fbpx
פיקדונות מובנים

לאומי בפיקדון מובנה על קוקה קולה

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) שקלי לשלוש שנים עם חשיפה למניית קוקה קולה. הפיקדון המובנה מאפשר השתתפות של 90% מעליית ערך מניית קוקה קולה לפי ממוצע תצפיות רבעוניות במהלך התקופה (12 תצפיות), כשמנגד ההפסד מוגבל – קרן ההשקעה מובטחת (עשוי להיווצר הפסד ריאלי, אך הסכום האבסולוטי מובטח). בפועל, יערך ממוצע אריתמטי של התצפיות האלו והממוצע ביחס למדד הבסיס יבטא את עליית הערך. המענק יהיה כאמור 90% מעליית הערך.

קרן ההשקעה היא שקלית וההשתתפות בעליית מניית קוקה קולה צמודה לשער הדולר. תאריך תחילת הפיקדון – 13 בנובמבר, וניתן להפקיד מינימום של 15 אלף שקל.

היתרונות העיקריים של הפיקדון המובנה על מניית קוקה קולה, מדגישים בלאומי – "פוטנציאל להשתתפות בעליית ערך המניה מבלי לסכן את קרן ההשקעה; קרן ההשקעה מובטחת בפירעון". מנגד מדגישים בלאומי את הסיכונים – "אפשרות להפסד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון. לצורכי אינדיקציה הריבית השקלית השנתית חסרת הסיכון שפורסמה על ידי הבורסה ב-1 באוקטובר היא 2%; חשיפה למניית קוקה קולה; היעדר נזילות לתקופת הפיקדון; הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים בעוד שנכס הבסיס עשוי לחלק מעת לעת דיבידנדים; הריבית המותנית צמודה לדולר; חישוב שיעור עליית המדד הקובע (לצורך חישוב המענק) על פי תצפיות עלול לגרום שתשואת עליית המדד הקובע ותשואת הפיקדון תהיה נמוכה משמעותית משיעור עליית נכס הבסיס בתקופה. כמו כןף שיעור ההשתתפות במוצר נמוך ממלוא שיעור עליית המניה".

פיקדון מובנה  (סטרקצ'ר) הוא השקעה במכשיר פיננסי  שמצד אחד יש לו תכונות של פיקדון – השקעה מובטחת, אך מצד שני יש בהשקעה זו ה תכונות של השקעה בסיכון לצד אפשרות להשיג תשואה נאה. אז מה זה בעצם פיקדון מובנה, ואיך הוא משלב בין תכונות של פיקדון לתכונות של השקעה מסוכנת? ובכן, בפיקדון מובנה (סטרקצ'ר) ברוב הגדול של המקרים מובטחת קרן ההשקעה, כשבנוסף המשקיעים עשויים לזכות בתשואה שמותנית בקיומם של תנאים מסוימים (בדרך כלל תשואה של נכס הבסיס).  נשמע לא רע, נכון? במיוחד הרצפה שמובטחת למשקיעים. אתם משקיעים סכום מסוים ולא יכולים לכאורה להפסיד. אבל, זה לא ממש מדויק, אמנם המשקיעים בפיקדון המובנה (סטרקצ'ר) מקבלים במקרה של התרחיש הפסימי  (ומיד נגיע לתרחיש האופטימי) את קרן ההשקעה, אבל זאת קרן ההשקעה הנומינלית. מאז ההפקדה המקורית עברו כמה שנים (הפיקדונות המובנים הם לתקופות שונות, כשרובם, בין שנה לשלוש שנים).

 לא פיקדון רגיל; אפשר להפסיד ריאלית

המשמעות של לקבל את הקרן הנומינלית, היא הפסד של תשואה אלטרנטיבית; המשמעות היא הפסד ריאלי, וההפסד הזה שתלוי בשיעור האינפלציה עשוי להיות משמעותי – נניח לדוגמה שהאינפלציה היא 3% בשנה (על פי המתווה של בנק ישראל) והשקענו בפיקדון מובנה לשלוש שנים שבו לא התממש התרחיש האופטימי (כלומר, לא קיבלנו מענק של תשואה); אנחנו נקבל את ההפקדה המקורית הנומינלית (קרן ההשקעה הנומינלית) המבטאת  הפסד ריאלי של כ-9% (בקירוב); וזה ההפסד הכלכלי האמיתי בהשקעה הזו. 

מה זה  פיקדון מובנה? מה היתרונות והחסרונות של פיקדונות מובנים?  - היכנסו כאן למדריך פיקדון מובנה

 

 

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות