fbpx
מדריכי השקעות

דיבידנדים - למה משקיעים אוהבים את זה? ומדוע זה סתם בלוף!

מעודכן ל-08/2021

דיבידנדים - למה משקיעים אוהבים דיבידנדים? ולמה זה ממש לא צריך להיות כך? איך מחלקים דיבידנדים אם יש הפסדים? ומה זה תשואת הדיבידנד (הנתון החשוב ביותר)?

הגופים המוסדיים בפרט והמשקיעים בשוק ההון בכלל, אוהבים דיבידנדים, אפילו אוהבים מאוד דיבידנדים. הם מרגישים שהחברה משתפת אותם ברווחים שלה, הם מרגישים שהם מעין מקבלים חלק מההשקעה באופן שוטף, הם מרגישים שזה מבטא חוזק ויציבות של החברה המחלקת. הם מאוהבים בחברות שמחלקות דיבידנדים על בסיס קבוע.

חברות שמחלקות באופן קבוע, וכיום חברות רבות מחלקות באופן קבוע חלק מרווחיהם השוטפים (על פי מדיניות דיבידנד שנקבעת מראש), זוכות לנקודות זכות רבות, אבל האם זו לא אופנה, האם זה לא טריק של החברות להתחבב על המשקיעים, האם חלוקת דיבידנד באמת משנה משהו? האם חלוקת הדיבידנד אכן תורמת משהו למשקיע? ורק כדי להמחיש את הדילמה של החלוקה – וורן באפט המשקיע האגדי (משקיע הערך האגדי) נגד חלוקות דיבידנדים. הוא לא מחלק דיבידנדים בחברה שלו ולא מעוניין בדיבידנדים בחברות שבהם הוא מחזיק. הטענה שלו היא שהחברה צריכה להשקיע את הרווחים שלה בעצמה כדי לייצר תשואה גבוה יותר למשקיעים ולא להחזיר להם חלק מההשקעה; אם הם רוצים להיפגש עם כסף, שימכרו חלק מההשקעה (יממשו מניות).

והנה עוד דוגמה – צ'קפוינט  הישראלית, חברת אבטחת המידע שנסחרת ב-18 מיליארד דולר מלאה במזומנים, אבל היא נגד חלוקות דיבידנדים – היא מעדיפה לעשות מהלכים אחרים (מעט רכישות של חברות בתחום, ומעט רכישות של מניות שזה יחסית קרוב לחלוקת דיבידנדים).

הדיבידנד בטבע היה  4 מיליארד שקל - נו, אז מה? 

למרות הגישה הרווחת שחלוקת דיבידנדים זה נהדר למשקיעים, בפועל, זה לא ממש משנה (אלא אם מדובר על חלוקה בתשואת דיבידנד משמעותית מאוד). והנה הדגמה – נניח שחברה שמנייתה במחיר של 100 אגורות מחלקת דיבידנד של 4 אגורות. במקביל לחלוקה מחיר המניה יורד ב-4 אגורות ל-96 אגורות, ולמשקיע יש 4 אגורות (ברוטו, על זה יש גם לשלם מס!)  לכאורה (אם נתעלם מעניין המס) הוא נשאר אם אותו ערך. אז מה היתרון כאן? בפועל, אין יתרון, אפילו ההיפך – המשקיע הפרטי משלם כאמור מס. מנגד, אם החברה משקיעה את אותם 4 שהתכוונה לחלק ברכישה של חברות, ברכישת מכונות ועוד, צפוי שהיא תדע לייצר תשואה טובה יותר מהמשקיע. אחרי הכל,  התשואה האמיתית למשקיע לא מגיעה דרך תשואת דיבידנד אלא דרך עליית ערך המניה. תשואת הדיבידנד ברוב הגדול של המקרים מבטאת חלק קטן מאוד מעליית ערך המניה, ויעידו על כך נתוני הבורסה שמתפרסמים באופן שוטף, והנה המחשה -  טבע חילקה 4 מיליארד שקל בשנת 2014, אבל 4 מיליארד שקל, מבטאים בערך 2% ממחיר המניה, שעלתה בתקופה זו ב-30% ויותר! ובשנת 2015 חילקה טבע 4.5 מיליארד שקל, שמהווים פחות מ-2%, בעוד שמניית החברה עלתה ב-17% בשנה זו.

נו אז מה? הדיבידנדים לא עזרו לחברה ולמניה ובטח שלא למשקיעים בה. בשנים הטובות חילקו דיבידנדים שאולי היו מצילים כיו את החברה המוכה וחבוטה. אין שום משמעות לדיבידנד, זו פשוט העברת כספים לבעלי המניות כדי ליצור סוג של ביטחון ותדמית, זה לא מבטיח כלום - טבע היא הדוגמה הטובה לכך.

וכאמור, אם אותו משקיע רוצה להיפגש עם מזומנים הוא פשוט יכול למכור חלק ממנה, למה לקרוא לה דיבידנד, ולמה בעצם לכפות על המשקיע קבלת דיבידנד (וביחד עם הדיבידנד - מס!) , תנו לו להחליט. ובכל זאת, כאמור השוק אוהב דיבידנדים -  זאת פשוט האופנה עכשיו! (בהמשך הכתבה לחובבי דיבידנדים - רשימה מעודכנת של החברות המחלקות)

ממה מחלקים דיבידנדים?

דיבידנדים מחולקים מרווחים. החלוקה בעצם מבטאת את הזכות של בעלי המניות ליהנות מהרווחים האלו. אבל מה קורה אם החברה מפסידה? ובכן, השאלה בחלוקת דיבידנדים היא אם לחברה יש כרית של רווחים צבורים לחלוקה. אם יש לה רווחים צבורים מהעבר, אז בהחלט ייתכן שבשנה מסוימת היא מפסידה ועדיין

יכולה לחלק ובפועל מחלקת. זה לא "טבעי", אבל בהחלט אפשרי – זו בעצם חלוקה בהסתמך על רווחי העבר.

חלוקה בעייתית יותר היא חלוקה במצב שנגמרו הרווחים הצבורים/ הרווחים הראויים לחלוקה ואז מטעמים שונים (במקרים רבים בשל הצורך לשרת את החוב של בעל השליטה) מחלקים את ההון של החברה / מפחיתים את ההון העצמי. אז, צריך לבקש אישור מבית המשפט ולקבל את הסכמת הנושים, וזה כמעט תמיד מצליח – בזק של אלוביץ מחלקת באופן שוטף את כל רווחיה, אבל זה לא הספיק לה, והיא חילקה בשנים האחרונות 3 מיליארד שקל מההון – משמע, הפחיתה את ההון העצמי.

כשמתייחסים לדיבידנדים צריך להבין את ההגדרות הבסיסיות.  דיבידנד לרוב מחולק "באגורות" – חברה מדווחת לדוגמה כי היא מחלקת 30 אגורות; הכוונה היא שהיא מחלקת 30 אגורות לכל מניה (לכל מניה של 1 שקל ערך נקוב). חברות גם מדווחת על החלוקה הכוללת – לדוגמה, חברה מחליטה לחלק 10 מיליון שקל. מה חשוב לדעת ולהבין בחלוקות דיבידנד?

הנתון החשוב ביותר - תשואת דיבידנד 

דיבידנד מתבטא לרוב בשני  אופנים – סכום הדיבידנד שחברה מחלקת ותשואת הדיבידנד. כשחברה מחליטה לחלק דיבידנד היא מחליטה על סכום הדיבידנד שיחולק לבעלי מניותיה, והמשמעות שכל בעל מניות זכאי לחלקו היחסי. לדוגמה – אם חברה מתכוונת לחלק 10 מיליון שקל ולחברה יש 20 מיליון מניות, אזי סכום החלוקה האבסולוטי הכולל הוא 10 מיליון וסכום החלוקה פר מניה הוא 0.5 שקל (10 מיליון שקל חלקי 20 מיליון מניות).

אבל, לסכום החלוקה ולסכום פר מניה אין משמעות כנתון בודד – אז מה אם מחלקים 0.5 שקל למניה? השאלה היא ביחס למה, ביחס לאיזה מחיר מניה?  אם המניה במחיר של 1 שקל, אז הדיבידנד שמחולק מהווה 50% ממחיר המניה (משולם 0.5 שקל למניה של 1 שקל) וזה כבר מאוד משמעותי, אבל אם מחיר המנה הוא 100 שקל, אז  מדובר על חלוקה יחסית קטנה שמהווה 0.5% ממחיר המניה (0.5 שקל חלקי 100 שקל).

ולכן, הנתון החשוב באמת הוא תשואת הדיבידנד – סכום הדיבידנד למניה חלקי מחיר המניה, ובדוגמאות שלנו – 50% לעומת 0.5%, ככל שתשואת הדיבידנד גבוה יותר כך המהלך של החלוקה נתפס כיותר אטרקטיבי מבחינת המשקיעים (המחזיקים במניות).

ולסיכום - בפעם הבאה שמנסים להרשים אתכם עם דיבידנד גבוה, תחשבו טוב אם יש בזה באמת יתרון. אם לא מדובר בתשואת דיבידנד מאוד גבוה, אז להערכתנו אין בזה באמת יתרון (וניסינו לשכנע אתכם לאורך הכתבה) - אולי ההיפך - יש לכם תשלום מס (למשקיעים פרטיים) שמקטין את ערך ההשקעה יום אחרי החלוקה.

אוהבים דיבידנים? הנה רשימת החברות המחלקות

טוב, נניח שלא הצלחנו לשכנע אתכם שדיבידנדים זה סוג של גימיק, סוג של אופנה, ואין בו לרוב ערך כלכלי. אם כך, ואתם מעוניינים להשקיע במניות של חברות שמחלקות דיבידנדים, אתם יכולים להעזר באתר הבורסה - הנה עמוד שמתעדכן באופן שוטף, עם המועדים והתשלומים של הדיבידנדים (לצד חלוקות נוספות כמו ריבית). אתם יכולים "לבודד" את חלוקות הדיבידנד וכך לבחון את היקף הדיבידנד, וכאמור   חשוב יותר לדעת (לחשב) את שיעור הדיבידנד/ תשואת הדיבידנד.

מעבר לכך, אתם יכולים לבחון את החברות המחלקות ולראות אם מדובר בדיבידנד חד פעמי או מתמשך כזה שהוא חלק קבוע מהרווחים, וכך תוכלו למפות את החברות המחלקות ביותר  על פני שנים. זו אסטרטגיה שיש לה מאמינים לא מעטים, למרות שאין לה באמת משמעות כלכלית - אלא אופנה בלבד. העניין הוא שלפעמים משקיעים צריכים ללכת עם האופנות האלו,  כדי לא לפספס את הגל. אחרי הכל, כדי להשיג תשואה, לפעמים צריך לרכב  עם העדר, אבל צריך לזכור שעדר זה עדר, ומתישהו העדר ישנה את הטעמים והאופנה תתחלף.


מדריך השקעה במניות

מדריך השקעה באג"ח

מדריך השקעה בקרנות נאמנות

מדריך השקעה בתעודות סל 


הנה - חלוקות הדיבידנדים (מועדים ותשלומים) באתר הבורסה.   

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי ביותר – מלא פרטים ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  אבישי בן משה

  השאר תגובה

  4 תגובות

  • כתבה קצת טיפשית לטעמי.
   הכותב מפרט סדרה של תנאים השערות, תנאים ומאפיינים (משקיע לצורך השקעה, בדיקת רק כאשר ערך המניה יורד וכו')
   אם אני אדם שיש לו סכום כסף להשקעה ומה שמענין אותי זו הכנסה קבועה שתשמש למחיתי כל הניתוח המפורט הזה חסר ערך לחלוטין

  • צודק, המלך הוא עירום, לא מבין את הנהירה לחברות מחלקות דיבידנדים, למשקיעים זה בטח לא טוב כי יש להם מיסים על החלוקה

    • אין ארוחות חינם; הקולים מתמחרים את הדיבידנד (או שעושים להם התאמה לדיבידנד - תלוי אם מדובר במניות בארץ או בחו"ל, ואופציות או כתבי אוופציה)

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות