fbpx
שוק ההון

מגדל ביטוח - רווחים בשוק ההון הביאו לגידול של 300% ברווח הנקי

מגדל ביטוח מסיימת את הרבעון השלישי עם גידול מרשים ברווח הנקי שהסתכם בכ-243 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל.

את הגידול ברווח מסבירים במגדל בהתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות, וכן משיפור בתוצאות החיתומיות . מנגד, מצינים במגדל, ירידה קלה של עקום הריבית ברבעון המדווח גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים בסך של כ-48 מיליון שקל.

דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004 ,הסתכמו בסך של כ-190 מיליון שקל לפני מס לעומת כ-199 מיליון שקל לפני מס ברבעון המקביל.

המכירות החדשות בביטוח חיים נותרו ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד, ואילו במכירות הפנסיה חלה ירידה.

בביטוח חיים, חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף

הנכסים המנוהלים. הרווח מסיכון נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו בכ-1.98 מיליארד שקל ברבעון המדווח לעומת כ-1.92 מיליארד שקל מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%.

בענף הפנסיה חל שיפור בתוצאות בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות הרכישה, ובפרט מקיטון בעמלות.דמי התגמולים בענף הפנסיה הסתכמו בכ-1.82 מיליארד שקל ברבעון לעומת כ-1.76 מיליארד שקל ברבעון המקביל,

עלייה של כ-3% .

בתחום ביטוח הבריאות, חל ברבעון המדווח שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות בשל קיטון בתביעות בעיקר בענפי הוצאות רפואיות וכן בשל שיפור בתוצאות ביטוחי הקולקטיבים.

בתחום הביטוח הכללי, חל שיפור בתוצאות החיתומיות, שהתבטא בעיקרו בענפי הרכב.

דורון ספיר, מנכ"ל החברה: "מגדל מסכמת פעילות מוצלחת ברבעון השלישי של השנה. הגידול ברווח הכולל, של 285% ביחס לרבעון מקביל אשתקד, נובע בעיקרו מרווחי ההשקעות ומשיפור בתוצאות החיתומיות במרבית ענפי הפעילות. אנו מדווחים כעת גם על יחס כושר פירעון של 103% נכון ל-31 בדצמבר 2017.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

יואב בהט

יואב בהט

יואב ניהל את מחלקת התוכן והנתונים של חברת איי-אונליין במשך שנים רבות. שם נחשף לכתיבה, עריכה והכרות מעמיקה עם שוק ההון.
יואב כותב באתר הון לצד תפקידו כרכז כתבים.
תחומי הסיקור של יואב, הם בעיקר - שוק ההון והשקעות; פנסיה וביטוח; ושוק הנדל"ן.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות