מדריכי קרנות נאמנות    קרנות נאמנות    

ירידה של מאות מיליוני שקלים בגיוסים בקרנות הנאמנות

מאייר: אורקה
הנתונים הם על רקע מגמה מעורבת בשוקי המניות בישראל ובמדדים המובילים בעולם
 במיטב דש מעריכים כי השבוע החולף הסתיים עם ירידה בגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות שהסתכמו בכ-165 מיליון שקל. לעומת פתיחת חודש מרץ מדובר בירידה של מאות מיליוני שקלים בגיוסים.
הנתונים הם על רקע מגמה מעורבת בשוקי המניות בישראל ובמדדים המובילים בעולם, ולפני הירידות החדות שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל בסוף השבוע. בשוק האג"ח המקומי נרשמו עליות בשבוע המסחר החולף.
בסיכום שבועי, הקרנות הכספיות לראשונה מאז תחילת השנה מסיימות את השבוע עם יציאת כספים של כ-20 מיליון שקל לעומת כ-185 מיליון שקל שגייסו הקרנות המסורתיות. סכום זה נחלק בין הקרנות האקטיביות-המנוהלות שפדו כ-60 מיליון שקל, לבין הקרנות הפאסיביות שגייסו כ-245 מיליון שקל: כ-165 מיליון שקל נכנסו לקרנות המחקות בעוד קרנות הסל גייסו כ-80 מיליון שקל.
, היקף נכסי תעשיית הקרנות מסתכם ב-321 מיליארד שקל.  199.5  מיליארד שקל שמתרכזים בתעשייה אקטיבית, מהם 174.3 מיליארד בקרנות המסורתיות ו-25.1 מיליארד בקרנות הכספיות. זאת לצד 121.6 מיליארד שקל בתעשייה הפאסיבית, מהם 91.3 מיליארד שקל בקרנות סל ו-30.3  מיליארד שקל בקרנות מחקות.
קרנות אג"ח כללי, הקטגוריה הגדולה בתעשייה האקטיבית, ירדו מאוד בקצב הגיוסים, עם גיוס של כ-10 מיליון שקל בלבד.  המובילות בגיוסים השבוע הן קרנות אג"ח מדינה שממשיכות במומנטום החיובי של השבועות האחרונים ומציגות השבוע גיוסים של כ-40 מיליון שקל.
קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות ירדו בקצב הגיוסים לכ-25 מיליון שקל. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, רושמות פדיונות הנאמדים ב-35 מיליון שקל. מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-55 מיליון שקל. קרנות אג"ח חו"ל רושמות השבוע עלייה קלה בקצב הפדיונות לסכום של כ-30 מיליון שקל.
ברמת התעשייה הפאסיבית, הקרנות המתמחות במניות חוזרות השבוע לגייס כ-100 מיליון שקל תוך פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-110 מיליון שקל לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-10 מיליון שקל.
כמו כן, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-15 מיליון שקל בעוד קרנות אג"ח כללי פדו סכום של כ-15 מיליון שקל. קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה עם גיוס הנאמד ב-155 מיליון שקל.