fbpx
חדשות

מדד אמון הצרכנים- הציבור פסימי ולא רואה התאוששות כלכלית באופק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת את הסיכום השנתי של מדד אמון הצרכנים. בדוח הנוכחי יש ביטוי גדול למשבר הקורונה המתמשך שמלווה אותנו כבר שנה.

החל מחודש מרץ 2020, ניכרת ירידה בערך מדד אמון הצרכנים ובמאזנים המרכיבים אותו, כמו גם תנודתיות בערכיהם במהלך השנה בעקבות החלת ההגבלות וההקלות על המשק ועל האוכלוסייה בהתאם למצב התחלואה. הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים ב-2020 ירד ל-21%-, מ-5%- ב-2018 ו-6%- ב-2019. ההחמרה בממוצע השנתי של המדד, בהשוואה לשנים 2019-2018, משקפת את הזיקה ההדוקה בין מערכת הציפיות וההערכות הסובייקטיביות של הפרטים, לבין מכלול אירועי השנה החולפת ומצביעה על כך שציפיות הציבור בנוגע למצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה פסימיות יותר.

מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, ממוצע שנתי 2020-2018 אחוזים

בשנת 2020 חלה החמרה בממוצע השנתי של כל אחד מארבעת המאזנים המרכיבים את המדד:

הממוצע השנתי של המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד ל-30%-, לאחר שב-2019 כבר ירד ל14%- מממוצע שנתי של 7%- ב-2018.

הממוצע השנתי של המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה ירד ל-4%-, לאחר שעמד על ערך חיובי בשנים 2019-2018 (5% ו-7%, בהתאמה), והצביע על אופטימיות זהירה.

הממוצע השנתי של המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה ירד ל-19%-, מ-6%- ב-2019 ו-8%- ב-2018.

הממוצע השנתי של המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה ירד ל-30%-, לאחר שבשנים 2019-2018 היו ערכיו דומים ועמדו על 10%- ו-11%-, בהתאמה.

הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים היחסי ב-2020 ירד ל-71. ערכו הנמוך בהשוואה לממוצעים השנתיים של 2019 (127) ו-2018 (131) מצביע אף הוא על החמרה בציפיות הציבור, על רקע משבר הקורונה.

בקרב כל הקבוצות שנבחנו, חלה החמרה בין הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים בשנת 2020, לבין הממוצעים השנתיים בשנים 2018 ו-2019.

לא מועסקים ולא יהודים פסימיים יותר

בקרב האוכלוסייה היהודית(כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת) ירד הממוצע השנתי ל-19%-, לאחר שב-2019 ירד ל-5%- מממוצע שנתי של 2%- ב-2018; בקרב הערבים ירד הממוצע השנתי ל-28%-, לאחר שיפור שחל בערכו ב-2019 (13%-) לעומת 2018 (18%-);

בקרב המועסקים ירד הממוצע השנתי ל-19%- מערך של 3%- בשנים 2018 ו-2019; בקרב אלה שאינם מועסקים ירד הממוצע השנתי ל-23%-, לאחר שב-2019 כבר ירד ל-12%- מ-9%- ב-2018.

בקרב חסרי תעודת בגרות ירד הממוצע השנתי ל-22%- מערך של 9%- ב-2019; בקרב בעלי תעודת בגרות או תעודה על-תיכונית ירד הממוצע השנתי ל-20%-, לאחר שב-2019 עמד על 6%- וב-2018 על 4%-; בקרב בעלי תעודה אקדמית ירד ערך המדד ל-19%- מערך של 4%- ב-2019.

בתקופה של 2018 עד 2020, מועסקים פחות פסימיים מאלה שאינם מועסקים, בעלי השכלה גבוהה פחות פסימיים מחסרי תעודת בגרות, והאוכלוסייה היהודית פחות פסימית מהערבית.

בשנת 2020 עומד הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים על ערך של 19%- בקרב מועסקים, בקרב בעלי השכלה גבוהה ובקרב האוכלוסייה היהודית.

מדד אמון הצרכנים במדינות OECD נבחרות , ממוצע שנתי 2020-2018, אחוזים

סקר אמון הצרכנים החל להתבצע בארץ באופן חודשי בשנת 2011, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

החל מינואר 2019 נקבע מדד אמון צרכנים רשמי חדש של האיחוד האירופי שמחליף את המדד שהיה קיים עד אז.

מדד אמון הצרכנים השנתי ירד ב-10%

רגע לפני הסגר: עלייה קלה במדד אמון הצרכנים באוגוסט, עדיין נמוך ביחס לאשתקד

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

Avatar

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות