חדשות    חיסכון פנסיוני    

יוצאים לפנסיה? תכירו את הפרמטר שצפוי להשפיע על גודל הקצבה שלכם

קרן פנסיה הפניקס אקסלנס, צילום:shutterstock

יוצאים לפנסיה? הקצבה החודשית שלכם צפויה לגדול.

על פי החלטת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הריבית התעריפית (או בשמה ריבית תחשיבית) תעלה ל-4.37%, מה שיגדיל את הפנסיות לפורשים ב-1.2%.

מהי אותה ריבית תעריפית? ובכן, מדובר על ריבית שאמורה לשקף את התשואה השנתית שקרן הפנסיה צופה להניב לטובת הפנסיונרים. ככל שהריבית התעריפית גבוהה יותר, כך הקצבה החודשית גבוהה יותר.

בשנים האחרונות עמדה הריבית התעריפית על 4.26%, בין היתר בהסתמך על מנגנון האג"ח המיועדות, אותן איגרות חוב שהמדינה הנפיקה לקרנות הפנסיה כנגד שליש מנכסיהן והניבו תשואה של 4.86%.

אלא שבסוף 2021, לאחר כ-18 שנה, בוטל מנגנון האג"ח המיועדות ובמקומו נכנס מנגנון חדש של הבטחת תשואה, כאשר התשואה המובטחת עלתה ל-5.15% (ראו כאן הרחבה על המנגנון החדש). על פי המנגנון החדש, כל כספי קרנות הפנסיה יושקעו בשוק ההון, כאשר 30% מהם יזכו לתשואה מובטחת של 5.15% בשנה (צמוד למדד). אם התשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים שהושקעו בשוק ההון תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5.15%. אם התשואה תהיה גבוהה מ-5.15%, ההפרש יועבר לקרן שתוקם לשם הבטחת תשואה עתידית.

העלייה בתשואה בעקבות המנגנון החדש הובילה את רשות שוק ההון לעדכון הריבית התעריפית.

עדכון הריבית התעריפית בא בהמשך להחלטת שר האוצר אביגדור ליברמן לקבוע את תקרת דמי הניהול לפנסיונרים על 0.3%, מה שצפוי להגדיל את הפנסיה שלהם בכ-2% (ראו כאן על המהלך).