fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

לאומי בפיקדון מובנה דולרי ל-4 שנים מותנה בעליית מניות פיננסים בארה"ב; הקרן מובטחת

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה דולרי ל- 4 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה. תאריך תחילת הפיקדון: 29 ביולי 2015. תאריך פירעון הפיקדון: 29 ביולי 2019. מינימום עסקה: 10 אלף דולר.

במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:
- לכל מניה נקבע חסם בשיעור של 55% (לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה.
- במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח בחישוב תשואת המניה בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.
- במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם, תשואת המניה תיקבע בשיעור של 15% למשך תקופת הפיקדון.
- המענק בגין הפיקדון יחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל.
- השתתפות של 100% בשיעור השינוי של סל המניות. בכל מקרה, קרן ההשקעה מובטחת ע"י בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון.

מיסוי: מיסים, היטלים ותשלומי חובה על פי כל דין או הוראה, הרווחים שהופקו או שנצברו מיום פתיחת הפיקדון בהם יהיו המפקידים חייבים, ינוכו במקור ע"י הבנק כדלהלן:
- ניכוי מס במקור ליחיד תושב ישראל- 25% מהרווח הריאלי.
- ניכוי מס במקור ליחיד תושב חוץ- פטור מניכוי מס במקור.
- שיעורי המס נקבעו בהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסים בישראל כפי שהיו ידועות בזמן פתיחת הפיקדון, וכפופים לשינויים בהתאם להוראות חוק והנחיות חדשות כפי שיתפרסמו מעת לעת.

תרחישים אפשריים (לחץ על התמונה להגדלה):

לאומי פיקדון מובנה דולרי סל מניות פיננסים בארהב - תרחיש 1

לאומי פיקדון מובנה דולרי סל מניות פיננסים בארהב - תרחיש 1

 

לאומי פיקדון מובנה דולרי סל מניות פיננסים בארהב - תרחיש 2

לאומי פיקדון מובנה דולרי סל מניות פיננסים בארהב - תרחיש 2

דגשים עיקריים:
- פוטנציאל להשתתפות בעליית סל מניות מבלי לסכן את קרן ההשקעה.
- קרן ההשקעה מובטחת בפירעון.
- אפשרות להפסד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון. לצורכי אינדיקציה, הריבית השנתית בדולר לתקופה של שנה המפורסמת בעלון היומי של בנק לאומי להפקדות של 250 אלף דולר ומעלה  הינה 0.5%.
- היעדר נזילות לתקופת הפיקדון (אין נקודות יציאה).
- בקרות אירועים מסוימים (כגון: מיזוג, הצעת רכש, פירוק וכו'), הבנק רשאי לבצע שינויים והתאמות בתנאי הניהול של הפיקדון, במחירי מניות מבין המניות שבסל המניות, בריבית, לרבות אי תשלום ריבית כלל ו/או החלפת מניות ו/או פירעון מוקדם של הפיקדון ו/או הריבית ועוד, הכל כאמור בתנאי הניהול של הפיקדון.
- חישוב שיעור השינוי של סל המניות יכלול ביצועים חיוביים ושליליים של כל מניה.
- הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים, וזאת אף אם המניות המרכיבות את סל המניות עשויות לחלק מעת לעת דיבידנד.
- פיקדון זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.
- הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו. בהצעת פיקדונות מובנים עוסק הבנק בשיווק השקעות.

רקע ורציונל השקעה:
החברות הכלולות בפיקדון הן בנקים מובילים בארה"ב עם מאזן פיננסי יציב ועם היסטוריה עסקית ותפעולית מוכחת. כל הבנקים מחלקים דיבידנד ונסחרים בארה"ב לפי שווי שוק של 80 מיליארד דולר לפחות. ניתן להצביע על שלוש מגמות חיוביות שמאפיינות כיום את ענף הפיננסים בארה"ב. אחת, המשך תהליכי התייעלות מרשימים בכל הבנקים, דבר שמומחש היטב בירידה משמעותית בסעיף ההוצאות שלא מריבית. שתיים, ירידה משמעותית בהפרשה לתביעות משפטיות בגין חלקם של הבנקים במשבר הפיננסי של 2008. כיום, חלק הארי של התביעות כבר שולם או הופרש בדו"חות. שלוש, ציפייה גלומה לעליית ריבית בשנים הקרובות, דבר שיגדיל את הכנסות הבנקים מריבית.
Wells Fargo הוא הבנק המוביל בארה"ב בתחום המשכנתאות למשקי בית. Bank of America הוא הבנק המוביל בארה"ב בתחום הפיקדונות למשקי בית. לעומתו, Citibank בולט במיוחד בתחום הבנקאות המקוונת. Morgan Stanley הוא הבנק המוביל בארה"ב בתחום בנקאות להשקעות, ו-JPMorgan Chase הוא הבנק הגדול ביותר בארה"ב במונחי שווי נכסים. כיום, מניות הבנקים הכלולות בפיקדון נסחרות לפי 1.17 על ההון העצמי בממוצע, כ-20% מתחת לתמחור ההיסטורי הרב שנתי שלהן.

לסיכום, כותבים בבנק לאומי כי סקטור הפיננסים בארה"ב הוא ענף שמשלב צמיחה עתידית, הנתמכת בעלייה הדרגתית בריבית בשנים הקרובות, יחד עם התאוששות כלכלית של הצרכן האמריקאי – וכל זאת ברמות מחיר סבירות.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות