חדשות    מדריכי השקעות    

הבורסה מרחיבה את אפשרויות המסחר למשקיעים פרטיים: גודל מינימלי של פקודה יופחת משמעותית

בשורה למשקיעים פרטיים: הבורסה לניירות ערך, בראשות איתי בן זאב, הודיעה כי החל ב-1 במרץ 2022, היא מסירה חסמי מסחר כך שהציבור הרחב יוכל לשלוח פקודות קנייה ומכירה במהלך המסחר הרציף בסכומים נמוכים משמעותית לעומת אלו הקיימים כיום: במניות הנכללות במדד ת"א-35 יופחת גודל הפקודה מסך של 5,000 שקל ל-500 שקל בלבד ובשאר המניות מגודל פקודה של 2,000 שקל ל-500 שקל בלבד. הדבר יכול להיטיב בין היתר עם משקיעים פרטיים שמנהלים את תיק ההשקעות שלהם בעצמם, וכעת יוכלו "לשחק" עם הפקודות שהם מזרימים ביתר קלות (כך תנהלו את הכסף שלכם… לבד!).

גודל מזערי של פקודה הוא פרמטר הקובע, לכל נייר ערך בנפרד, את הכמות המזערית בנייר הערך שניתן לכלול בפקודה המוגשת למסחר בבורסה, בשלב המסחר הרציף. כאשר הכמות מנייר ערך, הכלולה בפקודה המוגשת בשלב המסחר הרציף, קטנה מגודל מזערי של פקודה, הפקודה נחשבת ללא תקינה ולכן היא נדחית.

המהלך של הקטנת גודל הפקודה המזערי במהלך המסחר הרציף ירחיב את אפשרויות המסחר של משקיעים פרטיים מקרב הציבור הרחב ויתרום להגברת מעורבותם במסחר בבורסה, לאור האפשרות של הציבור להשתתף במסחר גם באמצעות פקודות "קטנות", בכל שלבי המסחר. הדבר יגדיל את אפשרויות ההשקעה ואת הגמישות של המסחר עבור המשקיעים הפרטיים, שבאופן טבעי אינם יכולים לבצע פעילויות בסכומים גבוהים באופן תדיר.

שינוי זה הוא צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של הבורסה לפתיחת שוק ההון ולהנגשתו לציבור הרחב. בשנתיים האחרונות נפתחו קרוב ל-280 אלף חשבונות חדשים של מסחר בבורסה לניירות ערך, דבר המחדד את הצורך בהסרת חסמים ובהגדלת אפשרויות המסחר לציבור.

הקטנת גודל הפקודה אף צפויה להיטיב עם עוקבי המדדים בשל העובדה שהקטנת גודל הפקודה המזערי תאפשר התכסות מלאה וטובה יותר באמצעות סלי מניות קטנים יותר, כך שתקטן חשיפתם לסיכוני שוק.