fbpx
זכויות עובדים עסקים קטנים

דמי אבטלה לעצמאים - איך זה עובד

מעודכן ל-04/2020

עם כל הצרות של עצמאים, ובהן העדר חופשות ותשלומי פנסיה וביטוח לאומי על חשבונם, עד השנים האחרונות לא הייתה אפשרות לקבל דמי אבטלה כעצמאי. בשנים האחרונות המצב השתנה. אומנם הכלל הוא עדיין שעצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה כמו שכירים וגם לא לפיצויים, אבל יש חריגים.

עובדים עצמאים יהיו זכאים לדמי אבטלה ולפיצויים במקרה של פשיטת רגל או פירוק תאגיד בתנאים הבאים:

 • אם העובד העצמאי הוא נותן שירותים המופיע בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), הוא יהיה זכאי לדמי אבטלה ולפיצויים במקרה של פשיטת רגל או פירוק תאגיד גם אם לא התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין מי שקיבל ממנו את השירות.
 • בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ישנה טבלה המפרטת את סוג העובד ואת התנאים הנדרשים בכדי שיהיה זכאי לקבל את דמי האבטלה והפיצויים.

בין המקצועות הרלוונטיים, אומנים, מרצים ומורי דרך עם חוזה קצר טווח.

כדי לקבל את דמי האבטלה יש לוודא שהלקוח מעביר טופס 652 לביטוח לאומי עבור מבוטחים המסווגים כשכירים. את הבקשה יש להגיש לביטוח לאומי.

מי שהפסיק להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, עליו לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ועל העצמאי לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה עליו לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומו כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהיר האדם, יקבע את מעמדו, ויתקן את חשבונו בהתאם.

אדם שעובד כעצמאי בזמן שהוא מקבל דמי אבטלה, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתו מעבודה זו.

ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים. החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לעובד ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.

מדמי האבטלה תנוכה ההכנסה מעבודה עצמאית כך:

 • חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה השנתית מעבודה כעצמאי מחלקים ב-12, ואת התוצאה המתקבלת מחלקים ב-30.
 • הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת נמוכה מדמי האבטלה ליום, יקבל העובד את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממוצעת גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא יקבל העובד דמי אבטלה.

חולמים להפוך לעצמאים? אולי כדאי שתחשבו על זה שוב

אושר בטרומית: דמי אבטלה לעובדים עצמאיים

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות