fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות

הילד זקוק לסייעת אישית? כל המידע שתצטרכו

מעודכן ל-08/2019

 

שירותי סיוע במערכת החינוך: מי זכאי, מה זה כולל ואיך מקבלים?

שירותי של סייעת משלבת במסגרות החינוכיות נועדו לקדם את עצמאותו של הילד הזקוק לעזרתה ואת היכולת שלו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים. סייעת אישית מוקצית לילדים אשר נמצא כי רמת התפקוד שלהם מצריכה זאת, וכי אופן הסיוע הזה יעזור לקדם אותם. סייעת אישית היא חלק ממערך התמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל, (כולל בקייטנות הקיץ).

תפקידה של הסייעת הוא לעזור לילד להשתתף בתוכנית הלימודים ולהבין את החומר הנלמד ואת המטלות. הדבר מאפשר למחנכת ולשאר מורי בית הספר לעבוד עם תלמידי הכיתה כולם ובכלל זה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. עם זאת, יש להביא בחשבון גם את האפשרות כי הקצאת סייעת תגרום לילד לפתח בה תלות ובסופו של דבר תפגום בהשתתפותו בלימודים ובחברה.

סייעת משלבת לתלמיד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

מי הם הילדים הזכאים?

כדי שילד יהיה מועמד לקבלת ליווי של סייעת אישית, עליו להיות תלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במערכת החינוך הרגילה – בגיל 3–4 בגני ילדים המוכרים והמפוקחים על ידי משרד החינוך ובגיל 5–18 (סוף כיתה י"ב) בכל מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.

הילדים הזכאים לסייעת אישית הם אלה המוגדרים כבעלי לקות משמעותית, אשר רמת תפקודם מחייבת סיוע מסוג זה, ובלבד שיש ברשות הוריהם מסמך קביל מגורמים מקצועיים בלבד המעיד על כך.

הלקויות המזכות בליווי סייעת:

 • שיתור מוחין ונכויות - תלמידים עם מוגבלויות פיזיות קשות;
 • עיוורון ולקויות ראייה;
 • אוטיזם והימצאות על הספקטרום האוטיסטי;
 • מוגבלות שכלית התפתחותית;
 • הפרעות נפשיות;
 • תסמונות ומחלות נדירות שהלוקים בהן זקוקים להשגחה מתמדת, על פי האישורים של המוסד לביטוח לאומי.

 

אישור הזכאות

הורים לילדים בגיל 4-3 צריכים להגיש בקשה עם מסמכים למתי"א (בגילים אלה לא נדרשת ועדת שילוב).

החל מגיל גן חובה, הדיון בצורך של הילד בסייעת יתקיים בישיבת ועדת השילוב הבית ספרית או כחלק ‏מהדיון בוועדת ההשמה. הורים המעוניינים בסייעת לילדם, צריכים להעלות את בקשתם במסגרת הדיונים בוועדות אלו.

מומלץ להביא המלצה ‏בכתב על הצורך בסייעת מגורם מאבחן או מטפל המכיר את הילד.‏

לאחר שוועדת השילוב קבעה את זכאותו של התלמיד לתמיכה של סייעת, ידון הצוות הבין מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית.

במקרים שבהם לא נערכה לילד ועדת שילוב או ועדת השמה, המשפחה ‏תתקשה מאוד לקבל סייעת עבור הילד.

הקצאת השעות

כל מחוז מקבל מכסת שעות עבור סיוע אישי, כאשר הקצאת השעות מתבצעת על ידי המתי"א (מרכז התמיכה היישובי/אזורי), באמצעות ועדת ‏השילוב, הפיקוח ונציגי הרשות המקומית.‏

ההקצאה לשעות סייעת נעשית בהתאם לסדר העדיפויות הבא:

תלמידים עם נכויות פיזיות קשות הלומדים בבתי ספר רגילים וזקוקים לליווי ‏אישי או סיוע פיזי נמצאים בעדיפות ראשונה.

ילדים עם תסמונת דאון, ילדים על הספקטרום האוטיסטי וילדים עם בעיות ‏התנהגות קשות נמצאים בעדיפות שנייה.

איתור סייעת

בחלק מהרשויות המקומיות מציעים להורים סייעות מתוך ‏מאגר כוח אדם, ובאחרות מתבקשים ‏ההורים למצוא אותן בעצמם. לעתים ההורים מעדיפים להביא סייעת מטעמם.‏

כאשר הורים מתקשים לפנות ולשכנע אנשים שיעבדו עם ילדם, בייחוד במצב של ילד עם נכות פיזית ‏קשה או בעיות התנהגות, רצוי לבקש סיוע מהרשות המקומית, מ‏בית הספר המשלב, מאנשי מקצוע, מטפלים ומכרים.

מהן התכונות הנדרשות לתפקיד סייעת:

 • רצון, נכונות וגישה מתאימה לעבודה עם ילדים.
 • יכולת (פיזית ורגשית) לטפל בצרכיו המיוחדים של הילד.
 • ניסיון ו/או ידע בסיסי בתחום החינוך/הטיפול/הסיעוד (בהתאם לנדרש ‏מהסייעת עבור הילד המסוים).
 • יכולת ליצור קשר טוב עם הצוות החינוכי המטפל בילד ועם ההורים.
 • הסייעת לא חייבת תמיד להיות אשת מקצוע. היא (או הוא) יכולים להיות כל אדם עם ‏נכונות ויכולת למידה.
 • מבחינת ההורים, חשוב שהסייעת תהיה אמינה ורגישה, שיוכלו לסמוך עליה שתדאג לצרכים של ‏הילד ותקדם את שילובו בחברת ילדים רגילים.‏

היעדרות מבית הספר

ילדים המקבלים סייעת אישית על בסיס של מספר שעות קבוע מידי יום ונעדרים מבית ‏הספר, יכולים להגיע להסדר בתיאום עם הסייעת שתשלים את השעות ביום אחר.

עם ‏זאת, גמישות זו אינה מעוגנת בהנחיות משרד החינוך. רשמית, ‏אם ילד לא הגיע ביום שיש לו סייעת, הוא "הפסיד" את שירותיה.‏

מי קובע את רמת התפקוד של הילד ואת שילוב הסייעת בתוכנית החינוכית?

לאחר שוועדת השילוב אישרה כי ילד זכאי לסייעת, הצוות הבין־מקצועי של המסגרת החינוכית יקבע את רמת התפקוד של הילד וידון כיצד לשלב את שעות הסייעת בתוכנית החינוכית היחידנית שלו בצורה הטובה ביותר. מומלץ כי בדיון זה ישתתף מומחה בתחום הלקות המסוימת של הילד.

הקצאת סייעת בנוסף על תכנית השילוב

אם בנוסף לתוכנית השילוב נדרשת תמיכה של סייעת, תוגדר זכאותו של הילד לתמיכה מסוג זה כחלק מהתוכנית החינוכית היחידנית. מטרות הסיוע, מערכת השעות של עבודת הסייעת ופעולותיה יירשמו בתוכנית.

חשוב להפריד באופן ברור בין הסיוע החינוכי ובין הסיוע הרפואי. סך כל שעות הסיוע לאותו תלמיד לא יעלה על שעות הלימוד.

מה קורה בחופשת הקיץ?

תלמידים הזכאים לסייעת במהלך שנת הלימודים יוכלו לקבל תמיכה ‏זו גם בקייטנות במהלך חופשת הקיץ.

לשם כך נדרש שלקייטנה יהיה רישיון והיא תהיה מוכרת ‏על-ידי הרשות המקומית. ‏

הורים שילדיהם קיבלו סייעת במהלך השנה נדרשים לפנות לרשות המקומית לצורך ‏הסדרת המשך עבודתה של הסייעת גם בקייטנה. רצוי שהפנייה תיעשה כחודש לפני מועד ‏תחילת הקייטנה, כדי שביום הראשון לקייטנה כבר תהיה לילד סייעת באישור.

במקרה שהסייעת הקבועה לא פנויה לעבודה בחופשת הקיץ, תלווה את הילד ממלאת המקום של הסייעת במהלך שנת הלימודים הרגילה. אם גם ממלאת המקום אינה פנויה, תלווה את הילד סייעת שיש לה ניסיון קודם בעבודה עם תלמידים בגיל דומה עם לקויות דומות, שאינה עובדת בקביעות באותה מסגרת.

האישור הסופי להעסקת הסייעת בקייטנה ניתן מהרשות ‏המקומית.‏

כדאי לדעת:

 • ילד המשולב בגן פרטי "מוכר שאינו רשמי" עשוי להיות זכאי לליווי של סייעת.
 • אופי הסיוע שייקבע והיקף השעות תלוי בסוג המוגבלות של כל ילד, בצרכיו ובתקציב.
 • תפקידי הסייעת: לעזור לילד להתנהל בזמן השיעור ובהפסקה, לתת סיוע פיזי ולימודי וסיוע בתיווך חברתי.
 • העסקת הסייעת הינה באחריות הרשות המקומית שבה מתגוררת המשפחה.‏
 • הזכאות לתמיכה של סייעת נבדקת מחדש בכל שנת לימודים.‏

הקצאת סייעת רפואית – לילדים בחינוך הרגיל

זכאות לתמיכה של סייעת רפואית תאושר לילדים במצבים הבאים:

 • צורך בטיפול פולשני בשגרה
 • צורך בהשגחה למניעת מצבים מסכני חיים
 • מצבי בריאות חריגים

הסייעת הרפואית תמומן על ידי ‏משרד הבריאות, והרשות המקומית היא המעסיקה של הסייעת בפועל.

הסיוע ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות שמתקיימת בהן פעילות של הרשות המקומית. אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק, או שיום הלימודים בו הוארך על פי החלטת ממשלה, ניתנת הרחבה לסיוע.

אין להעסיק סייעת שהיא קרובת משפחה של התלמיד.

ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך.

מי הם הילדים הזכאים?

ילדים מגיל הכניסה לגן ילדים עירוני (גיל 3) ועד לגיל שבו הם מגיעים לעצמאות טיפולית, הזקוקים לטיפול או להשגחה רפואית במהלך שעות הלימודים, בשל אחד מאלה:

 • טיפולים פולשניים בשגרה
 • מתן חמצן
 • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
 • צנתור שלפוחית השתן
 • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
 • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים
 • השגחה למניעת מצב מסכן חיים

תלמידים הזקוקים להשגחה על-פי אישור של רופא מומחה בתחום בלבד (אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים), במקרים הבאים:

 • אלרגיה מסכנת חיים למזונות שהתלמיד עלול להיחשף להם תוך כדי שהותו במוסד החינוכי - חלב, בוטנים, אגוזים, שקדים, סומסום, ביצים ודגים, וכן אסטמה אלרגית.
 • אפילפסיה כללית לא מאוזנת (כלומר יותר משני התקפים בחודש), מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית, עם התקפים קשים ("גראנד מאל") שמביאים לנפילה.
 • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
 • סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית כמו במצב שלאחר השתלת קוצב לב או השתלות איברים.

מצבים חריגים

תלמיד שחוות דעת רפואית וחוות דעת פסיכוסוציאלית מצביעות על מצבו הבריאותי המסוכן או על חשש לסיכון חייו.

מי לא זכאי?

אוכלוסיות אלה לא נכללות בזכאות:

 • תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד ‏או משולבים בכיתות (שילוב או רגילות) בחינוך הרגיל.
 • תלמידים הסובלים מ"מצבי בריאות מחלתיים" או זקוקים להשגחה מונעת. לדוגמה: רגישות יתר למזון, ספחת (פסוריאזיס), סיסטיק פיברוזיס, מחלות מעי דלקתיות, איידס וילדים אחרי ‏ניתוחים, השתלות וטיפולים כימותרפיים. משרד החינוך הוציא חוזרים המפרטים כיצד על הצוות לנהוג במקרים אלו, ובכל מוסד חינוכי צריך להיות מורה הבקיא בהגשת עזרה ראשונה.
 • ילדים הזקוקים לסיוע ב-ADL‏ (הלבשה, האכלה, ניידות, שימוש בשירותים - לרבות החלפת ‏חיתולים ושקיות סטומה).
 • ילדים המקבלים השתתפות במימון הסייעת מגורם אחר (כגון משרד החינוך או חברת ביטוח).‏

מה קורה בחופשת הקיץ?

תלמידים הזכאים לסייעת רפואית במהלך שנת הלימודים, יקבלו סיוע זה גם בתקופת הפעילויות של חופשת הקיץ:

- ילדי הגנים יקבלו את הסיוע במסגרת הקייטנות המופעלות בגני הילדים על-ידי הרשויות המקומיות במהלך חודש יולי.

- תלמידי כיתות א' ו-ב' יקבלו את הסיוע במסגרת תוכנית בתי הספר של החופש הגדול.

תהליך בקשת הסייעת:

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית שבה נמצא המוסד החינוכי עם המסמכים הבאים:‏
 • חוות דעת רפואית עדכנית בצירוף טופס הנחיות לפעולות טיפוליות בזמן הלימודים‏.
 • דוח פסיכוסוציאלי מעו"ס המרפאה המטפלת בילד או עו"ס/פסיכולוג/יועצת חינוכית המכיר את ‏הילד והמשפחה.
 • יש לציין אם קיים מקור כספי נוסף להעסקת הסייעת לתלמיד (כגון משרד החינוך או הרווחה)‏.
 • הרשות המקומית תעביר את הבקשה למשרד החינוך, ולאחר מכן תתכנס ועדה בין משרדית של משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שבה יוחלט על מספר שעות הסייעת לתלמיד.
 • משרד הבריאות יעביר את התשלום לגזברות הרשות ‏המקומית. ‏
 • הרשות המקומית אחראית על העסקת הסייעת הרפואית.
 • יש לחדש את הפנייה מידי שנה ולצרף מסמכים עדכניים.

הדרכת הסייעת

הדרכת הסייעת תתבצע על-ידי מוסד רפואי מורשה ומוכר על-ידי משרד הבריאות, שבו מקבל התלמיד טיפול רפואי, וזאת בתיאום עם מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי.

ההדרכה תינתן מאחות מוסמכת, שתבדוק בתום ההדרכה את יכולתה של הסייעת.

האחות המדריכה והסייעת שעברה את ההדרכה יחתמו על אישור לגבי ביצוע ההדרכה (ראו בנספח לנוהל). האישור ייחתם ב-4 עותקים: לסייעת, להורים, לרשות המקומית/מחלקת החינוך, ולתיוק בתיקו של הילד המטופל במוסד הרפואי.

על הרשות המקומית לוודא עם הסייעת טרם ההעסקה, כי האישור לגבי ההדרכה נמצא בידיה. אין להעסיק סייעת ללא אישור זה.

הקצאת מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות

אם מצבו של ילדכם דורש מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות, כגון שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומי, חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות, צנתור שלפוחית השתן, האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום, מתן חמצן וביצוע חוקן – במקרים אלה תוכלו לפנות, או הרשות המקומית/המועצה/העמותה/הלשכה לבריאות אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות.

חריגים להקצאת תמיכה מסוג סייעת לילדכם​

אם יו"ר ועדת השילוב סבור כי מצבו של ילד עונה על ההגדרה של נסיבות מיוחדות, עליו לפנות בצירוף נימוקים לפנייה אל הממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד. זה ייתן את המלצתו אם יש מקום להכיר בזכאותו של הילד, והוא רשאי לבקש לצורך כך חוות דעת של מומחה או להקים ועדה. הפנייה תיעשה לא יאוחר מחודש אוקטובר של אותה שנת לימודים. ההחלטה תינתן עד חודש מיום הפנייה.

ערעורים

במקרה שנדחתה הבקשה לקבלת סייעת רפואית, יש לפנות לרשות המקומית בבקשת ערעור.

יש לגבות את הערעור בחוות דעת רפואית ו/או תפקודית עדכנית וחדשה של רופא מומחה.

על פניות שנידונו בשנית ונדחו על ידי הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל, ניתן להגיש בקשה לערר שיועבר למשרד הבריאות.

לערעור יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים.
 • דו"ח היערכות של המוסד החינוכי כמענה לצורכי התלמיד.
 • במקרים מסוימים יידרש גם מסמך פסיכו-סוציאלי.
 • בהתקבל כל המסמכים הנדרשים יידון הערר, והתשובה תישלח לרשות המקומית תוך חודש ימים.

כדאי לדעת

 • הסיוע מתבסס על צורכי התלמידים בשעות הלימודים ואינו תלוי בהכרת המוסד לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה המשולמת להורים.
 • על הרשות המקומית להיערך למקרים שבהם הסייעת תיעדר לתקופה ממושכת (חופשת לידה, מחלה ממושכת, מילואים וכד'), ולדאוג לממלא/ת מקום.
 • אין זכאות לסייעת למצבים זמניים. בעיקרון, אם רופא קבע שילד יכול לשהות בגן או בבית הספר, לא ניתן שלא לקבלו ועל הצוות יהיה לסייע לו ככל שיידרש.

קצבה לילד יתום או נטוש - שאלות ותשובות

שני ישובים חדשים ישלבו בעלי צרכים מיוחדים - 20% מהתושבים יהיו בעלי צרכים מיוחדים

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות