fbpx
מדריכי השקעות

המס על רווחים בבורסה – כמה משלמים, ואיך אפשר לחסוך במס?

מעודכן ל-04/2019

המס על רווחים בבורסה  הוא יחסית "חדש" – רק ב-2003 במקביל לרפורמה במיסוי הוחלט לחייב על רווחים בבורסה. לרובכם, זה נראה אולי טבעי, אבל במשך עשרות שנים הבורסה היתה מחוץ לתחום.

המס הזה חל על כל מי שמרוויח בבורסה (ומממש את רווחיו), גם אם לא מדובר במומחים לשוק ההון וסוחרים בשוק. סוחרים אגב, שמוגדרים כך על ידי רשות המס (ויש הגדרות למי נחשב סוחר בניירות ערך) מחויבים במס על הרווחים כאילו מדובר בעסק שלהם, ואז החבות גבוה יותר (אם כי ישנן גם יתרונות). רשות מס הכנסה מחייבת פעילים בשוק ההון שלהם מחזור מעל רף מסויים להגיש דוח מלא - זה עדיין לא אומר שהם סוחרים, אבל מבחינת מס הכנסה הם אינם פטורים מהגשת דוח שנתי. כאן תוכלו לקרוא על רף הפעילות בבורסה המחייב הגשת דוח.

מס של 25% על רווחים בבורסה

הרווחים מהבורסה מוגדרים כרווחי הון, כלומר מעין רווחים חד פעמיים שנובעים מהשקעה הונית – המשקיע מרוויח על השקעתו המקורית, ולדוגמה – המשקיע רכש מניה בסכום של  10,000 שקל, ומכר אחרי חודשיים ב-11,000 שקל – משמע הרוויח 1,000 שקל. על הרווחים האלו יש מס.

ה-1,000 שקלים האלו הם הרווח הכולל, אבל מס הכנסה מודע לכך שהכסף אמור לשמור על ערכו וכל עוד הוא שומר על ערכו הרי לא מדובר ברווח אמיתי, כלומר, אם לדוגמה בתקופה הזו המדד (מדד המחירים לצרכן) עלה ב-3%, הרי שמתוך רווח של 1,000 שקל, 300 שקלים הם רווחים נומינליים, רווחים ששומרים על מצבו של המשקיע בדיוק כפי שהיה בתחילת הדרך – 10,300 שקל בסוף התקופה שווים מבחינת כח הקנייה שלהם ל-10,000 שקל בתחילת הדרך. ולכן, מס הכנסה אינו ממסה את הרווח הזה, אלא את הרווח הריאלי – 700 שקלים (1,000 שקלים רווח כולל בניכוי הצמדה של 300 שקלים). ה-700 שקלים הם הרווח האמיתי – הרווח הריאלי ועל הסכום הזה חל מס בשיעור של 25%, ובמקרה שלנו – מס של 175 שקלים (25% מ-700 שקלים)ונסכם – על רווחים בבורסה לרבות תשלומים (דיבידנדים וריבית) מניירות ערך ישראלים וזרים חל מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי! (בעל שליטה משלם מס בשיעור של 30% על חלוקת דיבידנדים)

המס, נחדד, מתייחס גם לדיבידנדים שהחברות משלמות – ולדוגמה, אם משקיע אמור לקבל 1,000 שקל כדיבידנד הרי שהוא ישלם על הדיבידנד מס של 25%, ויישאר עם תקבלו נטו של 750 שקלים. אותו דבר לגבי ריבית שמתקבלת.

ניירות הערך הרלבנטיים למיסוי הריאלי הן מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות, ואגרות חוב צמודות למדד (והן יכולות להיות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות/ של חברות). ה"קבוצה" שהוחרגה מכאן היא אגרות החוב השקליות. לאלו יש סטטוס מיסוי אחר. כאן, תוכלו להכיר את ניירות הערך הנסחרים בבורסה (ובכלל להבין איך הבורסה "עובדת")

הרווח על אגרות החוב השקליות הוא 15%, אך כאן מדובר על הרווח הנומינלי לא הריאלי – כלומר, לא מנכים מהרווח את ההצמדה למדד, אלא פשוט מס הכנסה לוקח (מקבל) 15% מהרווח שלי קשר למדד. ניירות הערך הרלבנטים כאן, הם כמובן אגרות החוב השקליות לרבות גילונים, ממשלתיים שקליים (אגרות חוב שהחליפו את השחרים) וגם מק"מ (מלווה קצר מועד), ופיקדונות שקליים בבנקים.

ודוגמה – נניח שהשקעתם בפיקדון שקלי 10 אלף שקל ואחרי שנה מימשתם את הפיקדון ב-10.1 אלף שקל – כלומר, הרווחתם ברוטו 100 שקל. תצטרכו לשלם למס הכנסה 15 שקל (15%), בלי קשר למדד. הרעיון וההבדל בין המיסוי הזה לבין המיסוי על אפיקים צמודים, נובע מכך שהמס אמור להיות משיק/ מקביל/ מתואם עם הרווח. במכשירים שקליים, אנחנו מדברים ב"שפה שקלית" ורוצים להרוויח שקלית ולא להיות תלויים במדד, אם היה מס שתלוי בהצמדה, ההשקעה השקלית היתה הופכת להיות השקעה מעורבבת, והמיסוי  היה בעצם משפיע על קבלת החלטת ההשקעה, וזו כמובן לא המטרה – גישת מס הכנסה היא שהמיסוי לא ישפיע על החלטות השקעה ולא יפגום בסוג ההשקעות של משקיעים.

מס על ניירות ערך זרים

מה המס אם מדובר במכירת נייר ערך הנקוב במטבע חוץ, או צמוד למטבע חוץ? עדיין, כאמור המס יהיה 25%. אבל, כאן חישוב הרווח לא יהיה בקיזוז הצמדה למדד, אלא (וזה הגיוני) בקיזוז עליית שער המטבע ( רואים את שער המטבע כמדד הייחוס). רווח ההון הריאלי יהיה שווה לרווח במטבע החוץ שבו נסחר נייר הערך, כשהוא מומר לשקלים על פי שער החליפין ביום המכירה.

אגב, כאן המקום להדגיש כי חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי ולא תלויים במיקום גיאוגרפי בו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחו"ל חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח/הפסד מהשקעותיו בחו"ל. אם נוכה מס במקור בחו"ל מרווחים על ניירות ערך זרים, סכום המס שישלם בישראל יהיה המשלים שבין המס שנוכה בחו"ל, למס אותו חייב היחיד בישראל.

אם המס שנוכה בחו"ל הוא בשיעור גבוה משיעור המס אותו חייב היחיד בישראל בגין אותו רווח, לא יתקבל (לרוב) החזר מס מרשות המיסים בישראל.

עולה חדש פטור ממס על מכירת מניות פרטיות בחו"ל שהיו לו לפני שעלה לארץ עד 10 שנים לאחר העלייה.

תושב חוזר פטור ממס על רווחי הון ממכירת מניירות ערך זרים שאותן רכש בתקופת מגוריו בחו"ל, בתנאי שמכר אותם בתוך 10 שנים מיום חזרתו לארץ.

מתי משלמים את המס על רווחי בורסה?

משלמים כאשר מתרחש אירוע מס, ואירוע כזה הוא במימוש ניירות הערך (מכירה, פדיון, תשלום רביית, תשלום דיבידנד). רווח על הנייר לא ממוסה! רכשתם מניה באפריל ב-100 אלף שקל ובסוף השנה (31 בדצמבר) ערך ההשקעה הוא 300 אלף שקל – הרווחתם 200 אלף שקל. זה רווח על הנייר, וכל עוד הוא לא מומש, אתם לא צריכים לשלם למס הכנסה.

כאשר מממשים, מס הכנסה מקבל את המס המגיע לו בהתאם לחישוב חודשי. ברוב המקרים (ברוב הבנקים והברוקרים הפרטיים) השיטה היא כזו – סוכמים את המס שמגיע לרשות המס במהלך כל החודש ולוקחים בחשבון כמובן הפסדים שיש לנישום, ואז בסוף החודש  מנכים את המס מהחשבון. עם זאת, יש מקרים שהבנקים/ ברוקרים מחייבים במס במקביל לביצוע העסקה וחישוב הרווח.

מלאו פרטים וקבלו הצעה לבדיקת החזר מס (אין לכם מה להפסיד ; האתר מפנה רק למומחים שהוא מכיר וסומך על ניסיונם ומקצועיותם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


המס שנגבה מכם כולל את כל הפעילות לרבות ההפסדים. אם מכרתם נייר ערך בהפסד אתם רשאים וצריכים לקזז את הפסד הזה מרווח עתידי.  זה יכול להיות הפסד שנוצר בחודש מסויים וכבר באותו החודש אתם מנצלים אותו ומקזזים אותו עם רווח בנייר ערך אחר, וזה יכול להיות הפסד שלא מקוזז (ואז הוא נקרא – מגן מס), שיקוזז מול רווחים עתידיים (או שלא יקוזז בכלל אם אין רווחים ואז הוא הולך לאיבוד),

והנה הדגמה – נניח שבינואר מכרנו נייר ערך בהפסד של 20 אלף שקל. יש לנו בעצם מגן מס, שהמשמעות שלו שאנו יכולים להרוויח עד 20 אלף שקל ולא לשלם מיסים. נניח שבחודש מרץ מכרנו נייר ערך ברווח של 30 אלף שקל, במצב כזה, הרווח החייב במס הוא 10 אלף שקל – הרווחנו 30 אלף שקל וקיזזנו הפסד מוכר לצרכי מס הכנסה בסך 20 אל שקל – נטו, הרווחנו 10 אלף שקל. על הרווח הזה נשלם מס בשיעור של 25%, כלומר 2.5 אלף שקל.

רגע, ומה קורה, אם חודש אחרי, הפסדנו 50 אלף שקל – ובכן, נוצר לנו מעין מגן מס – ומכיוון שהיו לנו רווחים ושילמנו מס בחודשים הקודמים, הרי שההפסד הזה/ מגן המס מופעל מידית (ואוטומטית) כך שבסוף החודש נזכה  להחזר בחשבון (באם מתחילת השנה כאמור שילמנו מס לרשות המיסים) – כלומר, החישוב הוא על בסיס שנתי ומס הכנסה מחשב באופן אוטומטי לכל סוף חודש את היתרה שלנו ומעדכן אם מגיע לנו החזר.

חשוב לציין – קיזוז ההפסדים אפשרי גם מול מס ששולם על תשלומי דיבידנדים ותשלומי ריבית, ולא רק מול מס על רווחים מניירות ערך.

יש לכם הפסד בשנה מסוימת – אם לא תגישו דוח, לא תקבלו מגן מס!

הרחבנו למעלה את אפשרויות הקיזוז כאשר אנחנו בתוך שנה קלנדרית. אבל

אם סיימנו את השנה בהפסד ובמגן מס – כלומר יש לנו הפסדים שעלו על הרווחים, אזי אם אנחנו רוצים להעביר את ההפסדים האלו  כמגן מס בשנה הבאה אנחנו צריכים להגיש דוח לרשויות המס. רבים לא אוהבים לעשות זאת, חוששים שמס הכנסה "יתלבש" עליהם, ירשום אותם במערכת ומעתה הם "מסומנים על ידו".  אבל, גם אם נניח שזה נכון (וזה ממש לא בטוח ) – אם אתם עובדים לפי הספר, אז מה? אז מה אם תצטרכו להגיש דוח גם לאחר שנה ולאחר שנתיים – העיקר לקבל את החזר המס המגיע לכם ולנצל את ההפסדים לצרכי מס.  אם לא מגישים מס – הפסד המס במערכות הבנקים מתאפס!

האם ניתן לקזז הכל בכל?

האם אפשר לקזז בין כל ניירות הערך ? ובכן – קיים קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים ואין הפרדה בין ניירות מסוגים שונים – רווח מניירות ערך בחו"ל, ניתן לקיזוז עם הפסד ניירות ערך שנסחרים בארץ;  רווח מאגרות חוב בחו"ל ניתן לקיזוז מול הפסד ממניות בארץ – וההיפך; הכל אפשרי לקיזוז. אבל, מה שיעור המס הרלבנטי באם מדובר בקיזוז של נייר עם שיעור מס שונה – ובכן, שיעור המס ייקבע על פי המרכיב ממנו נוצר הרווח – כלומר, אם הרווחנו על אג"ח שקלי 1,000 שקל והפסדנו על מניות 500 שקל, נשלם 15% מס על ההפרש, כי הרווח נוצר מאג"ח שקלי. במצב הפוך, כשהרווח היה ממניות וההפסד מאג"ח שקלי, נשלם 25% מס על ההפרש.

והאם ניתן לקזז בין חשבונות שונים? מי שמנהל כמה חשבונות של ניירות ערך, ומימש בשנת המס רווחים בחשבון אחד והפסדים בחשבון אחר, יוכל לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים רק אם יגיש דוח שנתי לרשות המיסים.

רכישה במספר מנות ומכירה במספר מנות – איך מחשבים את הרווח?

כאשר יש לנו פוזיציה בנייר ערך שנרכשה במספר שלבים עולה שאלה כאשר מוכרים את הנייר - מה בעצם נמכר , וליתר דיוק – מאיזו שכבה נמכרו ניירות הערך – מהרכישה בשלב ראשון , שלב שני , או שלב אחר? הטכניקה של חישוב המס היא על פי שיטת ה-  FIFO) First In First Out) – נכנס ראשון יצא ראשון, זה במילים פשוטות – מוכרים קודם כל את מה שקנינו בהתחלה.  באופן הזה אין משמעות במכירת חלק מהכמות לשער הממוצע שבו קנינו את הנייר, והנה הדגמה -  רכשנו 1,000 יחידות של מניה  בשער 2 שקלים ורכשנו בהמשך 1,000 מניות נוספות בשער 4 שקלים. בסה"כ השקענו 6,000 שקל ברכישת 2,000 מניות בשער ממוצע של 3 שקלים. בסוף השנה המניה במחיר של 2.5 שקל – כלומר, ערך ההשקעה הוא 5,000 שקל, וההפסד הוא 1,000 שקלים. נניח שמימשנו 1,000 מניות בשער הזה – 2.5 שקלים למניה. לכאורה, אנחנו בהפסד ולכן אין מקום לשלם מס, אבל על פי הטכניקה של FIFO , זה  עובד אחרת – המכירה של ה-1,000 מניות בסוף השנה היא מכירה של הכמות של ה-1,000 מניות שנרכשה ראשונה, כלומר של ה-1,000 מניות שנקנו בשלב ראשון במחיר של 2 שקלים – העלות הכוללת של המנה הזו הסתכמה ב-2,000 שקל, ובסוף שנה מכרנו בהיקף של 2,500 שקל ( 1,000 מניות ב-2.5 שקל), ומכאן שיש לנו רווח של 500 שקל על המכירה הזו – הרווח הזה ממוסה בשיעור של 25% - 125 שקל (25% על רווח של 500 שקל). ומכאן, שלמרות שעל הפוזיציה כולה יש לנו הפסד, בגלל אופי החישוב אנחנו משלמים מס על המכירה הזו. אגב, אם נמכור את יתר הסחורה, כמובן שנרשום שם הפסד שיקזז את הרווח מהמכירה הראשונה. מכירה של  הכמות הנוספת תכניס לנו עוד 2,500 שקל, אך העלות  של הכמות הזו מגיעה מהרכישה השנייה במחיר של 4 שקלים, כלומר עלות כוללת של 4,000 שקלים, ומכאן שההפסד יהיה 1,500 שקל, ובסה"כ על שתי המכירות האלו – הפסד של 1,000 שקל (רווח של 500 שקל על המנה הראשונה והפסד של 1,500 שקל על המנה השנייה), וזה כמובן מסתדר מצוין עם החישוב ההתחלתי – ערך המניות בסוף שנה – 5,000 שקל והשקענו – 6,000 שקל – הפסד של 1,000 שקל.

מיסוי של קרנות נאמנות

מס הכנסה מאפשר לקרנות נאמנות לבחור בין שני מסלולים – קרן פטורה וקרן חייבת. קרן פטורה היא קרן שפטורה מתשלום מס שוטף,  המשקיע בקרן משלם את המס בזמן המכירה, בדומה לכל נייר ערך אחר.  רוב קרנות הנאמנות  קרנות הנאמנות בחרו במסלול זה.

קרן חייבת – קרן שמשלמת את המס באופן שוטף;  המשקיע לא משלם מס בעת מכירת הקרן מכיוון שהקרן בחרה לעשות זאת. במצב זה, השערוך היומי של הקרן כולל את תשלומי המס.

אבחנה נוספת לצרכי מס יש גם לקרנות שבוחרות במטבע עיקרי שונה מהשקל. מדובר על קרן פטורה שמשקיעה לפחות 90% מנכסיה במטבע חוץ מסוים,  לדוגמה קרן אג"ח אירו או (נפוץ יותר) קרן אג"ח דולרית.  חישוב הרווח הריאלי, בקרן כזו, נעשה על פי שער המטבע ולא בהתאם למדד המחירים לצרכן.

טופס 867 - שווה להכיר!

אז איך עושים את זה - איך מגישים דוח למס הכנסה? התשובה נמצאת בטופס - 867.  הטופס הזה מכיל את הווחים שלכם מהשקעות בשנה מסוימת, כמה מס שילמתן בגינן, והאם מגיע לכם החזר?

טופס 867  הוא טופס שמופק על ידי הבנק והוא מהווה ריכוז של תוצאות פעילות ההשקעה שלנו לצד חיובי המס שלנו. הטופס כולל –  רווחים (או הפסדים) מניירות ערך, רווחים או הפסדים מניירות ערך לא סחירים; והכנסות מדיבידנד וריבית, והוא מחולק באופן הבא - 867 א': מידע על רווח או הפסד הון מניירות ערך; 867 ב': פירוט ממכשירים פיננסים לא סחירים; 867 ג': פירוט על רווחים מדיבידנד וריבית מניירות ערך.

הטופס מופק על ידי הבנק בו מתנהל החשבון (לרוב עד סוף חודש מרץ) בגין פעילות של שנה קודמת.

הטופס חשוב למשקיעים שכן ממנו עולה אם שולמו מיסים ביתר במהלך השנה, ואז ניתן לתבוע החזר מס.  החזר כזה יכול לנבוע מכך שחשבונות ההשקעות מנוהלים בכמה מקומות (ואז טופס 867 המעין מצרפי מבטא את חבות המס הסופית), או במקרים שבהם שולם מס במהלך השנה ולאחר מכן נוצר הפסד שמומש ובגינו לא היתה התקזזות (כיום הבנקים והברוקרים מנהלים מעקב חודשי שוטף ומצבים כאלו לא שכיחים).הטופס גם חשוב לצרכי "קיבוע" ההפסדים. אתם צריכים להגיש אותו במסגרת הדוח השנתי (טופס 1301) וכן לצד טפסים נוספים כמו העברת הפסדים לשנים הבאות (1344), ואז יתאפשר הקיזוז בעתיד. אחרת,  מס הכנסה לא יכיר לכם בהפסדים האלו, ובמגן המס. כלומר, אם לדוגמה הפסדתם בשנת 2015 ולא הגשתם דוח, ונוצר לכם רווח בשנת 2016, אתם תמוסו עליו באופן מלא (מס של 25% על הרווח הריאלי במניות, אג"ח, אופציות, למעט באג"ח שקליות ופיקדונות – מס נומינלי של 15%)

טופס 867 מוגש במסגרת הדוח השנתי, למי שחייב בהגשת דוח למס הכנסה, ומי שהיקף פעילותו מעל רף מסוים (היקף פעילות של 811 אלף שקל – הנתון מתעדכן בהתאם להצמדה).

טופס 1301

למדריכי השקעות:

ככה תשקיעו לבד

קרנות נאמנות - המדריך המלא

תעודות סל - כל מה שצריך לדעת


כתבות קשורות למיסוי על הבורסה:

נובמבר 2018: מנהל רשות המיסים , ערן יעקובי מדגיש כי אין מקום להפחתת המס על הבורסה (הרחבה)

דצמבר 2017: חובת הדיווח למשקיעים בבורסה - החל מרף מחזור של 2.5 מיליון שקל (הרחבה כאן) 

אפריל 2017 - קובי נבון יו"ר אלומות אומר בראיון לגלובס: "הבורסה המקומית שלנו היא גוף חולה. גוף שצריך לקבל בדחיפות שני עירויים – עירוי אחד הוא הקלה ברגולציה ועירוי שני הוא הפחתת שיעור המס על רווחי הון. כל עוד לא יתקבלו שני העירויים האלו בבורסה הישראלית, לא יקרה בה שום דבר - היא תמשיך להיות לא רלבנטית, אפילו ביחס לנדל"ן, שבו המס הוא 10% בעוד שמס על רווחי הון בבורסה עומד כבר כמה שנים על 25%. צריך ששיעורי המס בשני האפיקים האלו יהיו דומים, אי אאפשר לתת עדיפות לנדל"ן על הבורסה, על השקעות בניירות ערך בבורסה.אלו שינויים שיעשו את השינוי בבורסה המקומית, והגיע הזמן לעשות אותו".


תשלום מס נמוך על רווחים בבורסה לגיאלי 60 ומעלה  

מלאו פרטים וקבלו הצעה לבדיקת החזר מס (אין לכם מה להפסיד ; האתר מפנה רק למומחים שהוא מכיר וסומך על ניסיונם ומקצועיותם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

אבישי עובדיה

אבישי עובדיה

כותב ומפרשן על פיננסיים (20 שנה), מרצה על פיננסיים באקדמיה (12 שנה) מתעסק בפיננסיים/ שוק ההון (מעל 30 שנה); יוזם האתר - כדי לחבר בין האהבה לפיננסים ולמדיה, ולספק ערך מוסף לגולשים

השאר תגובה

9 תגובות

 • שאלה:

  למשקיע עם תיק קטן (100-200 אלף ש"ח) שנוצר לו הפסד כתוצאה ממכירה של מניה מסויימת כדאי למכור את כל התיק "ולאפס" מצב מס? ואח"כ לקנות חזרה את המניות הטובות ובכך לחסוך את כל הטופסולוגיה הזו.
  אני מניח שיש גם שיקול של עמלות קנייה/מכירה

 • שלום,

  1. אם יש לי חשבון השקעות בבית השקעות חבר בורסה. בתחילת השנה היו לי רווחים ורק אח"כ הפסדים. האם יהיה קיזוז מס אוטומטי של הרווחים כנגד ההפסדים שנוצרו בהמשך השנה ?
  2. האם ניתן לקזז הפסדי הון כנגד הכנסה משכר (משכורת שכיר) ?

 • שלום אבישי
  תודה על מאמר חשוב ומאיר עיניים
  שאלה שלי היא על העלויות שנגרמו לי עקב קניית ומכירת נייר ערך - דמי ניהול/טיפול/שמירה.
  האם הרווח טרם קיזוז המס לא מתקזז עם העלויות הנ"ל.
  הלא גם בעסק יש הכנסות והוצאות ומס הכנסה מתייחס לזה.
  אשמח להבהרתך.
  תודה
  אבי

 • איך אני יודע מה מצבי מבחינת מיסוי בניירות ערך , כל מה ששילמתי בשוטף מספיק, או שמס הכנסה יכול לדרוש עוד?
  יש דרך לחשב , אני מנהל תיק ניירות ערך בשני מקומות - בנק פועלים ובנק מזרחי. תודה על העזרה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות