מדריכי השקעות    מדריכי תעודות סל    

מדדי אג"ח חדשים – תל בונד שקלי, בנקים, ביטוח, נדל"ן ועוד – כל מה שצריך לדעת

הבורסה משיקה שישה מדדי אג"ח חדשים (מדדי  תל בונד חדשים) ארבעה מדדים לפי דירוג ושניים ענפיים – למטה תוכלו לראות סימולציה (בטבלאות) שמפרטות מה יכלול כל מדד, מה היקפו, מח"מ ותשואה פנימית.

ההשקה הזו מגיעה אחרי שבשנת 2017 השיקה הבורסה מספר שיא של 16 מדדים חדשים, וב-2018 כבר הושקו 7 מדדים חדשים (הרחבה על מדד סקטור באלאנס) –  ואיזה מדדי אג"ח יושקו?

ובכן, דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר השקת ארבעה מדדי אג"ח  חדשים לפי דירוג וכן השקת שני מדדי אג"ח תאגידיות לפי ענפים – תל בונד שקלי בנקים וביטוח ותל בונד

צמודות נדל"ן.

עם השקת מדד האג"ח החדשים יסחרו בבורסה 28 מדדי תל בונד, מהם 10 הושקו ב- 2017 ו-6 נוספים מושקים כעת.

מדדי תל בונד לפי דירוג – להלן פירוט ארבעת המדדים החדשים:

מדדי אג"ח בבורסה הם בעיקר מדדי תל בונד, וגם כעת ההשקה מתרכזת במדד תל בונד. מדד אחד שיושק – מדד תל בונד  צמודות A ; מדובר במדד  שיכלול סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים שבין (A-) עד (A+).

 מדד תל בונד צמודות AAA-AA; מדד שיכלול סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, שדורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).

 מדד תל בונד שקלי A; מדד שיכלול סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים שבין (A-) עד (A+).

מדד תל בונד שקלי AAA-AA; מדד שיכלול סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, שדורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-). המדדים החדשים ישלימו את מגוון מדדי תל בונד, בחתכי דירוג גבוהים יותר ויאפשרו למשקיעים לפלח את תיקי ההשקעות לפי רמת סיכון. פעילי שוק העריכו כי צפוי ביקוש למדדים אלה שנחשבים למדדי מיינסטרים קלאסיים.

הבורסה מזכירה כי השקת מדדי התל-בונד החלה בשנת 2013. אז השיקה הבורסה  את מדד תל בונד-תשואות בו נכללות אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן, בחתך דירוג נמוך, בין (-BBB) לבין (A). בנובמבר 2015 השיקה הבורסה את מדד תל בונד-תשואות שקלי בו נכללות אג"ח שקליות, בחתך דירוג זהה לזה הקיים במדד תל בונד.

היקף ההשקעות באמצעות מכשירים עוקבי מדד תל בונד-תשואות, מעדכנת הבורסה, הוא כ–1.7 מיליארד שקל ובתל בונד-תשואות שקלי הוא כ-0.7 מיליארד שקל.

מדדי תל בונד ענפיים

להלן פירוט שני המדדים החדשים:

– מדד תל בונד שקלי-בנקים וביטוח – במדד יכללו סדרות אג"ח של בנקים וחברות ביטוח שנכללות במדד תל בונד-שקלי.

– מדד תל בונד-שקלי ומדד תל בונד צמודות-נדל"ן;  במדד יכללו סדרות אג"ח של חברות נדל"ן שנכללות במדד תל בונד-צמודות. מדדים אלה משלימים את תל בונד צמודות-בנקים ואת תל בונד-גלובל (שמאופיין באג"ח שקליות של חברות בענף הנדל"ן).

סדרת מדדי תל-בונד הענפיים שתכלול 3 מדדים, תאפשר למשקיעים חשיפה לחוב המונפק בענף הנדל"ן ובענפי הבנקים והביטוח. כ-70% מסדרות האג"ח הנכללות במדדי תל בונד הונפקו על ידי חברות מענפי הנדל"ן, הבנקים והביטוח. משיחות עם פעילי שוק עולה כי, ככל שמדובר בהשקעה בתיקי אג"ח, אלו רואים מכנה משותף בין בנקים לחברות ביטוח, בעיקר בהיבט הפיקוח הרגולטורי המחמיר על ניהול הסיכונים הפיננסים בשני הענפים. לאור זאת, הפתרון המוצע על ידי הבורסה משפר את פיזור המנפיקים במדד.

להלן נתונים על פילוח הסדרות (נכון לפי 26.10.17):

מועד השקת המדדים:

המדדים החדשים יושקו ב-25 בפברואר 2018, כאשר המועד הקובע לצורך קביעת הרכב המדדים נקבע ליום 11 בפברואר 2018.

להלן מאפיינים ונתונים עיקריים לגבי המדדים:

מדדי תל בונד לפי דירוג:

מאפיינים מרכזיים:

במדדים יכללו אג"ח צמודות בריבית קבועה

תקרת המשקל לסדרת אג"ח שתיכלל בכל מדד – 3%, אולם במדד תל בונד שקלי AA-AAA תוגבל תקרת המשקל ל-6%

מספר הסדרות לכל מנפיק יוגבל ל-6 (תקרת משקל למנפיק – 18%) בכל מדד, אולם מספר הסדרות למדד תל בונד שקלי AA-AAA יוגבל ל-3 (תקרת משקל למנפיק – 18%)

 

 תל בונד צמודות A

– שווי שוק – כ-43 מיליארד שקל.

– מספר הסדרות – 66.

– מספר המנפיקים – 36.

– משקל המנפיק הגדול (קבוצת דלק) – 7.02%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 1.54%

– מח"מ משוקלל – 3.82 שנים.

תל בונד צמודות AA-AAA

– שווי שוק – כ-115.7 מיליארד שקל.

– מספר הסדרות – 82.

– מספר המנפיקים – 29.

– משקל המנפיק הגדול (פועלים) – 16.85%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 0.94%

– מח"מ משוקלל – 4.13 שנים.

 

תל בונד שקלי A

– שווי שוק – כ-41.3 מיליארד שקל.

– מספר הסדרות – 76.

– מספר המנפיקים – 58.

– משקל המנפיק הגדול (אשטרום) – 5.17%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 2.95%

– מח"מ משוקלל – 3.76 שנים.

 

תל בונד שקלי AA-AAA

– שווי שוק – כ-40.9 מיליארד שקל.

– מספר הסדרות – 45.

– מספר המנפיקים – 30.

– משקל המנפיק הגדול (מזרחי) – 17.59%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 1.7%

– מח"מ משוקלל – 4.49 שנים.

 

מדדי תל בונד ענפיים

תל בונד שקלי-בנקים וביטוח

מאפיינים מרכזיים:

– במדד יכללו אג"ח לא צמודות בריבית קבועה.

– אג"ח שיכללו במדד יהיו בעלות דירוג (-A) בדירוג מעלות או (3A) בדירוג מדרוג, לפחות.

– תקרת המשקל לסדרת אג"ח שתיכלל במדד – 6%.

– מספר הסדרות לכל מנפיק יוגבל ל-4 (תקרת משקל למנפיק – 24%).

נתונים נוספים:

– שווי שוק – כ-22 מיליארד שקל

– מספר הסדרות – 24.

– מספר המנפיקים – 12.

– משקל המנפיק הגדול (מזרחי) – 18%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 1.6%

– מח"מ משוקלל – 4.78 שנים.

 

 תל בונד צמודות-נדל"ן

מאפיינים מרכזיים:

– במדד יכללו אג"ח צמודות בריבית קבועה.

– אג"ח שיכללו במדד יהיו בעלות דירוג (-A) בדירוג מעלות או (3A) בדירוג מדרוג, לפחות.

– תקרת המשקל לסדרת אג"ח שתיכלל במדד – 3%.

– מספר הסדרות לכל מנפיק יוגבל ל-5 (תקרת משקל למנפיק – 15%).

נתונים נוספים:

– שווי שוק – כ-63 מיליארד שקל.

– מספר הסדרות – 76.

– מספר המנפיקים – 33.

– משקל המנפיק הגדול (גזית גלוב) – 11.6%.

– תשואה פנימית ברוטו משוקללת – 1.42%

– מח"מ משוקלל – 4.47 שנים.


 

 

סימולציה מפורטת של הרכבי מדדי תל-בונד לפי דירוג – נכון ל- 26.10.17

תל בונד-צמודות A
מס' סדרת אג"ח שווי שוק במיליוני ₪ משקל במדד דירוג מדרוג דירוג מעלות
1 חברה לישראל אגח 7 2,543 3.00% 0 A
2 נכסים ובנין אגח ד 2,329 3.00% A1 A
3 שיכון ובינוי אגח 6 1,873 3.00% A1 A
4 דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 1,608 3.00% 0 A+
5 שיכון ובינוי אגח 8 1,562 3.00% A1 A
6 שופרסל אגח ו 1,081 2.77% 0 A+
7 נכסים ובנין אגח ו 992 2.54% A1 0
8 סלקום אגח ח 985 2.53% 0 A+
9 קבוצת דלק אגח יח 875 2.24% A2 0
10 אדגר אגח ט 823 2.11% A3 0
11 יוניברסל מוטורס אגח א 819 2.10% 0 A
12 אפריקה נכס אגח ז 815 2.09% A3 0
13 אינטרנט זהב אגח ד 807 2.07% A3 0
14 מבני תעש אגח יז 798 2.05% 0 A
15 נורסטאר אגח י 786 2.02% A1 A+
16 בזן אגח א 763 1.96% 0 A-
17 מיטב דש השקעות אגח ג 758 1.95% A1 0
18 מבני תעש אגח יח 753 1.93% 0 A
19 שלמה החז אגח טז 752 1.93% 0 A+
20 ירושלים הנפ אגח ט 749 1.92% 0 A+
21 קבוצת דלק אגח יג 711 1.82% A2 A
22 רבוע נדלן אגח ה 701 1.80% A1 A+
23 סלקום אגח ו 695 1.78% 0 A+
24 איידיאו אגח ז 682 1.75% 0 A
25 קבוצת דלק אגח יט 660 1.69% A2 0
26 כלכלית ירושלים אגח יד 639 1.64% A3 0
27 כלכלית ירושלים אגח טו 626 1.61% A3 0
28 רבוע נדלן אגח ד 596 1.53% A1 A+
29 אשטרום קבוצה אגח א 588 1.51% 0 A
30 מבני תעשיה אגח כ 537 1.38% 0 A
31 ביג אגח ה 525 1.35% A1 0
32 ביג אגח ז 515 1.32% A1 0
33 אספן גרופ אגח ו 507 1.30% A3 0
34 דרבן אגח ד 499 1.28% A2 0
35 קבוצת דלק אגח כב 490 1.26% A2 A
36 אלרוב נדלן אגח ד 487 1.25% A2 0
37 אשטרום נכסים אגח 8 481 1.23% 0 A
38 מגה אור אגח ו 481 1.23% 0 A
39 הוט אגח א 477 1.22% A1 0
40 מבני תעשיה אגח יט 456 1.17% 0 A
41 אדגר אגח ח 448 1.15% A3 0
42 שלמה החז אגח יד 445 1.14% A2 A+
43 ביג אגח ד 445 1.14% A1 0
44 פרטנר אגח ג 436 1.12% 0 A+
45 ישרס אגח טו 432 1.11% A1 AA-
46 איידיאו אגח ח 413 1.06% 0 A
47 בזן אגח ז 408 1.05% 0 A-
48 דה לסר אגח ד 405 1.04% 0 A-
49 נורסטאר אגח ט 397 1.02% A1 A+
50 מגה אור אגח ד 396 1.02% 0 A
51 שופרסל אגח ד 383 0.98% 0 A+
52 ביג אגח ט 363 0.93% A1 0
53 ביג אגח ח 360 0.92% A1 0
54 אלרוב נדלן אגח ב 348 0.89% A2 0
55 אגוד הנפ התח נד יט 342 0.88% A1 0
56 אלבר אגח טז 329 0.84% A3 0
57 אזורים אגח 9 327 0.84% A2 0
58 הכשרת הישוב אגח 20 319 0.82% 0 A-
59 אשטרום נכסים אגח 10 319 0.82% 0 A
60 אגוד הנפ שה נדח 1 318 0.82% A2 0
61 נורסטאר אגח יא 317 0.81% A1 A+
62 אפריקה נכס אגח ו 283 0.73% A3 0
63 אשדר אגח א 263 0.67% 0 A-
64 מנרב אגח ב 255 0.65% A2 A
65 אפריקה נכסים אגח ה 237 0.61% A3 0
66 אשטרום נכסים אגח 7 235 0.60% 0 A
43,049 100%

 

 

 

תל בונד-צמודות AA-AAA
מס' סדרת אג"ח שווי שוק במיליוני ₪ משקל במדד דירוג מדרוג דירוג מעלות
1 אדמה אגח ב 5,393 3.00% 0 AA-
2 לאומי אגח 177 5,353 3.00% Aaa AAA
3 פועלים הנפקות אגח34 4,362 3.00% Aaa AAA
4 פועלים הנפ התח י 4,091 3.00% Aa1 AA+
5 פועלים הנפקות אגח 32 3,949 3.00% Aaa AAA
6 חשמל אגח 29 3,644 3.00% Aa2 AA+
7 פועלים הנפק התח יד 3,482 3.00% Aa1 AA+
8 בזק אגח 6 3,419 3.00% Aa2 AA
9 חשמל אגח 27 3,291 3.00% Aa2 AA+
10 גזית גלוב אגח יב 3,230 3.00% Aa3 AA-
11 עזריאלי אגח ד 3,215 2.98% Aa1 0
12 פועלים הנפקות אגח 33 3,207 2.97% Aaa AAA
13 גזית גלוב אגח יא 3,169 2.94% Aa3 AA-
14 מזרחי טפחות הנפק אגח 39 3,156 2.93% Aaa AAA
15 מז טפ הנפק אגח 44 3,072 2.85% Aaa AAA
16 מזר טפח הנפק אגח 35 2,909 2.70% Aaa AAA
17 גב ים אגח ו 2,739 2.54% Aa3 AA
18 גזית גלוב אגח ד 2,730 2.53% Aa3 AA-
19 מז טפ הנפק אגח 45 2,491 2.31% 0 AAA
20 מזרחי טפחות הנפק אגח 43 2,379 2.21% Aaa AAA
21 לאומי התח נד יד 2,157 2.00% Aa1 AA+
22 פועלים הנפ ש"ה נד 1 2,017 1.87% 0 AA
23 ארפורט סיטי אגח ה 1,828 1.70% 0 AA
24 מליסרון אגח יג 1,764 1.64% 0 AA-
25 מז טפח הנפק אגח 38 1,636 1.52% Aaa AAA
26 לאומי שטרי הון נד' 200 1,608 1.49% Aa2 AA
27 אמות אגח ב 1,589 1.47% Aa2 AA
28 מליסרון אגח יא 1,500 1.39% 0 AA-
29 לאומי שה נד 300 1,239 1.15% Aa2 AA
30 עזריאלי אגח ג 1,223 1.13% 0 AA+
31 עזריאלי אגח ב 1,198 1.11% 0 AA+
32 אמות אגח ד 1,184 1.10% Aa2 AA
33 מליסרון אגח י 1,168 1.08% 0 AA-
34 בינלאומי הנפק התח כא 1,040 0.96% Aa2 AA
35 מליסרון אגח ח 962 0.89% 0 AA-
36 בזק אגח 10 939 0.87% Aa2 AA
37 מליסרון אגח ו 925 0.86% 0 AA-
38 כללביט אגח ג 924 0.86% Aa3 AA-
39 אגוד הנפקות אגח ט 858 0.80% Aa3 0
40 גזית גלוב אגח י 853 0.79% Aa3 AA-
41 ריט 1 אגח ד 809 0.75% 0 AA
42 בינלאומי הנפק הת נד כ 768 0.71% Aa2 AA
43 פז נפט אגח ו 762 0.71% 0 AA-
44 אלוני חץ אגח ח 757 0.70% Aa3 AA-
45 איירפורט אגח ז 711 0.66% 0 AA
46 דקסיה ישראל הנפקות אגח ב 693 0.64% 0 AA
47 בינל הנפק אגח ט 658 0.61% Aa1 AA+
48 ישרס אגח יג 626 0.58% A1 AA-
49 דקסיה יש הנפ אגח י 624 0.58% 0 AA
50 מליסרון אגח ט 600 0.56% 0 AA-
51 ארפורט סיטי אגח ד 586 0.54% 0 AA
52 גזית גלוב אגח ט 566 0.53% Aa3 AA-
53 פניקס אגח 2 534 0.50% Aa3 0
54 סלע נדלן אגח ב 524 0.49% Aa3 0
55 סלע נדלן אגח ג 518 0.48% Aa3 0
56 אלוני חץ אגח ו 515 0.48% Aa3 AA-
57 דיסקונט כתבי התח נד י 509 0.47% 0 AA
58 דקסיה ישר הנפקות אגח ז 504 0.47% 0 AA
59 הראל הנפק אגח ה 484 0.45% 0 AA-
60 דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' 484 0.45% Aa2 AA
61 דיסקונט מנפיקים כ הת ד 478 0.44% Aa2 AA
62 אמות אגח ג 471 0.44% Aa2 AA
63 גזית גלוב אגח ג 466 0.43% Aa3 AA-
64 כללביט אגח ט 464 0.43% Aa3 0
65 פניקס הון אגח ב 463 0.43% Aa3 AA-
66 ריט 1 אגח ג 460 0.43% 0 AA
67 פניקס הון אחג ה 444 0.41% Aa3 0
68 כללביט אגח ז 391 0.36% 0 AA-
69 אמות אגח א 323 0.30% Aa2 AA
70 ריט 1 אגח ה 322 0.30% 0 AA
71 הראל הנפקות אגח י 321 0.30% 0 AA-
72 הראל הנפקות אגח ט 320 0.30% 0 AA-
73 דה זראסאי אגח א 316 0.29% Aa3 AA-
74 הראל הנפקות אגח ז 305 0.28% 0 AA-
75 רכבת ישראל אגח ב 303 0.28% Aa1 AA+
76 הראל הנפקות אגח ו 288 0.27% 0 AA-
77 אגוד הנפק אגח ו 261 0.24% Aa3 0
78 הראל הנפקות אגח ח 247 0.23% 0 AA-
79 מנורה מבטחים הון אגח א 239 0.22% Aa3 0
80 בראק אן וי אגח ב 233 0.22% 0 AA-
81 ריט 1 אגח ו 224 0.21% 0 AA
82 סלע נדלן אגח א 221 0.21% Aa3 0
115,683 100%

 

 

 

תל בונד-שקלי A
מס' סדרת אג"ח שווי שוק במיליוני ₪ משקל במדד דירוג מדרוג דירוג מעלות
1 דלק קב אגח לא 3,483 3.00% A2 A
2 בי קומיוניקיישנס אגחג 2,097 3.00% A1 0
3 מויניאן אגח א 1,493 3.00% A1 0
4 אשטרום קבוצה אגח ב 1,049 2.79% 0 A
5 לייטסטון אגח א 1,039 2.76% A1 A+
6 נכסים ובנין אגח ט 1,014 2.69% A1 0
7 אקסטל אגח א 956 2.54% A3 0
8 רילייטד אגח א 915 2.43% 0 A+
9 סלקום אגח ט 893 2.37% 0 A+
10 שופרסל אגח ה 888 2.36% 0 A+
11 בזן אגח ה 844 2.24% 0 A-
12 חברה לישראל אגח 10 743 1.97% 0 A
13 נכסים ובנין אגח ז 735 1.95% A1 0
14 אול-יר אגח ב 725 1.93% A2 0
15 ספנסר אגח א 696 1.85% A2 A
16 בזן אגח ד 695 1.84% 0 A-
17 שיכון ובינוי אגח 7 670 1.78% A1 A
18 אלבר אגח יד 667 1.77% A3 0
19 ישרס אגח יד 654 1.74% A1 AA-
20 אלקטרה אגח ד 653 1.74% A1 AA-
21 אול-יר אגח ג 632 1.68% A2 0
22 נייר חדרה אגח 6 618 1.64% 0 A+
23 יוניברסל מוטורס אגח ב 618 1.64% 0 A
24 אשטרום נכ אגח 9 610 1.62% 0 A
25 שפיר הנדסה אגח א 589 1.56% 0 A+
26 אבגול אגח ג 569 1.51% 0 A
27 אקסטל אגח ב 516 1.37% A3 0
28 דה לסר אגח ה 506 1.34% 0 A-
29 טאואר אגח ז 490 1.30% 0 A+
30 אלבר אגח טו 486 1.29% A3 0
31 אול-יר אגח ד 483 1.28% A2 0
32 נמקו ריאלטי אגח א 482 1.28% 0 A+
33 פתאל אגח א 479 1.27% A1 0
34 בי קומיוניקיישנס אגחב 477 1.27% A1 0
35 קבוצת דלק אגח יד 443 1.18% A2 0
36 קרסו אגח ב 435 1.16% A1 0
37 ווטרסטון אגח א 417 1.11% 0 A
38 אשדר אגח ד 408 1.08% 0 A-
39 דור אלון אגח ה 388 1.03% A3 0
40 הוט אגח ב 387 1.03% A1 0
41 דלתא אגח א 367 0.98% A1 0
42 ג'י.אף.איי אגח א 365 0.97% 0 A-
43 אפריקה מגורים אגח ג 365 0.97% A2 0
44 ספנסר אגח ב 361 0.96% A2 A
45 או פי סי אנרגיה אגח א 358 0.95% A3 A-
46 אזורים אגח 12 351 0.93% A2 0
47 סטרוברי אגח א 350 0.93% 0 A
48 אלקו אגח יא 337 0.89% 0 A+
49 סלקום אגח יא 329 0.87% 0 A+
50 כלכלית י-ם אגח יג 324 0.86% A3 0
51 מגדלי תיכון אגח ב 324 0.86% A2 0
52 שלמה נדלן אגח ג 319 0.85% A3 0
53 אמ.די.ג'י ריאל אגח א 303 0.80% A3 0
54 ג'י.אף.אי אגח ב 298 0.79% 0 A-
55 קורנרסטון אגח א 295 0.78% A1 0
56 אשטרום קב אגח ג 289 0.77% 0 A
57 נאוי אגח ד 287 0.76% 0 A
58 ממן אגח ב 285 0.76% 0 A+
59 קופרליין אגח ב 274 0.73% 0 A
60 מגה אור אגח ה 274 0.73% 0 A
61 קופרליין אגח א 270 0.72% 0 A
62 אמ.די.ג'י אגח ב 269 0.71% A3 0
63 שלמה החז אגח טו 267 0.71% A2 A+
64 פרטנר אגח ו 261 0.69% 0 A+
65 שלמה החז אגח יז 257 0.68% 0 A+
66 שפיר הנדסה אגח ב 255 0.68% 0 A+
67 לוינשטיין הנדסה אגח ג 253 0.67% 0 A
68 דלשה קפיטל אגח ב 251 0.67% A3 0
69 דור אלון אגח ו 243 0.65% A3 0
70 ויתניה אגח ד 240 0.64% A2 0
71 דמרי אגח ו 239 0.63% A2 0
72 הכשרת הישוב אגח 18 235 0.62% 0 A-
73 מבני תעשיה אגח טו 232 0.62% 0 A
74 דמרי אגח ז 231 0.61% A2 0
75 מנרב אגח א 222 0.59% A2 A
76 קליין אגח א 219 0.58% 0 A-
41,342 100%

 

 

 

תל בונד-שקלי AA-AAA
מס' סדרת אג"ח שווי שוק במיליוני ₪ משקל במדד דירוג מדרוג דירוג מעלות
1 מזרחי טפחות הנפק אגח 41 3,530 6.00% Aaa AAA
2 מזרחי טפחות הנפק אגח 40 2,735 6.00% Aaa AAA
3 חשמל אגח 26 2,445 6.00% Aa2 AA+
4 מז טפ הנפק אגח 37 2,192 5.59% Aaa AAA
5 בזק אגח 9 1,746 4.45% Aa2 AA
6 כיל אגח ה 1,620 4.13% 0 AA
7 פועלים הנפק התח יא 1,562 3.98% Aa1 AA+
8 מגדל ביטוח הון אגח ג 1,323 3.37% Aa3 0
9 התעשיה האוירית אגח ג 1,286 3.28% 0 AA
10 לאומי אגח 178 1,243 3.17% Aaa AAA
11 אלוני חץ אגח ט 1,212 3.09% Aa3 AA-
12 פועלים הנפקות אגח 29 1,170 2.98% Aaa AAA
13 מליסרון אגח טו 1,118 2.85% 0 AA-
14 כללביט אגח י 1,072 2.73% Aa3 0
15 קיי.בי.אס אגח א 1,018 2.59% Aa3 AA-
16 דה זראסאי אגח ג 985 2.51% Aa3 AA-
17 מגדל הון אגח ה 970 2.47% Aa3 0
18 אמות אגח ה 963 2.46% Aa2 AA
19 וורטון אגח א 926 2.36% Aa3 AA-
20 פניקס הון אגח ח 844 2.15% Aa3 0
21 מגדל הון אגח ד 781 1.99% Aa2 0
22 בינלאומי הנפק אגח ח 715 1.82% Aa1 AA+
23 אלביט מערכות אגח א 686 1.75% Aa1 0
24 חשמל אגח 28 671 1.71% Aa2 AA+
25 דה זראסאי אגח ב 573 1.46% Aa3 AA-
26 קרסו אגח א' 537 1.37% Aa3 0
27 כללביט אגח ח 530 1.35% 0 AA-
28 שטראוס אגח ד 507 1.29% Aa2 AA+
29 רכבת ישראל אגח א 446 1.14% Aa1 AA+
30 פניקס הון אגח ד 446 1.14% Aa2 0
31 פניקס הון אגח ו 439 1.12% Aa3 0
32 פז נפט אגח ה 438 1.12% 0 AA-
33 גב ים אגח ח 428 1.09% 0 AA
34 שטראוס אגח ה 423 1.08% Aa2 AA+
35 דיסקונט כתבי התח נד יא 388 0.99% 0 AA
36 הראל הנפקות אגח יא 351 0.89% 0 AA-
37 מנורה הון התח ד 342 0.87% Aa3 0
38 סאמיט אגח ט 314 0.80% Aa3 0
39 וילאר אגח ז 293 0.75% 0 AA
40 פועלים הנ הת טז 286 0.73% Aa1 AA+
41 אגוד הנפקות אגח ז 272 0.69% Aa3 0
42 הראל הנפקות אגח יב 270 0.69% 0 AA-
43 הראל הנפקות אגח יג 270 0.69% 0 AA-
44 מרכנתיל הנפק אגח ב 265 0.67% 0 AA+
45 מנורה מבטחים אגח ג 243 0.62% Aa3 0
40,870 100%

 

 

 

השקעה במניות – כל מה שצריך לדעת

 

השקעה באג"ח כל מה שצריך לדעת