מעודכן ל-02/2019

החוק אומנם נקרא חוק עבודת נשים אבל נוגע גם לגברים ומגן על המטופלים עד 150 יום מסיומם

המחוקק הישראלי הכיר בצורך בשמירה על ביטחונם התעסוקתי של העובדים הלוקחים חלק בהליך של טיפולי פוריות והעניק שורה של הגנות מפני פיטורים.

החוק הרלוונטי נקרא חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 אולם, על אף שמו של החוק – הוא רלוונטי גם לזכויות גברים בקשר להורות ופוריות.

אבל לא מדובר בחסינות מוחלטת מפני פיטורים מתוך  החשש כי הגנת יתר תפגע בסופו של דבר בעובדים עצמם.

מה החוק אומר

סעיף 9(ה) לחוק קובע כי מעסיק לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:

  • העובד נעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות;
  • העובד או העובדת הודיעו מראש למעסיק על הטיפולים בכפוף להצגת אישור רפואי;
  • המדובר בטיפולי פוריות לקראת שתי לידות לכל היותר אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה או שמדובר בטיפולים לקראת שתי לידות מאותו בן זוג;
  • טרם חלפו שנתיים מאז היום הראשון להיעדרות.

החוק אינו מעניק הגנה לעובד המתלווה לבת זוגו העובדת טיפולי פוריות אלא רק לעובד, העובר בעצמו את טיפולי הפוריות.

כמו כן המעסיק מוגבל בפיטורי עובד העובר טיפולי פוריות, גם במקרה שבו העובד לא נעדר מהעבודה בשל הטיפולים למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:

  • העובד עם ותק של לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה;
  • במקרה בו העובד מודיע למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים וכן, הצגת אישור רפואי תוך 14 ימים ממועד ההודעה על הפיטורים.

הוראות אלה חלות הן  על עובדים קבועים והן על עובדים ארעיים או זמניים – ללא כל הבדל ביניהם.

במקרה שעובדת או עובד נדרשים להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות הם צריכים להודיע למעסיק מראש על ההיעדרות ועל תקופתה ולהציג בפני המעסיק  אישור רפואי.

במקרה שעובדת או עובד נמצאים בטיפולי פוריות ואינם נעדרים מהעבודה לצורך הטיפולים ובמהלך הטיפולים מקבלים הודעה על פיטורים עליהם להודיע למעסיק על טיפולים אלה תוך 3 ימי עבודה לכל המאוחר ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים לצד הצגת אישור רפואי מרופא תוך 14 ימים.

חופשת לידה, דמי לידה וזכויות אחרות – המדריך המלא