fbpx
חדשות

לראשונה: דיור בר השגה לערביי יפו

הדמיה מיכלאנג'לו - קבוצת משה חאדיף

מעודכן ל-04/2021

במסגרת המיזם תיפתח היום ההגרלה לרכישת 28 דירות בנות 3 חדרים ברחוב מיכאלאנג'לו בהנחה של 30%

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה במאמצים למציאת פתרונות דיור ברי השגה לאוכלוסייה הערבית ביפו ופותחת היום את ההרשמה להגרלה לרכישת 28 דירות במיזם דיור ברחוב מיכאלאנג'לו ביפו.

המיזם יוקם בלבה של יפו ונהנה מסמיכות לצירי תנועה ראשיים, לקו הרכבת הקלה, ולמוסדות חינוך, קהילה ודת רבים. כמו-כן הוא מצוי בקרבה לאזורי התיירות, המסחר והתעסוקה של יפו. המיזם ייבנה על מגרש של כ-900 מ"ר ויכלול 32 יחידות דיור בחמש קומות. מהן 28 יחידות דיור המיועדות למכירה לזכאי דיור בר-השגה, אשר ייבחרו בהגרלה על פי קריטריונים שנקבעו על ידי עיריית תל אביב -יפו. הדירות מיועדות לאוכלוסייה הערבית ביפו, בני העדה המוסלמית או הנוצרית, בני המקום. ההרשמה לפרויקט מתחילה היום, יום רביעי, 28 באפריל 2021 ותסתיים ב- 21 ביוני 2021.

המיזם כולל דירות 3 חדרים בשטח ממוצע של כ-65 מ"ר. בנוסף, ארבע דירות מתוך הפרויקט ייבנו כדירות גן ותוצמדנה אליהן גינה בגדלים שונים. מחיר דירה צפוי לעמוד על טווח של בין 1.44 ל-1.6 מיליון שקל, כ-30% פחות ממחיר השוק.

לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

הפרויקט מוקם על ידי קבוצת משה חאדיף.

מיזם הדיור ברחוב מיכלאנג'לו מקודם כחלק מהמדיניות העירונית למציאת פתרונות דיור ומתן מענה עבור הקהילה ביפו, אשר לה צרכים ומאפיינים ייחודיים.

בנוסף למיזם זה, אושרה תכנית להתחדשות הדיור הציבורי "קדם-שם הגדולים" בשכונת עג'מי. התוכנית מאפשרת השארת 100 הדיירים הקיימים בדירות משופרות וכן תוספת של 200 דירות לטובת הקהילה ביפו תוך ניצול המגרש הסמוך לטובת העניין. תכנית זו הינה יחידה מסוגה בשכונת עג'מי-ג'בליה והיא נעשתה תוך שיתוף ציבור הדיירים במתחם במטרה להשאיר את האוכלוסייה הקיימת במקומה, לשפר את איכות הדיור, ולהגדיל את היצע הדיור לטובת בני המקום המצויים במצוקת דיור גדולה. כמו כן, התכנית תאפשר את שיפור התשתיות ומצבם הפיזי של מבני השיכון, רכישת הדיור הציבורי, והגדלת מלאי הדירות ביפו.

במקביל מקדמות העיריה ורשות מקרקעי ישראל תכנון ושיווק למתחם "מכבי יפו"- שכונה חדשה בעיר, אשר תכלול כ-1,600 יחידות דיור, לאור החשיבות הציבורית הרבה שהעירייה והרשות רואות בפיתוח הקרקע כחלק מהתחדשות יפו והגדלת היצע הדיור המוזל בעיר. ההסכם בין המדינה לרמ"י קובע כי כלל יחידות הדיור הזמינות לשיווק מיידי, ישווקו במחיר מסובסד במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, זאת לראשונה בתל אביב-יפו, וכן יוצעו דירות להשכרה בהנחה לזכאים בשיתוף עם החברה הממשלתית "דירה להשכיר". בפרויקטים אלה תינתן העדפה לטובת תושבי תל אביב-יפו, כאשר חלק מיחידות הדיור ישווקו לתושבי יפו בלבד.

עיריית תל אביב-יפו מובילה את תחום דיור בר ההשגה במדינה וההשקעה העירונית בפרויקטים של דיור בר השגה מגיעה ל - 10% מהתקציב העירוני. העירייה לקחה על עצמה, בהחלטת מועצה תקדימית כבר לפני כעשור, לייצר בפעם הראשונה במדינת ישראל מודל לדיור בהישג יד, מתוך הבנה שיש לאפשר לבני מעמד הביניים ולצעירים לגור במרכזי הערים, במיוחד על רקע מחירי הדיור המאמירים. כיום ישנן  264 יחידות דיור בר השגה מאוכלסות במגוון פרויקטים; גני שפירא, יד אליהו, מיכאלאנג'לו ביפו, פרויקט מידטאון, יסוד המעלה, השוק הסיטונאי ופרויקט  WE. בחודשים האחרונים נערכו הגרלות לפרויקט שוק העלייה, הכולל 70 דירות, ו- 48 דירות בפרויקט "מגדלי הצעירים".  פרויקט זה הוא פרויקט ראשון מסוגו המיועד לאוכלוסייה הערבית ביפו.

הקריטריונים לקביעת הזכאות נקבעו על ידי מועצת העיר תל אביב-יפו, והינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת זוגות ומשפחות בתחילת דרכן ממעמד הביניים כקהל היעד המרכזי.

על המבקשים להשתתף בהגרלה לעמוד בשישה קריטריונים לדיור בר השגה כפי שקבעה מועצת העירייה:

  • חסר דירה - כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן".
  • ערבי תושב יפו - אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל, ערבי בן הדת המוסלמית או הנוצרית, שהינו תושב יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב יפו במשך ארבע שנים לפחות מתוך 10 השנים שקדמו למועד הקובע.
  • הכנסות - סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועד לתוספת של 10 אחוזים.
  • גובה הון עצמי ונכסים - סך ההון העצמי של המועמדים הבגירים במשק הבית, במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ₪ (שש מאות אלף שקלים חדשים).
  • מיצוי כושר ההשתכרות - משק הבית ייחשב כממצא את כושר ההשתכרות שלו, אם בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד לפחות אחד הבגירים בו עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.
  • "משק בית ובו ילד" - במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו מתחת לגיל 18 שנים והרשום בתעודת הזהות כילדו של לפחות אחד הבגירים במשק הבית. מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו מתחת לגיל 18 שנים.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, מסרי: "מאז כניסתי לתפקיד, יפו נמצאת בראש סדר העדיפויות העירוני. בשנים האחרונות, על רקע מצוקת דיור הולכת וגוברת ומחירי שוק הולכים ומאמירים, העירייה עוסקת באינטנסיביות ביצירת תשתית חוקית ועירונית לקיום מיזמי דיור ייעודיים לאוכלוסייה הערבית ביפו, ואנחנו שמחים שהסנונית הראשונה יוצאת סוף סוף לדרך. אנו בעירייה מבינים כבר זמן רב שאנו חייבים לפעול באופן אקטיבי, גם כשהמדינה גוררת רגליים, כדי  לאפשר פתרונות דיור לאוכלוסייה שמתקשה בכך. תפיסת ההתחדשות העירונית שלנו מבוססת על הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, ולספק את כלל השירותים הציבוריים הדרושים לבני הקהילה הערבית היפואית – ברמה הגבוהה ביותר".

אלי גינזברג, מנכ"ל החברה העירונית עזרה ובצרון: "פרויקט מיכאלאנג'לו חשוב להצמחת קהילה חזקה ביפו.
הוא נותן מענה לייחודיות הקיימת ביפו ולצורך להעניק פתרון לבני המקום לאור ההתחדשות העירונית ועליית המחירים באזור. אני שמח שמשפחות ערביות צעירות יקבלו את הזכות לרכוש דירה משלהם בלב האזור המתחדש של יפו".

תל אביב: תושבי דרום-מזרח העיר ויפו יקבלו מענקים לצורך שיפוץ חזיתות בניינים

לאחר חמש שנים: 5 דירות מוגרלות בתל אביב לדיור בר השגה

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות