fbpx
יש לך שאלה?
מדריכי השקעות

האם ואיך אפשר לרכוש מניות בחברה פרטית?

pexels
מעודכן ל-05/2019

אם בעבר לרכוש מניה בחברה פרטית היה הליך מסובך המצריך  חוזה ישיר עם בעלי החברה ואפשרי רק לבעלי הון,בשנים האחרונות אישרה רשות ניירות ערך הנפקות להמונים. אלו נעשות בכמה פלטפורמות מקווונת שעליהן נרחיב כאן.

בהתאם לתקנות, כל אדם רשאי להשקיע במסגרת הפלטפורמות של מימון המונים בתמורה לרכישת מניות מהמיזם או רכישת אגרות חוב (בנוסף לדרכי מימון ההמונים הקלאסיות עליהן - כמו הדסאטרט, קיסטאטרט ואחרים). עם זאת, לאור הסיכונים והתנודתיות בשוק נקבעו בתקנות מספר כללים שמטרתם להגן  ציבור המשקיעים:

התקנות יוצרות הבחנה בין משקיעים "בודדים" לעומת משקיעים "מובילים". "משקיעים מובילים" מוגדרים כמשקיעים ללא זיקה לחברה המציעה או לבעלי עניין בה בשנתיים הקודמות להצעה, שסכום התמורה שהתקבלה מהם במסגרת ההשקעה הוא לפחות 10% מסך התמורה שהתקבלה בסבב, ושהם נכנסים לאחת מהגדרות הזהות המנויות בתקנות, כגון "קרן טכנולוגיה עילית", קרן להשקעה בהשקעות משותפות, קרן הון סיכון, קופת גמל, מבטח, תאגיד בנקאי או תאגיד עם הון עצמי העולה על 50 מיליון שקל. בנוסף, גם גופים קטנים יותר, או "אנג'לים" יכולים להיחשב משקיעים מובילים, בכפוף לתנאי לפיו הם בעלי נסיון בהשקעות בסכום של לפחות 2 מיליון ש"ח ב-5 חברות קטנות-בינוניות בטווח של 5 שנים לפחות.

למשקיעים "בודדים", נקבעו מגבלות שנתיות להשקעה דרך הפלטפורמות כתלות בהכנסתם: משקיע בודד שהכנסתו השנתית נמוכה מ-350,000 שקלים, רשאי להשקיע עד 10,000 שקלים בהצעה בודדת, ולא יותר מ-20,000 שקלים בשנה; משקיע שהכנסתו גבוהה מכך אך נמוכה מ-750,000 שקלים, רשאי להשקיע עד 30,000 שקלים בשנה; משקיע בעל הכנסה שנתית בין 750 אלף שקלים ל-1.2 מיליון שקלים רשאי להשקיע כ-5% מהכנסתו השנתית (ועד 100 אלף שקלים), כאשר בעלי הכנסה הגבוהה מ-1.2 מיליון שקלים פטורים ממגבלות אלו.

מבחינת הזכויות,הכלל הוא שעל תנאי ההצעה להיות שווים בין המשקיעים, מלבד המחיר למניה או מחיר הריבית על האג"ח, אשר ביחס אליהם משקיע מוביל רשאי לקבל זכויות עודפות, בשיעור שאינו שונה "מהותית" מהתמורה לשאר המשקיעים.. גם במצב של תנאי הצעה שווים, ייתכן בהחלט מצב בו משקיע מוביל יקבל זכויות עודפות. איך זה קורה? תקנון החברה וו הסכמי בעלי מניות יכול שיקבעו, בכוונה תחילה או שלא, כי כל בעל מניות המחזיק מעל אחוז מסוים מהון החברה, יהא זכאי לזכויות עודפות כגון: מושב בדירקטוריון, זכות הצטרפות, זכות מצרנות ועוד. כך, ככל שמשקיע מוביל יעבור אגב השקעתו את האחוז שנקבע, הרי שהוא מקבל בצורה בעקיפין זכויות עודפות גם מבלי שאלו נכללו כלל בהסכמי ההשקעה.

תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלבנטי

אקזיטוואלי

אקזזיטוואלי היא פלטפורמת השקעות של מימון המונים א שבה מיזמים ישראלים יכולים להתאגד בקלות ולגייס כסף שיאפשר את פעילותם, תוך כדי מתן האפשרות לכל אחד להשקיע במיזמים אלה בתמורה למניות, ועל ידי כך להיות חלק מההצלחה.
אקזיטוואלי פועלת במודל גיוס של 35 משקיעים- גיוס על בסיס פטור מחובת פרסום תשקיף. אלא שלאחרונה קבעה בית המשפט שלא תוכל לפעול ללא תשקיף.

באתר אומרים ש750 סטארטאפים נמכרו אצלם בעסקאות שהכניסו לכיסי המשקיעים יותר מ 50  מיליארד דולר. ניתן להשקיע גם בסכומים נמוכים. אין עלות מלבד ההשקעה  אבל יש 3% על עמלת מכירה.

פיפל ביז

פיפלביז היא רכז ההצעה הראשון שקיבל אישור מרשות ניירות ערך לאפשר למשקיעים להשקיע בחברות פרטיות באמצעות גיוס המונים. תפקידה של פיפלביז הוא לוודא שהחברות המגייסות עומדות בכל הקריטריונים אשר רשות ניירות ערך קבעה בתקנות החוק, ולאפשר למשקיעים לקבל דיווחים ודו"חות מהחברות בהן השקיעו.

היא מציעה דרך פשוטה שבה בוחרים את החברה שבה רוצים להשקיע, פותחים פרופיל אישי ומשקיעים. נכון להיום הצטרפו אליה יותר יותר מ-3600 משקיעים עם יותר מ-40,600 שקל סכום ההשקעה הכולל.

גם פיפל ביז מאפשרת עלויות כניסה נמוכות להשקעה וחשפת את פרטי החברות.  החברה גם בוחנת את החברות המפרסמות אצליה לפי ערך, טיב המוצר והשירות. וכן היבטים משפטיים.

עלות: החברה אינה גובה מהמשקיעם אבל גובה 7% עמלה מהמגייסים אם העסקה הצליחה.

קניאטה

קניאטה של בנמון מערכות היא פלטפורמה מקוונת המאפשרת לחברות ישראליות להנפיק מניות ואגרות חוב לציבור הישראלי והבינלאומי ולגייס עד 6,000,000שקל

קנאיאטה פתוחה גם למשקיעים מחוץ לישראל

עלויות: הרשמה לאתר Kanyata.com היא בחינם ואינה כרוכה בעלויות הקמה, דמי ניהול או תשלום חודשי.

כשקונים מניות או אג"ח במסגרת CSO, עלות הרכישה שווה לערך של המניה או האג"ח (למשל שקל100) כפול כמות המניות/אג"ח שברצונכם לרכוש. כלומר, אם רכשתם 10 מניות, התשלום הכולל יעמוד על 1,000 שקל.

רכישת מניות בקניאטה אינה כרוכה בתשלום מסי רכישה.

רכישת מניות או אג"ח מסוחר אחר כרוכה בתשלום עמלה של 2.75%. אם ביצעת את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שלך, עמלת הרכישה המתחילה מ-1.1% תתחלק בינך לבין המוכר

פאנדיט

פאנדיט היא שיתוף פעולה של חברת מימון ההמונים הפופולרית הדסטארט עם בית ההשקעותIBI.

הם מציעים: השקעה ללא תמורה (פילנתרופיה), השקעה תמורת תשורה

השקעה תמורה לתשורה (רכישה מוקדמת) התומכת בהקמת מיזמים דרך הדסטארט

השקעה תמורת לאחוז אחזקה בחברה (מניות)/ החזר כספי ישיר (חוב-הלוואות). ניתן להשקיע במניות ובאג"ח.

האתר לא מאפשר כרגע צפייה בהצעת הרכישה ללקוחות שלא זוהו כלקוח כשיר.

עלויות:

 • כלל הכספים נגבים מהחברה המגייסת בלבד
 • האתר גובה רק מגיוסים שהשלימו גיוס (תשלומים קבועים ועמלת אשראי)
 • גובה העמלות:
  חוב (אג"ח): עד 4% כתלות באופי הגיוס, שימוש באשראי, ההוראות לנאמן וכו'
  מניות (אקוויטי): עד 5% כתלות באופי הגיוס, שימוש באשראי, ההוראות לנאמן וכו'

טוגדר חדשנות

טוגדר מציעה:

הרשמה לאתר Together ללא כל התחייבות וקבלת גישה מלאה ומעמיקה למגוון רב של חברות מסוננות.

 • בחינת החברות, סטטוס ההשקעה, והחומרים המפורטים המצורפים.
 • בחירת החברה המנצחת בה תרצו להשקיע.
 • החלטה על סכום ההשקעה המבוקש להשקעה.
 • קבלת אישור על השלמת הקמפיין בהצלחה, והפיכה לבעלי מניות בחברה.
 • שמירת קשר רציף עם החברה ועם יזמי החברה באמצעות הפלטפורמה.

משקיעים מקבלים ניירות ערך של החברה מניות או אגרות חוב בהתאם להצעה. במקרה של מניות, הן נרשמות על שם המשקיעים בהתאם להיקף השקעתם היחסי בחברה. המניות יעניקו לבעליהן זכויות מלאות בהתאם לתקנון החברה והסכם ההשקעה, לרבות חלוקת דיבידנד זכויות או במכירת (אקזיט) של החברה.

במקרה של חוב, המשקיע מקבל איגרת חוב אשר מפרטת את תנאי ההתחייבות להחזר ההלוואה בצורת קרן, ריבית ומועדי ההחזר.

Together מעמידה לרשות המיזמים מנטורים מובילים בתחומם, אשר ילוו את החברה, בהתאם לצרכיה.  לרבות: ייעוץ עסקי, שיווקי, פיננסי, טכנולוגי ואסטרטגי .

גם אצלה העלות היא רק עבור המגייסים

היי פאנד

היי פאנד היא פרויקט מימון ההמונים של היי סנטר

היי סנטר הוקם בעקבות החלטת ממשלה בשיתוף עירית חיפה והינו למעשה "מגה חממה טכנולוגית" אשר מטרתה לתת ליזמים וחברות טכנולוגיה קטנות הזדמנות לפתח את הטכנולוגיה ואב הטיפוס שברשותם ולעזור להם להביאם לכדי מסחור. ממשלת ישראל הקציבה לפרויקט 40 מיליון שקל באמצעות לשכת המדען הראשי, אשר יושקעו במיזמים אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד התמ"ת ולאחר בחינה על ידי ועדת הקבלה של חברת ההיי סנטר וועדת הקבלה של המדען הראשי. כל פרויקט יהא זכאי להשקעה עד לסך של 1 מיליוןש קל. לחברות שעמדו בסף הקבלה, מעניקה החברה משרדים בעיר התחתית ללא תשלום שכירות וכן פטור מלא מתשלום ארנונה.

החברה פתחה את היי פנד לגיוס המונים. היי פנד טרם נפתחה אך כבר מצהירה שלא תגבה דמי ניהול או עמלות ותספק שירותי ייעוץ.

גיוס המונים - כל אחד יכול להשקיע בסטארט-אפ; איך משקיעים? איך מגייסים? וכמה אפשר להשקיע ולגייס?

יש אלטרנטיבה - מה כדאי לדעת על השקעות אלטרנטיביות

רשות ניירות ערך: זירות הסוחר יפחיתו את המינוף לסוחרים; כך הזירה תהיה פחות מסוכנת

 

 

 

 

 

 

רוצה לגוון את ההשקעות שלך?  לקבלת מידע על השקעה בנדל"ן בארה"ב עם תשואה גבוהה בסיכון נמוך יחסית  – מלאו  פרטים ונציג חברה ישראלית מנוסה יציע לך מספר הצעות רלבנטיות

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות