fbpx
שוק ההון

חברת הביטוח ליברה ברווח ראשון: 12 אלף שקל

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה", שקיבלה רישיון מבטח רק לפני כשנה וחצי והשיקה את פעילותה בחודש אוקטובר 2018, מפרסמת את תוצאותיה העסקיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2019 ומרוויחה רווח ראשון של 12 אלף שקל.

הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-58.9 מיליון שקל. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-19.5 מיליון שקל, לעומת 16.8 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-34.7 מיליון שקל. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-15.6 מיליון שקל, לעומת 11.9 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2019 כאמור הסתכם בכ-12 אלף שקל, לעומת הפסד של 1.4 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2019. ההפסד הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ב-1.6 מיליון שקל. ההפסד נובע מהוצאות קבועות והוצאות משתנות העולות על ההכנסות, כמצופה בשנים הראשונות לחיי חברה. הוצאות החברה כוללות הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות שיווק והוצאות טיפול בתביעות, אשר הסתכמו בכ-19 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה. מאידך, נהנתה החברה מהכרה בנכס מס נדחה, בהיקף של 1.3 מיליון שקל ברבעון השלישי ו-2.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בגין חלק מההפסדים העסקיים. ההכרה בנכס המס הנדחה אפשרה לחברה להציג, לראשונה, רווח נקי לרבעון השלישי.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו ב-36.5 מיליון שקל, וברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-12.1 מיליון שקל הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-21.8 מיליון שקל, וברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ב-6.9 מיליון שקל.

הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-602 אלף שקל, וברבעון השלישי הן הסתכמו ב-447 אלף שקל. החברה החלה בשיווק ביטוחי דירה לקהל הרחב במהלך הרבעון השלישי  (בחודש אוגוסט), והיא מציעה ביטוחי מבנה וביטוחי תכולה (ביחד או בנפרד) וכן ביטוח מבנה למשכנתא. במהלך המחצית הראשונה פעלה החברה בתחום זה במתכונת השקה שקטה.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם, נכון לסוף הרבעון השלישי, בכ-22.5 מיליון שקל, סכום הגבוה בכ-4.8 מיליון שקל מההון העצמי המינימלי הנדרש המתחייב לפי תקנות ההון.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית חברת הביטוח ליברה, אמרה: "תוצאות הרבעון השלישי עולות על כל התחזיות המוקדמות, לראשונה נרשם רווח נקי, ועל פי קצב הצמיחה עד כה, אנו מעריכים כי החברה תעבור לרווחיות תפעולית מלאה כבר בשנת 2020. השינויים שליברה הובילה הפכו אותה תוך זמן קצר לסמן ימני בענף הביטוח, ובכוונתנו להמשיך להוביל מהלכים לטובת המבוטחים, כאשר באמתחתנו בשורות וחידושים נוספים שימשיכו לנער את הענף".

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון פעילות במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה משווקת ביטוחי רכב חובה, רכב רכוש ומחודש אוגוסט 2019 גם ביטוחי דירה. בכוונתה של החברה להשיק בהמשך פוליסות בתי עסק ונסיעות לחו"ל. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (50%).

למרות הפסדים, חברת הביטוח ליברה גייסה 4500 מבוטחים בשלושה חודשים

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות