חדשות    חיסכון פנסיוני    

פנסיונרים, שימו לב: דמי הניהול בקרנות ייחתכו מ-0.5% ל-0.3%

משרד האוצר קובע תקרה לדמי הניהול בקרנות הפנסיה. הממונה על שוק ההון באוצר ד"ר משה ברקת העביר לאישור ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות דמי ניהול על מנת לקבוע תקרה נמוכה יותר מזו העומדת כיום על 0.5%.

על פי התיקון, תקרת דמי הניהול לפנסיונר שיתחיל לקבל גמלת זקנה תעמוד על לא יותר מ-0.3%.  פירוש הדבר הוא חיסכון של אלפי שקלים בשנה.

רפורמות רגולטוריות שנעשו בשוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות הביאו להגברת התחרות בשוק, ודמי הניהול הממוצעים שמשלמים החוסכים במהלך תקופת החיסכון ירדו במידה ניכרת. כך לדוגמה דמי הניהול הממוצעים בפנסיה עומדים כיום על שיעור של כ-1.95% מההפקדות ועל שיעור של כ-0.2% מהצבירה.

אלא שלא כך הדבר כשמדובר במי שבפועל כבר פרשו ויצאו לפנסיה. מאחר שאחרי היציאה לפנסיה, החוסכים כבר אינם יכולים להחליף קרן פנסיה, קרנות הפנסיה מנצלות את המצב וגובות את דמי הניהול המקסימליים האפשריים.

מטרת המהלך הנוכחי היא להביא הנחה משמעותית מובטחת גם עבור ציבור הפנסיונרים בישראל.

לדברי שר האוצר אביגדור ליברמן: "ההחלטה מהווה צעד נוסף לטובת ציבור החוסכים הפורשים לפנסיה במדינת ישראל שתביא לחיסכון נוסף של מאות ואף אלפי שקלים בשנה. ההחלטה עושה צדק עם האזרחים הוותיקים שעבדו וחסכו כל השנים וכעת יזכו ליהנות מפירות החיסכון, כאשר עבור חלק לא מבוטל מהם מדובר בצעד משנה אורח חיים״..

לדברי ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: ״הורדת תקרת דמי הניהול לפנסיונרים הינה צעד משלים להליך קרנות ברירת מחדל, בהן נקבע כי בעת פרישה דמי הניהול המרביים יעמדו על כ- 0.3%. בצעד זה אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה".

יוצאים לפנסיה? תכירו את הפרמטר שצפוי להשפיע על גודל הקצבה שלכם

המנגנון החדש שיחליף את האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה