fbpx
שוק ההון

דסק"ש רוצה למחוק את נכסים ובניין - האם תצליח?

pixabay

דיסקונט השקעות (דסק"ש) מעוניינת למחוק את נכסים ובניין (הבת) כחלק מהערכות ליישום חוק הריכוזיות שדורש ממנה לקפל שכבה נוספת עוד השנה.

החברה דיווחה במסגרת הדוחות הכספיים שלה כי "ביום 30 במאי 2019 החליט דירקטוריון החברה לאשר ביצועה של הצעת רכש מלאה על ידי החברה לכ- 1.96 מיליון מניות נכסים ובניין, בהתאם למפרט הצעת רכש שיפורסם, בתמורה כוללת של כ- 654 מיליון ששקל, כך שבכפוף להשלמתה של הצעת הרכש, החברה תחזיק במלוא הון המניות המונפק של נכסים ובניין.

"בהתבסס על ההון המיוחס לבעלים של נכסים ובניין ליום 31 במרס 2019 ,וככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, צפויה החברה לרשום קיטון בהון המיוחס לבעלים בסך של 137 מיליון שקל. הקיטון כאמור יעודכן בהתאם לשינויים בהון המיוחס לבעלים של נכסים ובניין מיום 31 במרס 2019 ועד למועד השלמת הצעת הרכש, ובהתאם להיענות להצעת הרכש".

דסק"ש מנסה לרכוש את נכסים ובניין לפי מחיר של 334 שקל למניה, כאשר המחיר בשוק הוא 322 - כלומר פרמיה של פחות מ-4% - פרמיה כזו נחשבת נמוכה, במיוחד שהכוונה למחוק את כל מניות החברה.

נכסים ובניין: צמיחה בפרמטרים התפעוליים, ירידה ברווח הנקי

 

 

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות