fbpx
זכויות עובדים לימודים קריירה

המדריך לחרדי - השכלה; עבודה; צבא ושירות לאומי

אוכלוסיית מדינת ישראל עומדת על כ-9 מיליון תושבים. החרדים מהווים כ-9% מאזרחי מדינת ישראל מגדירים את עצמם חרדים ומספרם עומד על למעלה מ-800 אלף.  

החרדים נבדלים מכלל החברה לא רק בעומק האמונה אלא גם במאפיינים פיזיים. החרדים מתרכזים בערים משלהם, ובערים מעורבות הם גרים בשכונות מסויימות. תוכנית הלימודים שלהם נבדלת ויש להם זרמי חינוך עצמאיים.

היקף העוני באוכלוסייה החרדית גדול מהיקפו  בשאר האוכלוסייה הישראלית. 54% מהחרדים מוגדרים עניים ושיעואר הילדים החרדים המוגדר עני עומד על מעל ל-60%.

שיעור הצעירים בקרב האוכלוסייה החרדית הוא כ-60%  לעומת30% מהם באוכלוסייה היהודית הכללית. במשפחה חרדית ממוצעת יש כ-6 ילדים בממוצע לעומת כ-3 ילדים בקרב משפחה ישראלית ממוצעת.

מספר תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" במוסדות חרדיים בשנת 2016 עמד על כ-200 אלף. בשנים האחרונות נרשמת עלייה איטית במספר החרדים הפונים ללימודים אקדמאים ומספר הסטודנטים החרדים עומד היום על כ-10,000, כ-5% מהסטודנטים בישראל.

המאפיינים המיוחדים והייחודיים של האוכלוסיה החרדית מצריכים התייחסות מיוחדת מצד הראשויות וקיימים תחומים רבים בהם ניתן מענה מיוחד לאוכלוסייה החרדית.

במדריך זה נסקור חלק מהזכויות ומהשירותים הרלוונטיים לאוכלוסיה החרדית.

השכלה והשתלבות בתעסוקה

אחד הכלים החשובים בהם נעשה נסיון לשפר את מצבה הכלכלי של האוכלוסיה החרדית הוא שילובם בשוק העבודה הפרטי והציבורי.

החלטת הממלשה משנת 2017 קובעת כי לפחות 7% מכלל הנקלטים לעבודה בשירות המדינה, בכל שנה, יהיו חרדים. נציבות שירות המדינה מפרסמת באתר האינטרנט שלה משרות המיועדות לחרדים - על מנת לצפות במשרות לחץ כאן.

ניתן גם לראות יותר ויותר נשים חרדיות שיוצאות לעבוד מחוץ לבית כשכירות והן אלו שנושאות בנטל הפרנסה בבית בעוד הבעל עסוק בלימודי קודש.

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לעסקים בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ובינהם לחרדים. עסק המעוניין לקבל סיוע כזה צריך לגשת למכרז.הסיוע מוענק בדרך של השתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 30 חודשים. סכום הסיוע עבור כל עובד מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר חודשי של 16,000 שקל.

מי שלא השלימו בעבר את הלימודים התיכוניים, אך למדו במסגרות לימוד עיוניות ומקצועיות שמוכרות על-ידי משרד החינוך או משרד העבודה והרווחה, יכולים לקבל הכרה פורמלית בלימודיהם ממשרד החינוך. הכרה זו היא שוות ערך להשכלה תיכונית.

אישור רשמי ממנהל הישיבה על סיום לימודים ב"ישיבה קטנה" מוכרת ובו ציון מספר שנות הלימודים ומסגרת הלימודיםמוכרים כשווי ערך ל-11 שנות לימוד בלבד.

החל משנת 2015, שנה נוספת בישיבה "נתמכת" בנוסף ל-3 שנות לימוד בישיבה "קטנה" תוכר כ-12 שנות לימוד.

הכשרה מקצועית

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מממן קורסים עבור חרדים המבקשים לרכוש מקצוע. המימון ניתן לקורסים אשר נמשכים עד 12 חודשים ולמספר מצומצם של קורסים הנמשכים 18 חודשים.

רשימת הקורסים ומוסדות הלימוד בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה והרווחה ניתן למצוא באתר הכשרה פלוס+

קורסים שניתן ללמוד במשך עד 18 חודשים מפורטים כאן.

חלק מהגברים החרדים הלומדים מקצוע נדרש בקורסים להכשרה מקצועית זכאים לתשלום דמי קיום בתקופת הקורס. הסיוע ניתן עבור לימודים בקורסים להכשרה מקצועית במקצועות נדרשים או עבור לימודים בקורס במסגרת תכנית השוברים. דמי הקיום הם עד 1,500 שקל לחודש, ועד 8,000 שקל למשך תקופת הקורס.

פרוט רשימת המקצועות הנדרשים לצורך קבלת תמיכה על פי מבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ניתן למצוא כאן.

חרדי שסיים קורס להכשרה במקצוע נדרש ועובד באותו מקצוע בהיקף של 70 שעות חודשיות לפחות עשוי להיות זכאי למענק התמדה שעשוי להגיע עד ל-11 אלף שקל.

עמותת ידידות טורונטו מלווה חרדים בלימודים לתואר במוסדות המובילים להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית מעניקה מלגות לימוד לסטודנטים במכינות קדם אקדמאיות, ללימודי תואר ראשון ולתארים מתקדמים. כמו כן מספקת ליווי, תמיכה וסיוע לסטודנטים במהלך שנות הלימוד. הליווי כולל ימי עיון, סדנאות להקניית אוריינות למידה וקורסי תגבור במקצועות האנגלית והמתמטיקה. כמו כן, מתנהל מעקב וליווי לאיתור קשיים וניתנת אפשרות לייעוץ תעסוקתי וסיוע בהשתלבות בעבודות סטודנטיאליות במהלך תקופת הלימודים.

פרטים נוספים על התוכנית "חרדים באקדמיה" ניתן לקבל באתר עמותת ידידות טורונטו.

מילגות לסטודנטים

קיימים מספר גופים המעניקים מלגות לימוד לחרדים המעוניינים לרכוש השכלה אקדמית.

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע של 1,040 ש"ח לחודש ממשרד החינוך. פרטים על מילגה ללומדי תורה ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

גם קרן ק.מ.ח. מפעילה תכניות שונות לסיוע במימון לימודים אקדמיים למגזר החרדי. ניתן למצוא פרטים נוספים כאן.

כאן תוכלו למצוא פרטים על המילגות שמעניקה קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים לחרדים שהשתחררו משירות בצה"ל.

הטבות למשפחות עם ילדים

לכל ילד בישראל נפתחת תכנית חיסכון אישית שאליה מופקדים 50 שקלים מתוך קיצבת הילדים באופן אוטומטי עד שהילד מגיע לגיל 18. ההורה יכול להוסיף מכיסו 50 שקלים לחיסכון בכל חודש. חרדים ודתיים המעוניינים שהכספים יופקדו באפיקים התואמים את ההלכה היהודית יכולים לבחור במסלול שנקרא "הלכה" בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתכנית. במקרה שההורים לא יודיעו על בחירתם, כספי החיסכון יופקדו באחד ממסלולי ברירת המחדל של התכנית ולא במסלול "הלכה".

ביטוח לאומי

תלמידי ישיבה משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן עצמאי. דמי הביטוח הלאומי לתלמיד ישיבה הם 23 שקל. התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא 103 שקל.

שירות צבאי

התופעה של חרדים המתגייסים לצהל תופסת תאוצה בשנים האחרונות. עיקר הלחץ לא להתגייס מגיע מהקהילות אך הצעירים עצמם הבינו שהשירות בצה"ל הוא צעד הכרחי לקראת השתלבות בשוק התעסוקה בישראל.

קיימים מספר גופים המסייעים לחרדים להשתלב בשירות צבאי בצהל.

ג'וינט ישראל מפעיל את תוכנית שח"ר (שילוב חרדים בצה"ל) שמטרתה לאפשר לחרדים רכישת מקצוע באמצעות השתלבות בצבא. חייל מילואים שהוא אב ל-6 ילדים או יותר לא ישרתו ביחידה קדמית, אלא אם כן התנדבו לסוג כזה של שירות, או שהם משרתים ביישובי הגנה מרחבית.

צעירים חרדים יכולים גם לעשות שירות הלאומי-אזרחי המיועד לאוכלוסייה החרדית. מסיימי השירות הלאומי-אזרחי זכאים להטבות שאותן מקבלים חיילים משוחררים.

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

יואב בהט

יואב בהט

יואב ניהל את מחלקת התוכן והנתונים של חברת איי-אונליין במשך שנים רבות. שם נחשף לכתיבה, עריכה והכרות מעמיקה עם שוק ההון.
יואב כותב באתר הון לצד תפקידו כרכז כתבים.
תחומי הסיקור של יואב, הם בעיקר - שוק ההון והשקעות; פנסיה וביטוח; ושוק הנדל"ן.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות