fbpx
יש לך שאלה?
שוק ההון

הלמן אלדובי: שיא במספר העמיתים; אבל תוצאות עדיין פושרות

בית ההשקעות  הלמן אלדובי רשם שיא בהיקף העמיתים - 500 אלף חשבונות נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019

בית ההשקעות הלמן-אלדובי פרסם  את הדוחות לרבעון הראשון של 2019 והציג שיפור צמיחה במרבית הפרמטרים, ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מהדוחות עולה כי הכנסות בית ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2019 גדלו בכ- 33.7% והסתכמו בכ- 35.6 מיליון שקל  לעומת הכנסות של כ-26.6 מיליון שקל  בתקופה המקבילה אשתקד. בית ההשקעות רשם מספר שיא בהיקף העמיתים והללו עמדו על כ-500,000 חשבונות לקוחות נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019. הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-16.2% והסתכמו ב כ– 56.6 מיליארד שקל ומספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-263%.

הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-9.7 מיליון שקל,  לעומת כ-4.1 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. זאת עקב הגידול בהיקף הפעילות של החברה, ובעיקר פעילות שיווק ומכירות בתחום הפנסיה. הוצאות המימון  הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליון שקל, סך הדומה להוצאות המימון בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הפנסיה, ההכנסות בקרן הפנסיה גדלו ברבעון הראשון של שנת  2019 בכ-42.9% מ-2.9 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2018 ל-4.2 מיליון שקל.  כמו כן, מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה זינק בכ-263% ועמד בסוף הרבעון הראשון לשנת 2019 על  כ-85,150 לעומת כ-23,456 עמיתים בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול ברווח ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של 4.4 מיליון שקל שהסתכם בכ- 4.1 מיליון שקל לעומת כ-הפסד של 0.3 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA של מגזר הגמל הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 לכ- 8.1 לעומת 2.9 בתקופה המקבילה אשתקד

קרן ה-P2P של בית ההשקעות שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה למעלה מ-450 מיליון שקל, והניבה תשואה מצטברת ממוצעת דולרית בשיעור של 13.22% מאז השקתה ועד 30 באפריל 2019 ותשואה מצטברת ממוצעת בשיעור של 6.2% ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30.4.19 ( אופן חישוב התשואה מפורט בדיווחיה החודשיים של השותפות).

בית ההשקעות הלמן-אלדובי פרסם אמש את הדוחות לרבעון הראשון של 2019 והציג שיפור משמעותי ולצמיחה במרבית הפרמטרים, ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מהדוחות עולה כי הכנסות בית ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2019 גדלו בכ- 33.7% והסתכמו בכ- 35.6 מיליון שקל  לעומת הכנסות של כ-26.6 מיליון שקל  בתקופה המקבילה אשתקד. בית ההשקעות רשם מספר שיא בהיקף העמיתים והללו עמדו על כ-500,000 חשבונות לקוחות נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019. הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-16.2% והסתכמו ב כ– 56.6 מיליארד שקל ומספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-263%.

הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-9.7 מיליון שקל,  לעומת כ-4.1 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. זאת עקב הגידול בהיקף הפעילות של החברה, ובעיקר פעילות שיווק ומכירות בתחום הפנסיה. הוצאות המימון  הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליון שקל, סך הדומה להוצאות המימון בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הפנסיה, ההכנסות בקרן הפנסיה גדלו ברבעון הראשון של שנת  2019 בכ-42.9% מ-2.9 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2018 ל-4.2 מיליון שקל.  כמו כן, מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה זינק בכ-263% אחוזים ועמד בסוף הרבעון הראשון לשנת 2019 על  כ-85,150 לעומת כ-23,456 עמיתים בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול ברווח ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של 4.4 מיליון ש''ח שהסתכם בכ- 4.1 מיליון ש״ח לעומת כ-הפסד של 0.3 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- EBITDA של מגזר הגמל הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 לכ- 8.1 לעומת 2.9 בתקופה המקבילה אשתקד

קרן ה-P2P של בית ההשקעות שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה למעלה מ-450 מיליון ש״ח, והניבה תשואה מצטברת ממוצעת דולרית בשיעור של 13.22% מאז השקתה ועד 30 באפריל 2019 ותשואה מצטברת ממוצעת בשיעור של 6.2% ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30.4.19 ( אופן חישוב התשואה מפורט בדיווחיה החודשיים של השותפות).

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "לאחר השלמת ביצוע פעולות ההשקעה ושדרוג משמעותי בכל תחומי הפעילות,  מתחילים לראות את התוצאות. ברמת הפעילות השלמנו בשנה החולפת את התוכנית האסטרטגית של החברה המבוססת על מספר מנועי צמיחה: ניהול והפצה של קרנות השקעה אלטרנטיביות, הקמת בית סוכן וכמובן פנסיית ברירת מחדל. מהלכים אלו חייבו השקעת משאבים משמעותית שבאה לידי ביטוי בטווח הקצר בדוחות הכספים וצפויים להוות  קרש קפיצה משמעותי להמשך התפתחותו וצמיחתו של בית ההשקעות בשנים הקרובות".

: "לאחר השלמת ביצוע פעולות ההשקעה ושדרוג משמעותי בכל תחומי הפעילות,  מתחילים לראות את התוצאות. ברמת הפעילות השלמנו בשנה החולפת את התוכנית האסטרטגית של החברה המבוססת על מספר מנועי צמיחה: ניהול והפצה של קרנות השקעה אלטרנטיביות, הקמת בית סוכן וכמובן פנסיית ברירת מחדל. מהלכים אלו חייבו השקעת משאבים משמעותית שבאה לידי ביטוי בטווח הקצר בדוחות הכספים וצפויים להוות  קרש קפיצה משמעותי להמשך התפתחותו וצמיחתו של בית ההשקעות בשנים הקרובות".

כל קרנות ההשלתמות הפסידו ב-2018, למעט הלמן אלדובי

נובמבר בקרנות ההשתלמות: הלמן אלדובי ופסגות בראש; אלטשולר שחם עם תשואה שלילית

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות