fbpx
חדשות קרנות נאמנות

הקרן נמחקה ואחרי שנים קיבלה כספים מתביעה ייצוגית - האם המשקיעים יפגשו עם הכסף?

הקרן נמחקה ואחרי שנים קיבלה כספים מבתיעה ייצוגית - האם המשקיעים יפגשו עם הכסף?ממש לא בטוח. שימו לב למקרה המוזר.  קרן KZI שכבר נמחקה (החבר4ה והקרנות שלה) זכתה בסכום של 10 אלף שקל - הסכום אמנם נמוך, אבל מה שחשוב כאן זה העיקרון. הכסף הזה שייך למחזיקי הקרן בעיתוי מסויים, אלא שלא יודעים מי החזיק בקרן, והקרן מבקשת מהמחזיקים לפנות אליה. זה לא יקרה, הכסף ברובו כנראה לא יגיע למשקיעים בקרן. אז הפעם זה באמת לא משמעותי, אבל מה יקרה כשיהיה מדובר בפיצוי גדול לקרן שכבר נמחקה?

כך או כך, הנה תיאור המקרה  הנווכחי -  מנהל הקרן דיווח כי  נודע לו  - "בדבר סכום לזיכוי על סך 10,173.32 ₪ (להלן: "סכום ההחזר"), שהתקבל בקשר עם תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת נגב קרמיקה בע"מ, עבור חשבון הקרן: "KZIי (4D) מניות חול" (מספר קרן: 5107461) (להלן: "הקרן").

"הליך פירוק הקרן הושלם על ידי מנהל הקרן ביום 16/03/2015 (להלן: "מועד הפירוק") (ראה לעניין זה דיווח בדבר הפירוק מיום 19.03.2015  ונכסיה חולקו בין בעלי יחידותיה במועד הפירוק. הזכאים לקבלת סכום ההחזר הם אותם בעלי יחידות שהחזיקו ביחידות הקרן ביום 04.02.2015, שהינו מועד מתן ההודעה על פירוק הקרן (ראה לעניין זה דיווח מיום 04.02.2015, בדבר כוונת מנהל הקרן לפרקה, (להלן: "מועד הזכאות").

"מנהל הקרן פונה בזאת לבעלי יחידות הקרן, אשר החזיקו ביחידות הקרן במועד הזכאות, על מנת להעביר להם את חלקם בסכום ההחזר. בהתאם לסך יחידות הקרן בעת מועד הזכאות, כל יחידה בקרן תזכה את בעליה בכ - 0.348 אגורות עבור כל 1 ע.נ. בעל יחידות אשר החזיק ביחידות הקרן במועד הזכאות ומעוניין בקבלת חלקו מסכום ההחזר, נדרש לפנות למנהל הקרן, לא יאוחר מיום 22.07.2018, באמצעות פרטי ההתקשרות המצוינים בתחתית טופס דיווח זה, ולהציג בפני מנהל הקרן אישורי בעלות ביחידות הקרן במועד הזכאות, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו נרכשו היחידות, או להציג כל אסמכתא אחרת שתוכיח את בעלותו ביחידות הקרן במועד הזכאות".

אז במקרה הזה מועד הפירוק קרוב למועד הזכאות, כך שאפשר לפנות למשקיעים שקיבלו כסף במועד הפירוק ולבדוק אם הם החזיקו גם בזכאות.

,

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות