fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות

כמחצית מהנכים לא גומרים את החודש

pixabay
מעודכן ל-12/2019

מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנת 2018 חלה הרעה במצבם הכלכלי של הנכים העובדים – וכ-47 אחוז מהם לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם הכלכליות 30% מהמועסקים הנכים משתכרים פחות מ-5,000 שקל בחודש

הרעה במצבם הכלכלי של הנכים המועסקים ב-2018: מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 30% מהם משתכרים עד 5,000 שקל בחודש, לעומת 27% בלבד ב-2017. כמו כן, 47% מהנכים העובדים מתקשים או מתקשים מאוד לכסות את ההוצאות החודשיות – לעומת 42% בשנה הקודמת.

בקרב שאר המועסקים 27% מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות. 50% מהנכים המועסקים אינם מרוצים מהכנסתם בעבודה לעומת 39% בקרב שאר המועסקים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הנתונים לקראת היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלויות שיחול ביום שלישי.

הנתונים מתבססים ברובם על הסקר החברתי לשנת 2018 ועוסקים באנשים בעלי מוגבלות תפקודית חמורה בתחומים: הליכה, שמיעה, ראייה, זיכרון, ריכוז או תפקודים יומיומיים.

61% מהנכים אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 35% משאר האוכלוסייה. 18% מהם חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב בעתיד, פי שלושה מאשר בקרב אנשים ללא מוגבלות (6%). יש לציין שהנתונים הקשים מגיעים לאחר ההעלאה בקצבאות הנכים.

מהסקר עולה עוד כי רק 52% מהנכים מועסקים (53% ב-2017), לעומת 81% בקרב האוכלוסייה. 45% אינם בכוח העבודה (כלומר אינם עובדים ואינם מחפשים עבודה) לעומת 16% בשאר האוכלוסייה. מדובר בעלייה בשיעור הנכים שאינם בכוח העבודה שעמד בשנה הקודמת על 42%. 26% מהנכים מועסקים במשרה חלקית לעומת 15% בלבד בקרב אנשים ללא מוגבלות.

לא מממשים את הפוטנציאל

מנתונים נוספים שנבדקו בסקר מתברר כי רק 30% מהנכים המועסקים חושבים שתפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 50% משאר המועסקים. 26% מהשכירים הנכים קודמו בעבודתם ב-10 השנים האחרונות, לעומת 41% בקרב האוכלוסייה הכללית. רק ל-20% אחוז מהנכים יש תואר אקדמי, חצי מאשר בשאר האוכלוסייה (40%). לכמעט חצי מהנכים (48%) אין תעודת בגרות.

מחקרים העריכו בעבר בחמישה מיליארד שקל את הנזק שנגרם למשק בשל היעדרות שיעור גבוה כל כך של נכים משוק העבודה. כלומר, מדובר בפוטנציאל צמיחה שמבוזבז בשל דעות קדומות והעדר מאמץ מרוכז להקניית השכלה לנכים ולשילובם.

ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-786 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה מדובר ב-15% מהנשים ו-13% מהגברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-54% בגיל 75 ומעלה (61% מהנשים ו-44% מהגברים). אולם שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל. זאת, כיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.

ביום חמישי פרסם גם שירות התעסוקה נתונים לפיהם חלה עלייה של 19% במספר הנכים המובטלים מ-6,700 באוקטובר 2013 ל-8,000 באוקטובר השנה. באותה תקופה נרשמה ירידה משמעותית באחוז המובטלים בציבור כולו מ-5.9% ב-2013 לכ-3.4% בחודש שעבר.

40% מהגופים הציבוריים הגדולים אינם עומדים בחוק המחייב אותם להעסיק 5% נכים. 22% רחוקים ממנו במידה בינונית ו-18% רחוקים ממנו משמעותית או אינם עומדים בו כלל. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

בתחום השילוב בחינוך של ילדי החינוך המיוחד נרשמה ירידה משמעותית השנים, על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד מ-61% בשנת 2012 ל-55% בשנת 2018. במקביל נרשמה עלייה בשיעור הילדים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד נפרדות.

נכים - איך קובעים אחוזי נכות? מהן הזכויות וההטבות?

משכנתאות לנכים - הגיע הזמן להקל עליהם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות