fbpx
פיקדונות מובנים

הבינלאומי בפיקדון מובנה על הדולר

הבנק הבינלאומי שבניהולה של סמדר ברבר צדיק,  מציע פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) המספק מענק המותנה בעליית שער הדולר מול השקל, וכן בתנודתיות של הדולר מול השקל.  הפיקדון הוא בשקלים למשך שנה; קרן הפיקדון הנומינלית, מובטחת.

סכום ההפקדה – בין 10 אלף ל-50 אלף שקל.

הפיקדון מאפשר כאמור ליהנות מעליית ערך הדולר, על פי השיטה והנוסחה הבאה – יוגדר שער יסודי - השער היציג ביום 28.8.12; יקבע חסם עליון בגובה 110% מהשער היסודי (10% מעל השער היסודי), כשהוא מעוגל עד ל- 4 ספרות לאחר הנקודה העשרונית (לדוגמא, אם השער היציג ביום 28.8.12  יהיה 4.0350, יהיה החסם העליון  4.4385).  

יוגדר שער חדש: השער היציג שיתפרסם  ביום 13.8.13.  יוגדר, לצורך החישוב, שער חליפי: השער הנקבע מעת לעת על ידי חברת  Thomson Reuters כשער ממוצע של שערי חליפין בין המטבעות שקל חדש ודולר ארה"ב, כפי שיפורסם באמצעות מערכת המידע רויטרס במסך FXIL2 בגין השעה 15:30 בימי חול, ובגין השעה 12:30 בימי שישי, בערבי חג ובחול המועד.  יובהר בזאת, כי אם לא יפרסם בנק ישראל שער חליפין יציג של דולר ארה"ב במועד כלשהו, יהיה השער היציג השער החליפי שפורסם באותו מועד.

שיעור שינוי השער היציג של דולר ארה"ב, יוגדר  כשיעור השינוי בפועל של השער היציג של דולר ארה"ב, השער החדש  ביחס לשער היסודי, בתום כ-11.5 חודשים (מנקודה לנקודה).   

והכי חשוב, אחרי כל ההגדרות האלו, מתי מקבלים מענק וכמה? במהלך תקופת הבדיקה שהינה בת כ-11.5 חודשים (29.8.12-13.8.13), ייבדק בכל יום השער היציג של הדולר לעומת החסם העליון  (ששיעורו 10% מעל לשער היסודי).   מענק יתקבל רק במקרה ובמהלך כל תקופת הבדיקה כל השערים היציגים היומיים  יישארו מתחת  לחסם העליון (כלומר, אינם שווים או גבוהים ממנו) ובנוסף שער הדולר היציג ביום ה-13.8.13 יהיה גבוה מהשער היסודי. בהתקיים שני התנאים, יזוכה הלקוח במענק בשיעור של 100% משיעור עליית השער היציג של דולר. תשואה מכסימלית לשנה כ-9.99%

בכל שאר האפשרויות לא יתקבל מענק, אבל, קרן הפיקדון כאמור מובטחת.  יש לשים לב -  הפיקדון מופקד לשנה ואילו המענק מחושב על פני כ-11.5 חודשים.  לטענת בנק הבינלאומי – "מוצר זה עשוי להתאים ללקוחות שעפ"י מודל  אפיון לקוח במערכת הייעוץ אופיינו ברמת סיכון של תיק מס' 1 ומעלה תוך התייחסות למגבלות הבאות: לקוחות המאופיינים ברמת סיכון 1 יוכלו להפקיד למוצר עד 10% בלבד מתיק הפאסיבה שלהם. כמו כן, ללקוחות המאופיינים ברמת סיכון 1 שיעור כל המוצרים המובנים חסרי הנזילות לא יעלה על 20% מתיק הפאסיבה. יש לשים לב בין היתר לסיכונים הבאים:  היעדר נזילות לשנה. אפשרות לאיבוד הריבית האלטרנטיבית".

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות