fbpx
מדריכי השקעות

מעוניינים לרכוש מניות בחברה פרטית? זה יותר פשוט מאי פעם

pexels

מעודכן ל-07/2020

אם בעבר רכישת מניה בחברה פרטית היתה הליך מסובך שהצריך חוזה ישיר עם בעלי החברה ואפשרי רק לבעלי הון, בשנים האחרונות אישרה רשות ניירות ערך הנפקות להמונים. אלו נעשות בכמה פלטפורמות מקוונות שעליהן נרחיב כאן.

בהתאם לתקנות, כל אדם רשאי להשקיע במסגרת הפלטפורמות של מימון המונים בתמורה לרכישת מניות מהמיזם או רכישת איגרות חוב. זאת בנוסף לדרכי מימון ההמונים הקלאסיות, כמו הדסאטרט, קיסטאטרט ואחרים. עם זאת, לאור הסיכונים והתנודתיות בשוק נקבעו בתקנות מספר כללים שמטרתם להגן על ציבור המשקיעים:

התקנות יוצרות הבחנה בין משקיעים "בודדים" למשקיעים "מובילים". "משקיעים מובילים" מוגדרים כמשקיעים ללא זיקה לחברה המציעה או לבעלי עניין בה בשנתיים הקודמות להצעה, שסכום התמורה שהתקבלה מהם במסגרת ההשקעה הוא לפחות 10% מסך התמורה שהתקבלה בסבב, ושהם נכנסים לאחת מהגדרות הזהות המנויות בתקנות, כגון "קרן טכנולוגיה עילית", קרן להשקעה בהשקעות משותפות, קרן הון סיכון, קופת גמל, מבטח, תאגיד בנקאי או תאגיד עם הון עצמי העולה על 50 מיליון שקל. בנוסף, גם גופים קטנים יותר, או "אנג'לים", יכולים להיחשב ךמשקיעים מובילים, בכפוף לתנאי לפיו הם בעלי ניסיון בהשקעות בסכום של לפחות 2 מיליון שקל בחמש חברות קטנות-בינוניות בטווח של חמש שנים לפחות.

למשקיעים "בודדים", נקבעו מגבלות שנתיות להשקעה דרך הפלטפורמות כתלות בהכנסתם: משקיע בודד שהכנסתו השנתית נמוכה מ-350 אלף שקל, רשאי להשקיע עד 10,000 שקל בהצעה בודדת, ולא יותר מ-20 אלף שקל בשנה; משקיע שהכנסתו גבוהה מכך אך נמוכה מ-750 אלף שקלי רשאי להשקיע עד 30 אלף שקל בשנה; משקיע בעל הכנסה שנתית שבין 750 אלף שקל ל-1.2 מיליון שקל רשאי להשקיע כ-5% מהכנסתו השנתית (ועד 100 אלף שקל), כאשר בעלי הכנסה הגבוהה מ-1.2 מיליון שקל פטורים ממגבלות אלו.

מבחינת הזכויות, הכלל הוא שעל תנאי ההצעה להיות שווים בין המשקיעים, מלבד המחיר למניה או מחיר הריבית על האג"ח, אשר ביחס אליהם משקיע מוביל רשאי לקבל זכויות עודפות, בשיעור שאינו שונה "מהותית" מהתמורה לשאר המשקיעים. גם במצב של תנאי הצעה שווים, ייתכן בהחלט מצב שבו משקיע מוביל יקבל זכויות עודפות. איך זה קורה? יכול להיות שתקנון החברה והסכמי בעלי מניות יקבעו, בכוונה תחילה או שלא, כי כל בעל מניות המחזיק מעל אחוז מסוים מהון החברה, יהא זכאי לזכויות עודפות, כגון מושב בדירקטוריון, זכות הצטרפות, זכות מצרנות (זכות ראשונים להשתתף בהקצאת מניות חדשות) ועוד. כך, ככל שמשקיע מוביל יעבור אגב השקעתו את האחוז שנקבע, הרי שהוא מקבל בצורה בעקיפין זכויות עודפות גם מבלי שאלו נכללו כלל בהסכמי ההשקעה.

תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלבנטי

אקזיטוואלי

אקזזיטוואלי היא פלטפורמת השקעות של מימון המונים שבה מיזמים ישראלים יכולים להתאגד בקלות ולגייס כסף שיאפשר את פעילותם, תוך מתן האפשרות לכל אחד להשקיע במיזמים אלה בתמורה למניות, ועל ידי כך להיות חלק מההצלחה.

אקזיטוואלי פועלת במודל גיוס של 35 משקיעים - גיוס על בסיס פטור מחובת פרסום תשקיף. אלא שלאחרונה קבעה בית המשפט שלא תוכל לפעול ללא תשקיף.

באתר החברה נאמר ש-750 סטארטאפים נמכרו אצלם בעסקאות שהכניסו לכיסי המשקיעים יותר מ-50 מיליארד דולר. ניתן להשקיע גם בסכומים נמוכים.

עלויות: אין עלות מלבד ההשקעה, אבל יש 3% עמלת מכירה.

פיפל ביז

פיפלביז היא רכז ההצעה הראשון שקיבל אישור מרשות ניירות ערך לאפשר למשקיעים להשקיע בחברות פרטיות באמצעות גיוס המונים. תפקידה של פיפלביז הוא לוודא שהחברות המגייסות עומדות בכל הקריטריונים אשר רשות ניירות ערך קבעה בתקנות החוק, ולאפשר למשקיעים לקבל דיווחים ודוחות מהחברות בהן השקיעו.

החברה מציעה דרך פשוטה שבה בוחרים את החברה שבה רוצים להשקיע, פותחים פרופיל אישי ומשקיעים. נכון להיום הצטרפו אליה יותר יותר מ-3,600 משקיעים עם יותר מ-40,600 שקל סכום ההשקעה הכולל.

גם פיפל ביז מאפשרת עלויות כניסה נמוכות להשקעה וחשיפת את פרטי החברות. החברה גם בוחנת את החברות המפרסמות אצלה לפי ערך, טיב המוצר והשירות, וכן היבטים משפטיים.

עלויות: החברה אינה גובה כסף מהמשקיעים, אבל גובה 7% עמלה מהמגייסים אם העסקה הצליחה.

קניאטה

קניאטה של בנמון מערכות היא פלטפורמה מקוונת המאפשרת לחברות ישראליות להנפיק מניות ואיגרות חוב לציבור הישראלי והבינלאומי ולגייס עד 6 מיליון שקל.

קניאטה פתוחה גם למשקיעים מחוץ לישראל.

הרשמה לאתר Kanyata.com היא בחינם ואינה כרוכה בעלויות הקמה, דמי ניהול או תשלום חודשי.

כשקונים מניות או אג"ח במסגרת CSO, עלות הרכישה שווה לערך של המניה או האג"ח, למשל 100 שקל, כפול כמות המניות/אג"ח שברצונכם לרכוש. כלומר, אם רכשתם עשר מניות, התשלום הכולל יעמוד על 1,000 שקל.

עלויות: רכישת מניות בקניאטה אינה כרוכה בתשלום מסי רכישה. רכישת מניות או אג"ח מסוחר אחר כרוכה בתשלום עמלה של 2.75%. אם הרכישה בוצעה באמצעות כרטיס האשראי או חשבון PayPal, עמלת הרכישה המתחילה מ-1.1% תתחלק בין הקונה לבין המוכר.

פאנדיט

פאנדיט היא שיתוף פעולה של חברת מימון ההמונים הפופולרית הדסטארט עם בית ההשקעות IBI.

הם מציעים השקעה ללא תמורה (פילנתרופיה), השקעה תמורת תשורה

השקעה תמורה לתשורה (רכישה מוקדמת) התומכת בהקמת מיזמים דרך הדסטארט

השקעה תמורת אחוז החזקה בחברה (מניות)/החזר כספי ישיר (חוב-הלוואות). ניתן להשקיע במניות ובאג"ח.

האתר לא מאפשר כרגע צפייה בהצעת הרכישה ללקוחות שלא זוהו כלקוח כשיר.

עלויות:

 • כלל הכספים נגבים מהחברה המגייסת בלבד
 • האתר גובה רק מגיוסים שהשלימו גיוס (תשלומים קבועים ועמלת אשראי)
 • גובה העמלות:

  חוב (אג"ח): עד 4% כתלות באופי הגיוס, שימוש באשראי, ההוראות לנאמן וכו'

  מניות (אקוויטי): עד 5% כתלות באופי הגיוס, שימוש באשראי, ההוראות לנאמן וכו'

טוגדר חדשנות

טוגדר מציעה הרשמה לאתר Together ללא כל התחייבות וקבלת גישה מלאה ומעמיקה למגוון רב של חברות מסוננות.

 • בחינת החברות, סטטוס ההשקעה, והחומרים המפורטים המצורפים.
 • בחירת החברה המנצחת בה תרצו להשקיע.
 • החלטה על סכום ההשקעה המבוקש להשקעה.
 • קבלת אישור על השלמת הקמפיין בהצלחה, והפיכה לבעלי מניות בחברה.
 • שמירת קשר רציף עם החברה ועם יזמי החברה באמצעות הפלטפורמה.

משקיעים מקבלים ניירות ערך של החברה, מניות או איגרות חוב, בהתאם להצעה. במקרה של מניות, הן נרשמות על שם המשקיעים בהתאם להיקף השקעתם היחסי בחברה. המניות יעניקו לבעליהן זכויות מלאות בהתאם לתקנון החברה והסכם ההשקעה, לרבות חלוקת דיבידנד זכויות או במכירת (אקזיט) של החברה.

במקרה של חוב, המשקיע מקבל איגרת חוב אשר מפרטת את תנאי ההתחייבות להחזר ההלוואה בצורת קרן, ריבית ומועדי ההחזר.

טוגדר מעמידה לרשות המיזמים מנטורים מובילים בתחומם, אשר ילוו את החברה, בהתאם לצרכיה, לרבות ייעוץ עסקי, שיווקי, פיננסי, טכנולוגי ואסטרטגי.

גם אצלה העלות היא רק עבור המגייסים.

היי פאנד

היי פאנד היא פרויקט מימון ההמונים של היי סנטר. היי סנטר הוקם בעקבות החלטת ממשלה בשיתוף עירית חיפה והוא למעשה "מגה חממה טכנולוגית" אשר מטרתה לתת ליזמים וחברות טכנולוגיה קטנות הזדמנות לפתח את הטכנולוגיה והאבטיפוס שברשותן ולעזור להן להביאם לכדי מסחור. ממשלת ישראל הקציבה לפרויקט 40 מיליון שקל באמצעות לשכת המדען הראשי, אשר יושקעו במיזמים אשר יעמדו בקריטריונים שקבע משרד התמ"ת ולאחר בחינה על ידי ועדת הקבלה של חברת היי סנטר וועדת הקבלה של המדען הראשי. כל פרויקט יהיה זכאי להשקעה עד סך של 1 מיליון שקל. לחברות שעמדו בסף הקבלה, מעניקה החברה משרדים בעיר התחתית ללא תשלום שכירות וכן פטור מלא מתשלום ארנונה.

החברה פתחה את היי פנד לגיוס המונים. היי פנד טרם נפתחה אך כבר מצהירה שלא תגבה דמי ניהול או עמלות ותספק שירותי ייעוץ.

גיוס המונים - כל אחד יכול להשקיע בסטארט-אפ; איך משקיעים? איך מגייסים? וכמה אפשר להשקיע ולגייס?

יש אלטרנטיבה - מה כדאי לדעת על השקעות אלטרנטיביות

רשות ניירות ערך: זירות הסוחר יפחיתו את המינוף לסוחרים; כך הזירה תהיה פחות מסוכנת

מלאו פרטים וקבלו הצעה לניהול חשבון ניירות ערך/ ברוקראז' בעלויות נמוכות – שווה בדיקה!  למדריך – השוואת עמלות למסחר ניירות ערך – כנסו כאן

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות