרה מהבית בדמות חברה של הכלה או קרוב משפחה אחר, אשר יוכל לייעץ ולנסות לעזור לחתן לעתיד, לפגוע לטעמה של בת זוגו. יש כיום המון חנויות המציעות טבעת אירוסין מכל מיני סוגים, וכמובן שעדיף לבקר בכמה שיותר מהן, כדי להבין את הסגנונות השונים ואת טווחי המחירים. ככל שתשקיעו יותר, תקבלו טבעת איכותית ומרשימה יותר, אשר תשמח יותר את בת הזוג שלכם.

לסמל את הקשר

טבעת אירוסין היא רק ההתחלה של קשר זוגי והן בהחלט מסמלות אותו, אך לאחר שקונים אותן, צריך לעבור לשלב הבא – בחירת המקום להתחתן בו. יש כיום מגוון עצום של מקומות לחתונה, והרבה אנשים הולכים כיום על הטרנד העכשווי – גן אירועים במרכז. אחרי שנים בהם אנשים נהרו למקומות מרוחקים יותר בפריפריה, אשר התמחו באירועים גדולים, המרכז הדביק את הפער וכיום הוא מציע מגוון עצום של גנים מרשימים ואיכותיים. בבחינת גן אירועים במרכז מקבלים בראש ובראשונה נגישות, שכן אנשים שמתחתנים מזמינים אנשים מהרבה נקודות בארץ. כאשר כולם מתנקזים למרכז, זה הרבה יותר קל למרביתם.

האירוע הנכון

כאשר בוחנים  גן אירועים במרכז למען האירוע שלכם, צריך לשים לב לכמה דברים. ראשית, האירוח הוא המשמעותי ביותר, שכן אנשים רוצים להרגיש חום והאהבה. הגנים צריכים לשדר אווירה נעימה, וכלל לא חשוב אם מדובר בחתונה, בת מצווה או אפילו חינה. גן אירועים במרכז צריך לתת אוכל מעולה, וזה היתרון הגדול של הגנים הללו, על פני גנים בפריפריה. גן אירועים במרכז אשר מכבד את עצמו עובד עם שפים מקצועיים, ועם מערך קייטרינג שנועד לייצר מנה מושקעת וטעימה לכל אורח ואורח. חשוב לשים לב שכאשר בוחרים גן אירועים במרכז יש לתת דגש על נושא החנייה. יש גני אירועים שהם במרכז תל אביב, אך רבים מהם עובדים עם חניונים, במה שמקל מאוד על האורחים.

לעבור לשלב הבא

לאחר שבוחרים גן אירועים במרכז ועושים את אירוע החלומות שלכם, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא והוא בחירת מקום לגור בו. כאן נכנס לסיפור הנושא הכלכלי והכספי של כל זוג, אך השאיפה של הרבה אנשים היא לגור בתוך בנייני בוטיק מפוארים. בנייני בוטיק הם נפוצים מאוד כיום ונמצאים לא רק במרכז תל אביב, אלא בשכונות רבות בכל רחבי הארץ, וגם בפריפריה הרחוקה יותר. הרבה אנשים שואלים את עצמם מה מגדיר בנייני בוטיק ומה הופך אותם לכאלו. ובכן, התשובה היא קודם כל עיצוב מרשים, מיקום יוקרתי (קרוב לים לרוב), הון אנושי ברמה גבוהה, ומתקנים מצוינים לילדים ולמבוגרים כאחד.

המקום לגור בו

לא מעט קבלנים עוסקים כיום בבניית בנייני בוטיק בכל רחבי הארץ. בנייני בוטיק מייצרים שכונות אקסקלוסיביות ומבוקשות, ומושכות אליהן לא מעט אנשים ברמה גבוהה, מפורסמים ואנשי עסקים. לשכונות בהן נמצאים בנייני בוטיק יש לרוב גישה נוחה, הרבה חנייה, מסעדות שף, ועוד בונוסים רבים ומגוונים שאין בשכונות אחרות. אנשים רבים שואפים לגור בתוך בנייני בוטיק אך זה לא תמיד מסתדר. עם זאת, כאשר חוסכים ועובדים נכון, או לחילופין בוחרים את בנייני הבוטיק שנמצאים בפריפריה, אשר להיכנס לתוך דירת החלומות שלכם בצורה מאוד מהירה. בנייני הבוטיק הם לא חלום רחוק כמו בעבר, וגם זוג צעיר יכול למצוא את עצמו בתוך בניין שכזה כבר לאחר החתונה.

שאיפות שונות

השאיפות של זוגות רבים הן שונות, ויש אנשים שיעדיפו לשים את הכסף במקום אחד ספציפי. כך למשל, יהיו אנשים שיעדיפו להוציא כסף רב על טבעת אירוסין ואחרים שיעדיפו להשקיע ולעשות את האירוע שלהם בתוך גן אירועים במרכז הארץ. עם זאת, יש אנשים שיעדיפו טבעת אירוסין צנועה או גן אירועים זול יותר, ולהשקיע בקניית דירה בתוך בנייני בוטיק במקום מבוקש בארץ. ההעדפות הן משתנות, והיררכיית החשיבות של אנשים היא שונה. הדבר הנכון לעשות הוא לנסות ולשלב בין כל האלמנטים במסגרת התקציב שלכם, וגם אם דירת החלומות תגיע בשלב יותר מאוחר, תמיד אפשר לנסות ולחסוך כסף, כדי לשאוף ולעבור לבית כזה בעתיד.

זוגיות בריאה

היכולת לשלב בין כל האלמנטים שמרכיבים זוגיות בריאה היא חשובה מאוד. אנשים שואפים לקנות טבעת אירוסין יפה כדי להתחיל את החיים הזוגיים ברגל ימין, וגם לסגור גן אירועים במרכז אשר יארח את האירוע שלהם בצורה הטובה ביותר. כמובן שמגורים נוחים מהווים את מטרת העל, ולכן, השאיפה של הרבה אנשים היא לגור בתוך בנייני בוטיק מפוארים. עבודה קשה ועזרה מהמשפחה אלו שני דברים שיכולים להביא אתכם לנחלה, ולכן, חשוב מאוד לדבוק במטרה, ולעשות את הכל ולהגיע אליה. משמע, לתפוס את כל הציפורים ביד אחת, ולאכול את העוגה, אך להשאיר אותה שלמה.

 

רגע של כנות: רובנו, עם כל הרצון הטוב, נרתעים מהתעסקות בעניינים פיננסיים. הררי המספרים מסחררים אותנו ולעתים קרובות, אנחנו מתקשים לקבל החלטות מושכלות כשזה מגיע לעניינים כספיים. זוהי תובנה שחשוב שנהיה מוכנים לאמץ בשלב מוקדם, שכן ככל שנקבל אותה בהקדם, כך נוכל לפעול כדי להתגבר עליה. אין ספק שכשזה מגיע להשקעות, יש מקום של כבוד גם לתחושות הבטן וההעדפות האישיות שלך. עם זאת, בסופו של יום ההחלטות הטובות ביותר שיהיה באפשרותך לקבל יהיו מבוססות נתונים. כאן נכנסת לתמונה המומחיות של איש המקצוע שלך. כאן, נבחן באילו מקרים מומלץ לקבל ליווי בתיק ההשקעות שלך ואילו יתרונות נוכל להפיק מהשירות החשוב הזה.

מה כולל ליווי כזה?

יועצים מעולם הפיננסי יסייעו לך לסלול דרך ארוכת טווח, מגוונת ומרובת היבטים לניהול העתיד הכלכלי שלך. מליווי בכל ההיבטים של ניהול תיק השקעות ועד בניית תמהיל מנצח שיפיק עבורך רווחים אופטימליים ועד תכנון פתרונות חיסכון מתאימות ותכנון הפנסיה שלך. איש מקצוע המכיר את התחום לפני ולפנים יכול לסייע לך לקבל החלטות מושכלות לכל אורך הדרך.

לעתים קרובות, אנו לא לוקחים בחשבון את כל האלמנטים של עולם ההשקעות. אנו נוטים לייחס חשיבות ראשונה במעלה להשקעות הקלאסיות כמו רכישת נדל"ן או סחר בניירות ערך, אך כמעט ולא מקדישים מחשבה להשקעות המיידיות ביותר שאנו מבצעים. תוכניות החיסכון וקרן הפנסיה שלנו הן השקעות לכל דבר ועניין. עם איש המקצוע המתאים, נוכל לבחור בקופות גמל להשקעה שיאפשרו לנו למקסם את החסכונות שלנו ובקרנות השתלמות שיאפשרו לנו לחסוך הון במיסוי. הרכבת תוכנית חיסכון עם איש מקצוע מנוסה תאפשר לך לבחון לעומק את כל ההיבטים הייחודיים לך ולסלול עתיד הממצה את המיטב מהמשאבים העומדים לרשותך תוך מזעור אופטימלי של המס שייגבה ממך במסגרת החוק.

באילו נקודות בחיים נזדקק לליווי מקצועי בתיק ההשקעות?

ישנן נקודות ציון משמעותיות בחיינו בהן מידע מקצועי עשוי לעשות את כל ההבדל בין רווח נאה להפסדים צורבים. אלו כמה מהנקודות בהן חשוב שנסתייע בליווי המקצועי הנכון.

איש המקצוע הנכון יעשה את כל ההבדל

יועצים בתחום הפיננסים מעניקים לך מידע רב, הם משמשים לך כמורי דרך בנתיבים שרובנו מרגישים אבודים בהם. לא כולנו ניחנו ביכולת לתכנן לטווח כה ארוך היבט כה מורכב כמו ניהול השקעות. איש המקצוע שלך שומר תמיד את האצבע על הדופק של השוק ויודע לזהות תרחישים אפשריים בכלכלה ובאורח החיים שלך כדי לספק להם מענה יעיל. כך, התוכנית הפיננסית שתיבנה היום תמשיך לשרת אותך היטב גם בחלוף השנים.

קבלת החלטות מבוססת נתונים

בשלב הראשוני ביותר, יערוך איש המקצוע שלך תשאול מקיף על מנת להכיר לעומק את הצרכים, את אורח החיים ואת האתגרים השונים העומדים בדרכך. עם כלל הנתונים הללו, יסייע לך היועץ שלך להרכיב תוכנית ולהציע לך ייעוץ לגבי השקעות, תכנון פרישה, תכנון עיזבון, חבות מס וייעוד חסכונות לכל יעד שחשוב ומשמעותי עבורך. על ידי בניית תיק השקעות מגוון, שיאפשר לך לחלק את סיכוניך באופן מושכל ובניית מערך של תוכניות חיסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות ותכנון פנסיוני מושכל וארוך טווח, הדרך שלך אל עתיד פיננסי יציב ומיטיב סלולה בבטחה.

מחפשים עבודה חדשה, או מתחילים לחשוב על חיפוש עבודה מתגמלת ומאתגרת יותר? לפעמים חיפוש עבודה יכול להרגיש כתהליך מדכא ומכריע, במיוחד אם אתם צריכים את העבודה מיד. לעתים קרובות זה מרגיש כאילו יש יותר מדי מה לעשות בזמן מוגבל מאוד. אחת הדרכים לנהל את הלחץ הזה ולשפר את חיפוש העבודה שלכם, היא לפרק את התהליך לשלבים קטנים וניתנים לניהול. פעולה זו יכולה לעזור לכם להרגיש שהשלמתם חלק קטן מהחיפוש שלכם, בכל יום ותתקדמו בצורה איטית ויציבה לעבר המטרה שלכם. למצוא עבודה שאתם רוצים לעשות, ובמקום העבודה שאתם רוצים להיות בו.

טיפים שיעזרו לכם להשיג את משרת חלומותיכם

כעת נפנה למספר טיפים אשר יעזרו לכם לצלוח ראיונות עבודה וכמה טיפים איך לכתוב קורות חיים , שיעזרו לכם להיות מוזמנים לראיון העבודה מלכתחילה.

השגת עבודת החלומות שלכם דורשת הרבה מודעות עצמית, התמדה ויצירתיות

כדי למצוא את עבודת החלומות שלכם, אתם צריכים להעריך את עצמכם. מה הכי משמח אתכם בסביבת העבודה? ערכו רשימה של כל הדרישות של העבודה האידיאלית שלכם. מדובר על דרישות ספציפיות לתפקוד העבודה, מיקום, תרבות העבודה, שעות עבודה והמשכורת.
זה החלום שלכם, אז הרשו לעצמכם להיות מפורטים ככל האפשר.

שלבים בהשגת משרת חלומותיכם

כעת נפנה לסקור שישה שלבים, אשר יעזרו לכם לפרק את תהליך השגת משרת החלומות שלכם. בצורה היעילה ביותר.
שלב 1- בניית קורות חיים ספציפיים לקריירה. לבסס את קורות החיים שלכם על המשרה שאליה אתם מגישים מועמדות. תוך כדי התחשבות בסוג המשרה לפורמט קורות החיים שלכם.
שלב 2- כתבו מכתב מקדים המותאם למקום העבודה המיוחל. השתמשו בהתלהבות, הסבירו את הכישורים והניסיון הרלוונטיים שלכם, ועובדות על העסק. במידה ואתם לא בטוחים בכישורי הכתבה שלכם כדאי לשקול שימוש בחברת כתיבת תוכן מקצועי.
שלב 3- צרו נוכחות מקוונת עם שמכם המלא. צרו אתר מקצועי המכיל את תיק העבודות, קורות החיים וכל החומר הרלוונטי לתחום שלכם.
שלב 4- מקדו את חיפוש העבודה שלכם בקריירה שבה אתם באמת מעוניינים. אין צורך להגיש מועמדות למשרות שאינן עונות על הדרישות שלכם. ככל שתשקיעו יותר מאמץ בהגשת מועמדות למשרות שאתם באמת נלהבים מהן, כך גדל הסיכוי לקבל את המשרה הזו.
שלב 5- התחברו והגדילו את רשת הנטוורקינג שלכם. הצטרפו למנהיגות מקומית ומועדונים ספציפיים לתעשייה, אפילו באמצעות קבוצות פייסבוק ואינסטגרם. רוב המגייסים החדשים בחברות הגדולות מגיעים מהפניות.
שלב 6- מעקב שבועי לאחר הגשת הבקשה. שמרו על רמה גבוהה של התלהבות ועניין. ואותתו למעסיקים העתידיים שלכם, שהם אינם עוד חברה אלה מטרה של ממש בפניכם.

בדרך להגשמת החלום של רכישת דירה חדשה, אנשים רבים יתקלו במהמורות, בעיקר כלכליות. מבין הדרכים הקיימות בשוק להגיע אל היעד, אופציה של קבוצת רכישה יכולה להוות פתרון נהדר בסיטואציה שכזו – ככל שיותר אנשים מצטרפים אל אותה הקבוצה, הדירה שמתכננים לקנות תהיה זולה יותר.

קבוצת רכישה זו בעצם התארגנות אשר מטרתה רכישת קרקע או בניין בבנייה מראש. זו יכולה להיות התארגנות מכוונת שמכילה חברים, בני משפחה או מכרים או מנגד התארגנות שרירותית אותה ניתן למצוא בלוח מודעות העוסק בנדל"ן.

כמו בכל רכישה גדולה ומשמעותית גם כאן מלבד היתרונות, ישנם גם סיכונים ופרמטרים שצריכים להילקח בחשבון לפני שעושים את הצעד הראשון. אז מה מרוויחים כשמצטרפים לקבוצת רכישה וממה חייבים להיזהר? המדריך לפניכם.

מה הם היתרונות של קבוצת רכישה?

  1. היתרון הבולט ביותר טמון במחיר. בהשוואה לרכישה באופן עצמאי מקבלן מדובר בהוזלה בהיקף של כ-20%, סכום שיכול להכריע בין החלטה לרכוש דירה חדשה או להישאר בלי. חשוב להבין כי היזם והקבלנים מקבלים משאבים כספיים בשלב מוקדם בבנייה, דבר שתורם להוזלת עלותה.
  2. עלויות המע"מ  והוצאות המיסוי יהיו נמוכות יותר כיוון שלא מדובר בהתארגנות עסקית, אלא פרטית. מכאן כי על הקרקע, אגרות הבנייה והיטלי הפיתוח לא תשלמו מע"מ והמס היחיד אותו תצטרכו לשלם יהיה מס קרקע.
  3. אם אתם זקוקים למימון, הבנק לא יעמיד בפניכם קשיים מכיוון שסך הדירות כבר נמכרו מראש ואין בעיה להוכיח זאת.
  4. אתם אלו ששולטים על הליך הבנייה ומעורבים בכל פרט במפרט שלה, בין אם הוא פרקטי או עיצובי. מעבר לכך, אתם לא תלויים באמינותו של הקבלן או כבולים אליו.
  5. אתם מכירים את האנשים איתם נכנסתם לשיתוף פעולה זה, גם אם הצטרפתם לקבוצת הרכישה דרך מודעה תוכלו להחליט מראש אם מדובר באנשים אמינים בעיניכם. מדובר בנקודת פתיחה מעולה לשכנות טובה בעתיד.

אילו סיכונים עלולים להופיע?

אחד הסיכונים הבסיסיים, כזה שאופייני גם לאלו שרוכשים דירה על הנייר, הוא שינויים בלתי צפויים. החל משינויים במפרט הדירה ועד לאי עמידה בלוח הזמנים המתוכנן. ככלל רכישת דירה לפני שנבנתה טומנת בחובה התאמה לבעיות שעלולות לצוץ בדרך. מומלץ למנות מנהל פרויקט בנייה שתפקידו יהיה לבדוק את התקדמות העבודה.

סיכון נוסף תלוי באנשים הכלולים בקבוצה. בין אם זה אנשים שהכרתם היטב אך אינכם בטוחים כיצד הם מתנהלים בפן העסקי ובין אם הצטרפתם לקבוצה עם אנשים חדשים – תוודאו כי אתם רואים עין בעין את מהלך הפרויקט אחרת כל אי הסכמה תאט את קצת התקדמותו ועשויה אף להפיל אותו. מעבר לכך, במידה והצטרפתם לקבוצת רכישה מאורגנת ומארגן הקבוצה לא הצליח לגייס חברים נוספים והרכישה נפלה – למרות שהעסקאות שנחתמו מבוטלות במקרים מסוימים הרוכשים לא יקבלו את כל הכסף שהוציאו בחזרה.

כולנו מכירים את סיפור קבוצת הרכישה של ענבל אור ולכן היבט נוסף הוא בחירת איש המקצוע שילווה אתכם. כאשר אתם עובדים לצד עו"ד קבוצת רכישה אתם מוגנים לטווח הארוך על ידי מישהו שדואג לכספים שלכם ובוחן באופן מקצועי את אישורי הבנייה. מומלץ אף שלכל חבר בקבוצה יהיה עורך דין פרטי שידאג לאינטרסים הספציפיים של אותו אדם.

נקודה נוספת עליה יש לשים דגש היא בחירת הקרקע. ישנם מספר פרמטרים שעלולים לסכן אתכם. ראשית הקרקע צריכה להתאים לסוג הבנייה המתכונן, שנית יש לוודא שלא קיימים צווי עיקול ושלישית חייבים לבדוק שקיים היתר בנייה אחרת התהליך יתעכב והעלות הסופית של הדירה תהיה כזו שאי אפשר לצפות מראש.
איך נימנע מסיכונים אלה?

טרם ההחלטה האם להצטרף לקבוצת הרכישה תוודאו שיש בפניכם את כל הנתונים, שאתם יודעים מה הם סכומי הכסף שאתם נדרשים להוציא , שאתם מודעים ללוח הזמנים ושאתם מוקפים בחברי קבוצה אמינים ובאנשים מקצוע מומחים הפועלים למען הקבוצה וגם למען כל אחד מחבריה.

כאמור, בחירת עורך דין רכישת דירה המתמחה בקבוצות רכישה יכולה למנוע טעויות רבות. הוא יבצע עבורכם מחקר מעמיק, יבדוק את הקרקעות, את אמינות היזם והקבלן, ויוודא קיומם של היתרי הבנייה הנחוצים. מעבר לכך, על מנת ליצור שוויון ואיזון בין כל חברי הקבוצה יש לחתום על הסכם נוטריוני כללי ובמקביל למנות עורך דין פרטני לכל אחד מחברי הקבוצה.

 

 

בעקבות הודעת נגיד בנק ישראל על העלאת שיעור הריבית ב-0.25% – להלן תגובות מצד בכירי הענף. שמאי המקרקעין ארז כהן: "העלאת שיעור הריבית כעת היא צעד מתבקש, שייתכן שאף נעשה מאוחר מדי – לאור העלייה החדה במחירי הדירות בשנה החולפת והגעתם של הבנקים לרף המקסימלי של האשראי שביכולתם להעניק לענף. לייקור הריבית כעת צפוי אפקט מצנן על השוק ממספר סיבות. מבחינת רוכשי הדירות, מדובר במהלך שמייקר את המשכנתא ומפחית את יכולת ההחזר ולכן צפוי לצמצם את הביקוש. מבחינת היזמים, צפויה התייקרות של האשראי, שתצטרף לגורמים מייקרים נוספים של הבניה בשנה האחרונה ובראשם התייקרות חומרי הגלם ועלויות ההובלה. לכן בשורה התחתונה אנו צפויים לראות ירידה בביקושים, לצד האטה בקצב הבניה".

 רז שרייבר, בעלים ומנכ"ל משותף בחברת אינהאוס שיווק נדל"ן: "אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית מאתגרת, שבה מצד אחד בנק ישראל מנסה להגן על רוכשי הדירות על ידי המלצה לצמצום חשיפה למדד (הגדלת רכיב הפריים ל-2/3) ומנגד מעלה את הריבית, אשר תשפיע ישירות על רכיב הפריים של ציבור לוקחי המשכנתאות. הניסיון לאזן הוא מובן ולאור חוסר הוודאות המאפיינת את התקופה המלצתנו לציבור היא לקחת משכנתא במסלול ריבית קבועה לא צמודה על מנת להימנע מסיכונים מיותרים. המסלול הזה אומנם יקר יותר אך יגן על הרוכשים מפני עליות משמעותיות ברכיב המדד או ריבית הפריים".

 רונן סיונוב, מנכ"ל ובעלים בחברת הנדל"ן הומרקט: "הודעת בנק ישראל על עליית הריבית באה בתקופה שבה השוק רותח, והיא לבדה לא תוכל לצנן אותו. חשוב לזכור כי הסיבה המרכזית לעליית המחירים הדרמטית שראינו בשנה האחרונה היא לא הריבית האפסית, אלא מצוקת הקרקעות שאינה מאפשרת לשוק לייצר היצע מספק של דירות ביחס לצרכים. לכן בשלב זה איני צופה כי יחול שינוי של ממש במגמה. עם זאת, אם יתגלה כי הצעד שנעשה היום הוא רק שלב ראשון לקראת העלאות נוספות של ריבית בנק ישראל – ייתכן כי יחול שינוי ממשי יותר בתמונה".

חדשות טובות מהאוצר. מחירי הריהוט צפויים לרדת ב-10% בעקבות הורדת המכס; מדובר בחלק משלב בתוכנית "מכס אפס". במסגרת התכנית להפחתת יוקר המחיה, חתם שר האוצר, אביגדור ליברמן, על הצו לביטול המכס על מוצרי ריהוט. זה אולי נראה עוד איזה עניין שולי, אבל זה לא כך. זה משמעותי, מדובר על חיסכון בריהוט הבית בסכום של כמה אלפי שקלים.

היקף שוק הריהוט בישראל מוערך בכ-7 מיליארד שקל וביטול המכס שעמד על 12% צפוי להביא להפחתת מחירי הריהוט לצרכן. לצד הפחתת המחירים לצרכן, ביטול המכס צפוי לסייע בפתיחת שווקים חדשים לייבוא, בהפחתת רגולציה ולהגדלת הייבוא המקביל. זה טוב גם לתחרות והמשמעות בשבילכם היא הפחתת מחיירם דרמטית. אז אם אתם רוכשים ריהוט תבדקו מה המחירים ביחס לעבר וביחס לחברות אחרות. אתם אמורים לרכוש את הריהוט בהנחה גדולה לעומת העבר, אחרת אולי "עובדים עלייכם"

באוצר מסבירים כי התוכנית היא בשיתוף עם שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, וכן הם מפרטים כי הצו לביטול המכס הוא על כלל מוצרי הריהוט, לרבות כסאות ומושבים וכן על כלי מיטה, לרבות מזרנים ושמיכות. הצו יכנס לתוקף מיד עם פרסומו ברשומות בימים הקרובים

ארונות לבית – מה עדיף, עבודת נגרות, קנייה מחנות רהיטים או קנייה באינטרנט?

 

כלי רכב חשמליים הפכו כבר מזמן מחזון "על הנייר" לעובדה בשטח.

המהפכה רק צוברת תאוצה, כשכל יום עולים על הכבישים בעולם וגם בישראל עוד ועוד רכבים חשמליים על חשבון הרכבים בעלי מנוע בעירה פנימית. למעשה, יש הסבורים כי 2025 תהיה שנת המפנה, שבה ישתנה שיווי המשקל כך שעל הכבישים ייסעו יותר רכבים חשמליים מרכבים "רגילים".

את דגל המהפכה נושאת חברת טסלה האמריקאית, שהוקמה בשנת 2003 והיום, בסוף 2021, היא נסחרת בוול סטריט לפי שווי של יותר מ-780 מיליארד דולר. ברבעון השני של 2021 הסתכמו מסירות הרכבים של טסלה ב-250 אלף ברחבי העולם.

מהפכת הרכבים החשמליים לא נעלמת מעיני הישראלים, והם מעוניינים לקחת בה חלק. יבואני הרכב מצדם דואגים לספק להם עוד ועוד אפשרויות לרכישה של רכבים מהסוג הזה, כך שכיום יש בישראל כבר יותר מ-20 דגמים של כלי רכב חשמליים שזמינים לרכישה.

במדריך שלפניכם נסקור את סוגי כלי הרכב החשמליים שקיימים בישראל, את טווח הנסיעה של כל אחד לאחר הטענה, וכמובן את המחירים.

 

 

————————————-

טסלה

לחברת הדגל של הרכבים החשמליים יש כמה דגמים שמשווקים בישראל: מודל 3 – מדובר ברכב משפחתי גדול ויוקרתי, שהוא אחד הנמכרים ביותר בעולם. הרכב נמכר בשלוש גרסאות השונות זו מזו במספר המנועים, בביצועים ובטווח הנסיעה. כל הדגמים מצוידים בין היתר בבקרת אקלים, כניסות usb, תאורת לד, כניסה ללא מפתח, ריפוד דמוי עור, מראות צד מתקפלות ופתיחה חשמלית של דלת תא המטען. בגרסה הבסיסית מביניהן ההאצה ל-100 קמ"ש לוקחת 5.6 שניות, ובגרסאות הנוספות היא אף מתקצרת.

טווח נסיעה: 448 – 580 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 35 דקות

מחיר: 191,929 שקל עד 272,313 שקל

טסלה 3

מודל S (יגיע לישראל בתחילת 2022) –  הרכב הכי ותיק של טסלה הוא מכונית סלון, והוא קיים בכמה גרסאות, השונות זו מזו בין היתר במספר המנועים ובקיבולת הסוללה. מדובר ברכב שנותן טווח נסיעה ארוך במיוחד. בגרסה הבסיסית ההאצה ל-100 קמ"ש לוקחת 3.2 שניות ובגרסאות הנוספות היא מתקצרת.

טווח נסיעה: 660 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 23-30 דקות

מחיר: 534,783 שקל עד 812,714 שקל.

מודל S

מודל X (יגיע לישראל בתחילת 2022) – רכב שטח משפחתי גדול שמספר המושבים בו הוא 5 וניתן להרחבה ל-6 או 7. מאחור הוא מצויד בדלתות שנפתחות כלפי מעלה. הוא מוצע בשתי גרסאות, שאחת מהן מיועדת לנסיעה למרחקים.

למרות גודלו, בגרסה הבסיסית ההאצה ל-100 קמ"ש לוקחת 2.6 שניות בלבד.

טווח נסיעה: 580 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 40 דקות

מחיר: 590,462 שקל עד 757,387 שקל

מודל X

יונדאי איוניק – רכב משפחתי קומפקטי שהוא גרסה חשמלית של רכב היברידי מוכר תחת אותו שם, ומבחינת העיצוב שתי המכוניות דומות מאוד. מבפנים הרכב מצויד בין היתר בחימום לכיסאות, תאורת לד, מראות צד חשמליות ומשטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד. ההאצה ל-100 קמ"ש לוקחת לו 9.7 שניות.

טווח נסיעה: 311 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 54 דקות

מחיר: 159,990 שקל

יונדאי איוניק

יונדאי קונה – רכב שטח קטן שהוא גרסה חשמלית לשתי גרסאות קודמות שלו, גרסת טורבו-בנזין וגרסה היברידית, ולעומתן הוא עבר מתיחת פנים כך שהוא נראה יותר מודרני לעומת הגרסאות הקודמות. בישראל הוא משווק ברמת גימור אחת, כולל כניסה ללא מפתח וקיפול מראות חשמלי. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש תיקח לו 9.9 שניות.

טווח נסיעה: 305 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 47 דקות

מחיר: 142,900 שקל

יונדאי קונה

פיאט 500 – רכב מיני עירוני בעל עיצוב רטרו ייחודי המוכר מגרסאות קודמות שלו. הגרסה הבסיסית שלו מאפשרת נסיעות קצרות בלבד, אבל המחיר אטרקטיבי במיוחד. הגרסה המשודרגת תאפשר טווח נסיעה גדול יותר. משווק בישראל בארבע גרסאות. הדגם הבסיסי יאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש ב-9.5 שניות.

טווח נסיעה:  190-320 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30-35 דקות

מחיר: 99,900 שקל עד 154,900 שקל

פיאט 500

פג'ו 2008-e – רכב השטח המשפחתי של היצרנית הצרפתית הוא גרסה חשמלית לרכב קיים, והוא מציע נוחות, גובה ועיצוב אסתטי. ההאצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 9.8 שניות.

טווח נסיעה: 320 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30 דקות

מחיר: 164,990 שקל

פג'ו e2008

פג'ו 208-e – רכב סופר מיני בעל נוכחות ועיצוב חדשני, שהוא גרסה חשמלית לרכב בנזין קיים. מבחינת העיצוב, ההבדלים בין הדגמים קטנים, והגרסה החשמלית מצוידת בין היתר בכניסה ללא מפתח, קיפול חלונות חשמלי ובקרת אקלים. ההאצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 8.3 שניות.

טווח נסיעה: 339 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30 דקות

מחיר: 152,990 שקל

פגו e208

רנו זואי – רכב סופר מיני שמוגדר כרכב עירוני, גרסה חשמלית לרכב בנזין, והוא אחד הדגמים החשמליים הנמכרים ביותר. ההאצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 11.4 שניות.

טווח נסיעה: 306 ק"מ

מחיר: 124,990 שקל

רנו זואי

אופל קורסה – רכב סופר מיני שהוא גרסה חשמלית לדגם בנזין ותיק מאוד. העיצוב של השניים דומה מאוד, אם כי הגרסה החשמלית זכתה לכמה תוספות שמקנות לה מראה צעיר ועדכני יותר. משווק בישראל ברמת גימור אחת, הכוללת בין היתר כניסה והתנעה ללא מפתח, בקרת אקלים, קיפול חשמלי למראות צד, משטח טעינה לטלפונים ניידים ועוד. ההאצה ל-100 קמ"ש לוקחת לו 8.1 שניות.

טווח נסיעה: 335 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30-55 דקות

מחיר: 147,990 שקל

אופל קורסה

MG ZS EV – רכב פנאי קטן מתוצרת סין (MG היתה במקור חברה בריטית וכיום היא בבעלות SAIC  הסינית), בעל עיצוב מודרני, שהיה הנמכר ביותר בישראל בשנת 2020 וזכה בתואר "אוטו השנה" בקטגוריית רכב חשמלי בשנת 2021. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש תיקח לו 2.8 שניות.

טווח נסיעה: 263 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): שעה

מחיר: 128,888 שקל

MG ZS EV

GAC GE3 – רכב פנאי קטן מתוצרת סין (GAC היא אחת החברות הגדולות והוותיקות בסין), אשר מתאים לנסיעות עירוניות או לטיולים קצרים. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 8.6 שניות. בישראל אין לו אפשרות של טעינה מהירה, וטעינה ביתית תיקח לו כשמונה שעות.

טווח נסיעה: 309 ק"מ

טעינה מהירה: לא נתמך

מחיר: 139,000 שקל

GAC GE3

AIWAYS U5 – רכב פנאי מרווח וגדול יחסית, בעיצוב עתידני, של חברה סינית צעירה שהוקמה רק בשנת 2017 ומתמקדת בייצור רכבים חשמליים. בישראל הוא משווק בשתי רמות גימור. ההאצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 7.5 שניות.

טווח נסיעה: 400 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 40 דקות

מחיר: 157,500 שקל עד 172,500 שקל

AIWAYS U5

סרס 3 – רכב שטח מתוצרת סינית (מותג הרכבים החשמליים SERES פועל תחת דונגפאנג, קבוצת  הרכב השנייה בגודלה בסין), שהוא גרסה חשמלית לרכב קיים. בישראל הוא משווק ברמת גימור אחת, וכולל בין היתר בקרת אקלים, חלון גג פנורמי, בלם יד חשמלי, קיפול חשמלי למראות צד, משטח טעינה לטלפונים ניידים ועוד. ההאצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 8.9 שניות.

טווח נסיעה: 301 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30 דקות

מחיר: 139,900 שקל

סרס 3

ניסאן ליף –  רכב משפחתי קומפקטי שמתאים לנסיעות עירוניות. קיים בשלוש רמות גימור, אבל בישראל משווק ברמת גימור אחת. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 7.9 שניות.

טווח נסיעה: 270 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 40 דקות

מחיר: 161,190 שקל

ניסאן ליף

קיה נירו – רכב פנאי קומפקטי, שהוא גרסה חשמלית לרכב היברידי ותיק יותר, ומבחינת העיצוב שני הדגמים דומים מאוד. משווק בישראל ברמת גימור אחת ויאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 7.8 שניות.

טווח נסיעה: 455 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 42 דקות

מחיר: 179,900 שקל

קיה נירו

מקסוס יוניק 5 – מיניוואן משפחתי מרווח מתוצרת saic הסינית, בעל שבעה מושבים. מבחינת האבזור הוא כולל בין היתר ריפודי עור, גג פנורמי, תא מטען חשמלי ועוד. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 9.5 שניות.

טווח נסיעה: 260 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30 דקות

מחיר: 198,194 שקל

מקסוס יוניק 5

לקסוס UX 300e – ג'יפון קומפקטי שהוא הרכב החשמלי הראשון של מותג היוקרה היפני. משווק בישראל בשתי רמות גימור. הבסיסית יותר כוללת בין היתר הגה מחומם, תצוגה עילית לנהג, מערכת שמע עם 6 רמקולים ועוד. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 7.5 שניות.

טווח נסיעה: 315 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 50 דקות

מחיר: 227,900 שקל עד 257,900 שקל

לקסוס UX 300e

מרצדס EQC – הדגם החשמלי הראשון של מותג רכבי היוקרה, וככזה הוא מספק עיצוב יוקרתי ומוקפד במיוחד. משווק בישראל בשלוש רמות גימור. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 5.1 שניות.

טווח נסיעה: 412 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 40-75 דקות

מחירים: 499,900 שקל עד 589,900 שקל

מרצדס eqc

מרצדס EQA – הדגם החשמלי השני של מותג רכבי היוקרה, שמשווק בישראל בשלוש רמות גימור. האצה מ-0 ל-100 קמ"ש לוקחת לו 8.9 שניות.

טווח נסיעה: 426 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 30 דקות

מחירים: 299,900 שקל עד 379,900 שקל

מרצדס eqa

אאודי 55 e-tron – הרכב החשמלי המלא הראשון של מותג היוקרה שהוא חלק מקבוצת פולקסווגן הגרמנית. מדובר ברכב החשמלי השני הנמכר ביותר בישראל בשנת 2020, והוא משווק כאן בשתי רמות אבזור. יאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 5.7 שניות.

טווח נסיעה: 398 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 26 דקות

מחיר: 532,022 שקל

פורשה טייקן – מכונית הספורט בעלת 5 הדלתות היא הרכב החשמלי הראשון של מותג היוקרה. היא משווקת בישראל בארבעה דגמים. הדגם הבסיסי מאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 4 שניות.

טווח נסיעה: 407 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 36 דקות

מחיר: 895,000 שקל

יגוארi-pace  – רכב פנאי יוקרתי ספורטיבי שזכה בפרסים רבים על עיצוב, חדשנות, בטיחות נוסעים ועוד. מתאים לעד חמישה נוסעים ומשווק בישראל בשלוש רמות גימור. דגם הבסיס מאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 4.8 שניות.

טווח נסיעה: 470 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 45 דקות

מחיר: 454,000 שקל עד 508,000 שקל

ב.מ.וו iX3 – רכב פנאי שהוא גרסה חשמלית של רכב בנזין קיים של המותג הגרמני, כך שהעיצוב הבסיסי נותר דומה. משווק בישראל ברמת גימור אחת, ויאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 6.8 שניות.

טווח נסיעה: 454 ק"מ

טעינה מהירה (עד 80% מהסוללה): 34 דקות

מחיר: 429,900 שקל

ב.מ.וו iX3

התמונות נלקחו מאתרי יבואני הרכבים

מתחילת מרץ נרשמו 690,055 דורשי עבודה חדשים, 90% מהם בחל"ת. ההנחה היא שעם הקלת המגבלות רוב המובטלים החדשים יחזרו לעבודה

משבר הקורונה מחריף ואיתו המשבר הכלכלי. אחת האינדיקציות הבולטות היא מספר דורשי העבודה בישראל שממשיך לעלות בשיעורים חדים מאז הוטלו הגבלות על תנועה ועבודה בישראל, שאילצו מעסיקים לשלוח עובדים רבים לחופשה ללא תשלום.

שיעור האבטלה במדינת ישראל עמד הבוקר (חמישי, 26 במרץ) על 20.4%. אתמול נרשמו בשירות התעסוקה 39,009 דורשי עבודה חדשים, לעומת 45,647 ביום שלישי, 38,016 ביום שני, ו-54,305 ביום ראשון.

מבין המתייצבים החדשים במרץ, 59% מהמתייצבים הן נשים ו-41% הם גברים. 46% מתוך המתייצבים הם בגילאי 20-34, 37.5% בגילאי 35-54, 14% בגילאי 55 פלוס, ו-2.2% הם עד גיל 20. הענפים שבהם נרשמה הקפיצה הגדולה ביותר הם הוראה והדרכה, מכירות, מסעדנות ותיירות.

מתחילת מרץ נרשמו 690,055 דורשי עבודה חדשים, 90% מהם בחל"ת. יחד עם חלק מהמתייצבים הפעילים מהתקופה שלפני משבר הקורונה עומד מספר דורשי העבודה הפעילים בישראל על 847,906 אנשים.

למרות העלייה במספר דורשי העבודה, יש מפוטרים שאינם זכאים לדמי אבטלה. עם אלה נמנים בראש ובראשונה בעלי העסקים העצמאים – יותר מ-300 אלף במדינת ישראל, אנשים בני יותר מ-67 שרוצים או חייבים לעבוד, מבקשי מקלט ועובדים פלסטינים.

מבחינת הביטוח הלאומי, מדובר בתוספת של יותר ממיליארד שקל בחודש לתקציב דמי האבטלה, שיגרום גל המובטלים החדשים.

נכון לעכשיו לא ברור כמה זמן תימשך החופשה הכפויה, אבל ההנחה היא שעם הקלת המגבלות במשק ובוודאי בתום המשבר כולו רוב המובטלים החדשים יחזרו לעבודה ושיעור האבטלה הגבוה יירד .

תגובות הכלכלנים על העלייה בשיעור האבטלה: המספרים חמורים פחות מבעולם וישראל תצא מכך

90% מהמובטלים החדשים בחל"ת

איך לשמור על זכויות הפנסיה שלכם בחל"ת

 

מעודכן ל-10/2021

משנת 2017 הפרשה לפנסיה היא חובה שחלה גם על עצמאים. בעוד ששכירים יקבלו את הפנסיה מהפרשות המעסיק והפרשות שלהם, כלומר המעסיק מחויב להפריש להם, הרי שכאשר המעסיק והעובד הם אותו אחד – כשמדובר על עסק עצמאי, אז העצמאי חייב להפריש לעצמו. המטרה – שלכולם תהיה איכות חיים סבירה בתקופת הפנסיה. עם זאת, בניגוד לשכירים, שכספי הפנסיה מופרשים להם מדי חודש בחודשו, הרי עצמאים יכולים לבחור בין הפרשה חודשית לבין הפרשה שנעשית רק פעם בשנה.

מה עושים למי שלא משלם? בשלב הראשון מזהירים, ובשלב הבא כבר יוטלו קנסות, אם כי בסכום לא גבוה מדי – 500 שקל.

על פי החוק שנכנס לתוקף בינואר 2017, חובת הפרשה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 לגברים ונשים ועד לגיל 60 שחלפו כבר 6 חודשים מהמועד שבו נרשמו כעצמאים. פטורים מהפרשה הם עצמאים שבמועד כניסת החוק לתוקף חגגו כבר 55 שנה. מי שמפריש לפנסיה כשכיר יכול במקרים מסוימים להפריש עוד לפנסיה וליהנות מהטבות נוספות (מיסוי). איך יודעים אם ניתן לחסוך עוד?  בודקים בהתאם למשכורות על איזה סכום הופרשה הפנסיה, ובודקים אם לפי המשכורות השכר בפועל גבוה יותר (בגלל תוספות שלא מחושבות לפנסיה) או בגלל הכנסות נוספות גם כעצמאי.

כלומר, אם יש שכירים שהם גם עצמאים והם מפרישים כבר בתור שכירים וההפרשה שלהם כשכירים עולה על החבות להפרשה לפנסיה, הם לא חייבים להפריש יותר. ברוב המקרים זה כדאי – החיסכון שלכם בתקופת הפנסיה יהיה גבוה יותר.

כמה מפרישים לפנסיה? עד שכר שהוא מחצית מהשכר הממוצע מפרישים 4.45% מהשכר. מעל 50% מהשכר הממוצע מפרישים לפחות 12.55%.

השכר הממוצע במשק לצורך חישוב הפרשות פנסיה עומד על 10,500 שקל (בתוקף עד 2022). עצמאי שמרוויח מעבר לשכר הזה יכול להסתפק בהפרשה חודשית בגובה 897 שקל או הפרשה שנתית בגובה 10,762 שקל.

לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפרשה.

גיליון הציונים של ישראל על מדד רמת החיים והרווחה של חברת הייעוץ הגלובלית BCG (בוסטון קונסלטינג גרופ) הוא די טוב. אז האם טוב לנו כפי שהמדד מציג? אולי אנחנו סתם קוטרים?

 על פי המדד אנחנו חזקים בכלכלה, בינוניים בחינוך, חלשים בסביבה.  ישראל מדורגת במקום ה- 34 מתוך 155 מדינות הכלולות במדד SEDA – המדד ביותר לבחינת רמת החיים והרווחה;  מעבר לכך ישראל נמצאת בעשירון העליון של המדינות המשתפרות בעשור האחרון.

כלכלה חזקה ומשתפרת שלא בהכרח משתקפת ברמת העושר היחסית של הפרט. זו השורה התחתונה עבור ישראל כפי שעולה ממדד SEDA (Sustainable Economic Development Assessment), של חברת הייעוץ הבינלאומית BCG Boston Consulting Group שפורסם לאחרונה.

מדד SEDA הוא מדד גלובאלי השוואתי לרמת חיים ורווחה (Well Being) המבוסס על נתוני האו"ם, הבנק העולמי, WHO, OECD ועוד. בניגוד למדידת GDP לנפש, אשר בוחנת רווחה מנקודת מבט כלכלית צרה, מדד SEDA משלב מדדים אובייקטיביים מ-11 קטגוריות המקיפות את כל ההיבטים המשמעותיים של רווחה – הכנסה, יציבות כלכלית ותעסוקה בתחום הכלכלי, בריאות, חינוך ותשתיות פיזיות בתחום התשתיות ושוויון, חברה אזרחית, ממשל, וסביבה בתחום הקיימות. SEDA הינו המדד הבוחן את רמת חיים ורווחה באופן הרחב והמקיף ביותר והוא זוכה להערכה רבה כמדד אובייקטיבי ושימושי על ידי גורמי מקצוע, אקדמיה ומדיה ברחבי העולם.

ישראל מגיעה למקום ה- 34 מתוך 155 חברות שמדורגות במדד עם ציון כולל של 67.8 (מתוך 100), לפני מרבית מדינות אפריקה, אסיה, דרום אמריקה ומזרח אירופה אבל אחרי מדינות מערב אירופה וצפון אמריקה. בראש המדד מדורגות: נורווגיה, שוויץ, איסלנד, דנמרק, שבדיה ופינלנד.

לציון גבוה במיוחד זוכה ישראל במדד היציבות הכלכלית (94.8), בנוסף לציונים טובים בתשתיות ובבריאות (83.3 ו-86.8 בהתאמה). ציון נמוכים יותר מקבלת ישראל בשוויון (70.8), חינוך (69.8, ירידה מ- 73.9 לפני עשור), תעסוקה (68.8) וממשל (65.1), חברה אזרחית (55.2) והכנסה (50.4) וציון נמוך במיוחד במדד סביבה (45.5).

בבחינה של רמת החיים והרווחה בהשוואה לעושר של הפרט (מדד SEDA משוקלל בהשוואה לGDP- לנפש), זוכה ישראל לתוצאה הלא מחמיאה של 0.84, תוצאה המציבה אותה ברבעון השלישי של המדינות. למעשה, למעט אזורי קרב וחוסר יציבות (כגון סוריה, עיראק וונצואלה), ישראל הינה המדינה היחידה מחוץ ליבשת אפריקה שזוכה לתוצאה לא מחמיאה זו. ב- 2008, עם תחילת המדידה, ישראל זכתה לתוצאה של 0.94 באותו המדד, מה שמצביע על כך שלמעשה חלה נסיגה ביעילות תרגום העושר לרווחה ורמת חיים (אולם רמת החיים האבסולוטית בכל זאת עלתה, בשל העלייה האבסולוטית המשמעותית בעושר).

מיקומה הכללי הנוכחי של ישראל במקום ה- 34 הוא שיפור שהתרחש לאורך העשור האחרון מאז התחילה המדידה ב- 2008, אז הייתה ישראל מדורגת במקום ה- 39 עם ציון כולל של 64.7. על אף שהשיפור נשמע שולי יחסית, יש לזכור כי מדובר בשיפור יחסי ולמעשה ישראל שייכת לעשירון העליון של שינוי חיובי במדד, באותה הליגה עם אירלנד, מלטה, סין, גיאורגיה ווייטנאם ועוד. אשר בכולן חל שיפור משמעותי ברמת החיים לאורך העשור האחרון.

SEDA מפורסם זו השנה התשיעית וכולל נתונים על 155 מדינות ובכך מאפשר, מלבד שיקוף מצבה של כל מדינה בתחומים השונים, גם השוואה בין מדינות וכן בחינת התפתחות כל מדינה לאורך השנים בקטגוריות שונות. בנוסף, מאפשר המדד בחינה השוואתית של היחס בין התוצאה במדד לבין ה GDP לנפש. השוואה זו מעניינת במיוחד שכן היא יכולה להצביע על כמה "יעילה" המדינה בתרגום העושר של תושביה לרמת החיים שלהם ולרווחתם.

המדד נגיש לציבור באופן אינטרקטיבי בקישור הבא https://www.bcg.com/en-il/publications/interactives/seda-2019-guide.aspx

הסבר על המדד וכן מאמרים קשורים שונים ניתן למצוא בקישור הבא https://www.bcg.com/en-il/industries/public-sector/sustainable-economic-development-assessment.aspx

דוח המסכם את הממצאים מהדוח לשנת 2019 ניתן למצוא בקישור הבא https://www.bcg.com/en-il/publications/2019/seda-measuring-well-being.aspx