fbpx
חיסכון פנסיוני

טיפים חשובים לחוסכים לפנסיה!

היכנסו למדריכי החיסכון הפנסיוני

מדברים הרבה על משבר הפנסיה בישראל. על כך שמדובר ב"פצצת זמן" מתקתקת. על זה שלמרבית האוכלוסיה, כשתגיע לגיל פרישה, לא יהיה לה ממה לחיות. על כך שביום שבו נצא לפנסיה תהיה לנו ירידה של כ-40% בהכנסה החודשית ובעצם נהיה רעבים ללחם. 

העצוב מכל זה הוא ש- 62% מבעלי הסדרי הפנסיה לא יודעים באילו תנאים יפרשו ו- 68% לא יודעים מה גובה דמי הניהול שהם משלמים - כך ע"פ נתונים של הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה.

איך הופכים לצרכנים פיננסים חכמים יותר? כמה דמי ניהול לשלם, כמה כסף לחסוך מדי חודש?  ובכן, נתחיל לעשות סדר בבלגן, נתחיל במושגי יסוד פנסיוניים שחשוב לשנן ולהפנים:
 "יצרנים"
כשמדברים על יצרנים בפנסיה הכוונה היא לכל אלו שמתעסקים בתחום: חברות הביטוח כמו מגדל, הפניקס, הראל מנורה וכדומה. קרנות הפנסיה כמו מבטחים, מקפת עתודות כשבהן צריכים להפריד בין חדשות לוותיקות. קרנות הפנסיה חוסכות לנו את הכספים בד"כ בזכות הפרשות שלנו והפרשות המעסיקים.
קופות גמל, הקופות בהן אנו חוסכים בד"כ כספים לפנסיה ובהן ניתן למנות את ד"ש, גדיש, תמר וכו'.
קרנות השתלמות הן קרנות לצרכי השתלמות והן גם מוכרות במס. גם להן מופרשים כספים ע"י המעסיק ועל ידינו ועליהן נמנות קרנות כמו אקסלנס, ד"ש, ילין לפידות כנרת וכו'.

סוכני הביטוח
סוכני הביטוח הם אלו שבד"כ מנהלים את הסדר הפנסיה ומתווכים בין היצרנים, למבוטחים (עובדים) ולבעל התכנית (המעסיק). המעסיק הוא בד"כ בעל התוכנית הפנסיונית שמשלם את עיקר הפנסיה ע"פ חוק. הוא אינו רשאי לקבוע את תכני ומרכיבי התוכנית הפנסיונית. העובדים הם היחידים שקובעים את תכני ומרכיבי התוכנית הפנסיונית שלהם. וחשוב לזכור את זה ולהתעקש על זה.

מוצרים פנסיוניים
תחום הפנסיה מכיל מספר מוצרים ופוליסות לצרכי פנסיה העיקריות שבהן:
פוליסת ביטוח מנהלים אותה מוכרות חברות הביטוח קרנות פנסיה ששייכות לקרנות הפנסיה
קופות גמל שהן בד"כ של בתי ההשקעות, למעט בנקים והרעיון הוא ליצור חסכון סגור שלא ניתן לפדיון לגיל פרישה.
קרנות השלמות שהן של בתי ההשקעות והן סגורות במשך 6 שנים ב"כ. (בהערת שוליים נציין שניתן לפדות את הכספים בטרם עת אבל עם קנס יציאה גבוה מאוד כך שזה לא משתלם).
עוד על קרנות השתלמות...

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 זה נחשב לחשוב ביותר והוא מהווה נספח להסכם עבודה. סעיף זה מגדיר שיעורי הפרשות לביטוח מנהלים ולקרן פנסיה. בסעיף זה נקבע כי בפיטורים או בהתפטרות כספי הפיצויים שייכים לעובד ושאין השלמת פיצויים לפי השכר האחרון. אם פוטרתם או התפטרתם ממקום העבודה חשוב ללמוד את הסעיף ולהתעקש עליו מול המעסיק.

איזון אקטוארי
זהו מנגנון חישוב הסתברותי אותו מפעילות קרנות הפנסיה שמטרתו לאזן בין הנכסים וההתחייבויות של הקרן. המנגנון לוקח בחשבון את הפרמיות והעלויות של הביטוח שנגבות מהעמיתים לעומת תשלומי התביעות והשינויים בתוחלת החיים.

מקדם המרה
מקדם זה הוא מושג שנוגע לחישוב גובה הפנסיה לפנסיונר. מקדם זה מחושב בהתאם לתוחלת החיים, מין וגיל פרישה. חישוב הפנסיה נעשה ע"י חלוקת היתרה הצבורה של המבוטח שהגיע לגיל פרישה במקדם ההמרה. נניח שצברתם מליון ש"ח בגיל פרישה ומקדם ההמרה 200. תקבלו פנסיה חודשית של 5000 ש"ח למשך כל חייכם וע"פ התוכנית לשארים.
ברבות השנים השתנו מקדמי ההמרה בישראל וזהו מקדם כאמור משמעותי לחישוב הפנסיה שלכם - לכסף שתקבלו כמשכורת חודשית בגיל פרישה.
עד לדצמבר 1989 מקדם ההמרה עמד על 144.2, המשמעות היא 6,934 ש"ח קצבה לכל מליון שח. עד 1990 המקדם השתנה ל-153.16 והקצבה למיליון שח ירדה ל-6,529 ש"ח.  מינואר 1991 ועד מאי 2001 המקדם הפך 166.63 והקצבה ירדה ל-6001 ש"ח, לכל מליון ש"ח.
מיוני 2001 ועד לדצמבר 2012 המקדמים הם מעל 200 מה שנותן פחות מ-5000 שח לכל מליון שח.
החל מינואר 2003 לא ניתן עוד להצטרף לפוליסות בעלות מקדם מובטח למבוטחים מתחת לגיל 60 מה שמהווה בעיה לדור הבא שלנו שכנראה יזדקק להוריו יותר מתמיד.

באופן כללי תוכניות הפנסיה נועדו להגן על העובדים ומשפחותיהם ולאפשר המשכיות כלכלית במקרים של: מוות, נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה ופרישה מעבודה.

מבנה ההפרשות וחלוקת התקציב בין העובד למעביד:
פיצויים: המעביד מפריש 8.33%, העובד לא מפריש דבר.
תגמולים: המעביד מפריש בין 7.5%-5% ואילו העובד בין 7%-5%
א.כ.ע. (אובדן כושר עבודה) עד 3.5% מתוך 7.5% סה"כ עד 22.83% מהשכר החודשי שהם 2.74 משכורות שנתיות עובר למטרות פנסיה לאורך חיי עבודתנו.
הגורמים שישפיעו על גובה החסכון הפנסיוני שלנו:
גיל התחלת החסכון, רציפות ההפקדות, גיל פרישה, גובה הפרמיה החודשית לחיסכון, גובה דמי ניהול והתלגותם, ניהול הסיכון בהתייחס לגיל, תשואות והימנעות משיכת פיצויים בעזיבת עבודה.

כללים שחובה לזכור:
חשוב לכל החותמים על כל סוג של ביטוח להקפיד לענות בצורה מדויקת על כל השאלות ובצורה אמינה בהצהרת הבריאות. לא לזייף שם כי זה המקום שרבים נופלים בו וחברות הביטוח מערימות קשיים רבים בעניין.
עדיף תמיד להתמקח על תנאי הפוליסה בעת החתימה מאשר להתעמת מול סתירות בין התיק הרפואית לבין ההצהרה הרפואית בשעה שזקוקים לכספים מחברת הביטוח.

דמי ניהול:
גם בתחום הפנסיה יש חשיבות לדמי הניהול כיצד גובים דמי ניהול מכל אותן קרנות פנסיה?

מסתבר שדמי הניהול נגבים הן מהפרמיה השוטפת והן מהצבירה וחשוב לבדוק זאת בטרם מסכמים עם קרנות הפנסיה. אפשר כמבן גם להתמקח על הסכומים. בנוסף חלו רפורמות משמעויות בתחום. ב-27 לפברואר 2012, התקבלה החלטה בוועדת הכספים, להפחתת דמי הניהול. לפיכך דמי הניהול שנגבים הם כדלקמן:
בקופת גמל אין דמי ניהול מפרמיה שוטפת. מהיתרה הצבורה נגבים עד 2%.
חברות הביטוח גובות בין 0-13% דמי ניהול וחשוב לבדוק זאת ומהיתרה הצבורה עד 2%.
קופות גמל וחברות ביטוח גבות עד 4% מהפרמיה השוטפת.

החל משנת 2013 ההפרשה מהקופות היא עד 1.11% מהיתרה הצבורה, מ-2014 עד 1.05% או 9 ש"ח הגבוה ביניהם מהיתרה הצבורה.

 מקרן הפנסיה ההפרשה היא עד 6% מהפרמיה השוטפת ועד 0.5% מהיתרה הצבורה ובקרן השתלמות 0% מהפרמיה השוטפת ועד 2% מהיתרה הצבורה. כאמור חשוב לבדוק דמי ניהול.
ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

 

קרן פנסיה

ביטוח מנהלים

סוג התקשרות

תקנון

חוזה

מקדם תוחלת החיים

בסוף תקופת החסכון

עד 2013 -מובטח במועד ההצטרפות מ-2013 בסוף תקופת החסכון

תשואה

הבטחת תשואה על 30% מהכספים (4.8% צמוד)

אין הבטחה

דמי ניהול

נמוכים מאוד

גבוהים

עלות ביטוח

נמוכה מאוד (ביטוח הדדי)

גבוהה מאוד

אופן קבלת סכום הבטוח

קצבת שארים

סכום חד פעמי

איכות כיסוי א.כ.ע.

מוגבל (עד פעמיים מהשכר הממוצע)

לא מוגבל

איכות כיסוי א.כ.ע.

מוגבל

עיסוקי

תשלום לשארי עובד

כל חיי בן הזוג

סכום חד עמי

 

כל חיי בן הזוג

מוגבל עד 240 גמלאות

הנתונים ממאמר זה באדיבות  מיק יועצים פנסיונים emick@netvision.net.il

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דבי קאופמן

דבי קאופמן

כתבת ופרשנית מנוסה בתחומי הכלכלה, במיוחד בתחומי ההשקעות ושוק ההון.

השאר תגובה

תגובה 1

  • לצערי לא מובהר שבשום אתר וגם לא באתר שלכם הנושא של הריבית התחשיבית אותה מורידים מכל מי שיוצא לפנסיה . צריך להבהיר שאם קופת הפנסיה אינה מרוויחה את הריבית התחשיבית שאליה מצטרפים דמי הניהול הרי שהפנסיה הולכת וקטנה .

שינוי גודל גופנים
ניגודיות