fbpx
שוק ההון

דסק"ש אישרה רכישה עצמית של מניות ואג"ח בהיקף 300 מיליון שקל

אדוארדו אלשטיין

דירקטוריון דסק"ש: בשים לב למחיריהן של אגרות החוב בבורסה, סבור דירקטוריון החברה כי רכישה עצמית שלהן היא אטרקטיבית עבור החברה, ותאפשר לה גם לצמצם את חובה הפיננסי ולהקטין את הוצאות המימון שלה"

דסק"ש אישרה תוכנית רכישה עצמית של מניות ואג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל.  החברה הודיעה כי המועד המתוכן לתחילת ביצוע תוכנית הרכישות הוא מיידי, כאשר העיתוי יתבצע בהתאם להזדמנויות בשוק, במועדים, במחירים ובהיקפים כפי שתקבע ההנהלה.

לדברי הדירקטוריון, "בשים לב למחיריהן של אגרות החוב בבורסה, סבור דירקטוריון החברה כי רכישה עצמית שלהן היא אטרקטיבית עבור החברה, ותאפשר לה גם לצמצם את חובה הפיננסי ולהקטין את הוצאות המימון שלה", נכתב בהודעה. "היקף הרכישות המקסימאלי כאמור לעיל והחיסכון בהוצאות מימון תואמים את מדיניות ניהול המזומנים של החברה".

טרם אישור תכנית הרכישות, בחן הדירקטוריון את מקורות המימון העומדים לרשות החברה לשם פירעון התחייבויותיה, ואת דוח תזרים המזומנים החזוי ל-4 השנים הקרובות, תוך התייחסות גם לתקופה שלאחר מכן. "אין ביישום התכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן", נכתב בהודעה של דסק"ש. "החברה מעריכה, כי בשים לב לתנאי השוק ולמחירי אגרות החוב, רכישתן תהווה שימוש נאות בחלק מן המזומנים שבידי החברה".

ב "לאור כל האמור לעיל, נראה כי רכישה עצמית של אגרות החוב על פי תכנית זו מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה", נכתב בהודעה.

הרכישות העצמיות של הניירות ערך, בהן אג"ח מסדרה ו' וסדרה י', ימומנו ממקורותיה העצמיים של החברה.

הרכישות ייחשבו כאירוע מס כאשר הרווחים, במקרה וייווצרו, יקוזזו עם ההפסדים העסקיים השוטפים של החברה, כך שלא צפויה חבות מס, מסבירים בדסק"ש.

דסק"ש לא מצליחה למחוק את נכסים ובניין

הנהלת אי.די.בי ודסק";ש בורחת, המניות צוללות

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות