מדרגות מס רכישה – מתי מתעדכנות? למה הן צמודות?, ואיך זה שהעדכון מפחית את מס הרכישה? (כדאי לחכות?)
מדריכי דירה ומשכנתא    

מדרגות מס רכישה – מתי מתעדכנות? למה הן צמודות?, ואיך זה שהעדכון מפחית את מס הרכישה? (כדאי לחכות?)

מעודכן ל-01/2019

מדרגות מס רכישה – מתי מתעדכנות? (בינואר)  למה הן צמודות? (מפתיע – למדד שירותי דירות בבעלות), ואיך זה שהעדכון מפחית לכם את מס הרכישה? (בעיקר לרוכשי דירה יחידה)

מס רכישה משולם כאשר אתם רוכשים דירה וזה רחוק מלהיות "מס טבעי", הרי מיסים משלמים על רווחים, על שכר, ולרוב לא על רכישה/ השקעה. אבל, אל תחפשו הסבר הגיוני, פשוט המדינה רצתה להעשיר את קופתה, ולשלוט במחירי הדירות ובביקוש לדירות של משקיעים בידרות, ולכן המס קיים, ולכן המס משתנה אחת לכמה שנים (בהתאם לממשלה השולטת ולאג'נדה שלה)-  הנה מדריך מס רכישה (מושקע! ) והנה מחשבון מס רכישה.

מס רכישה משתנה בין רוכש שזו דירתו היחידה לרוכש שזו דירה נוספת שלו, כאשר המס תלוי במחיר הדירה. המחוקק קבע מדרגות כשבכל מדרגה שיעור המס שונה. מדרגות מס רכישה מעודכנות פעם בשנה – בחודש ינואר, מיד לאחר פרסום מדד דצמבר (ב-16 בינואר, אלא אם מדובר בסופ"ש ואז יש דחייה קלה). העדכון הזה חשוב מאוד  לרוכשי הדירות, למרות שרבם לא מבינים את המשמעות שלו. זה עובד כך – עדכון המדרגה בעצם מגדיל את החלק הפטור לכאלו שרוכשים דירה יחידה, ובהתאמה מגדיל את כל המדרגות של רוכשי דירה יחידה ודירה נוספת, כך שהם משלמים שיעור מס נמוך יותר על חלק מהסכום, ומדובר בהקלה שעשויה להיות משמעותית – עדכון מס רכישה, מקטין את חבות מס רכישה.

ורגע לפני שנדגים, נזכיר את המדרגות הנוכחיות –  רוכשי דירה ראשונה פטורים מתשלום מס רכישה עד מדרגה של 1,600,175 שקל (מעודכן ל-2016). המדרגה הבאה  עד 1,898,005 שקל חייבת במס רכישה בשיעור של 3.5%, והמדרגה הבאה עד 4,896,615 שקל חייבת בשיעור מס של 5%, וכך הלאה (שתי מדרגות נוספות עד מקסימום של 10%).

רוכשי דירה נוספת (שנייה, שלישית וכו') חייבים במס רכישה מהשקל הראשון. עד ערך דירה של  4,896,615 שקל –  8%, ועל החלק העולה על 4,896,615 שקלים חדשים – 10%.

נניח שרוכש דירה יחידה מתכוון לקנות דירה ב-1.8 מיליון שקל. אזי הוא יהיה חייב במס רכישה על כ-200 אלף שקל (עד כ-1.6 מיליון שקל הוא פטור) , כשהחבות הכוללת שלו תהיה 7 אלף שקל (3.5% על 200 אלף שקל).

ונניח שהרוכש קונה את הדירה בינואר אחרי עדכון המדרגות ונניח שהן עודכנו ב-2% (בדומה לשנה שעברה), אזי המדרגה לפטור עולה לכ-1.632  מיליון שקל, והחבות היא על 168 אלף שקל – חבות כוללת של 5.88 אלף שקל; לא חיסכון ענק, אבל כ-1.1 אלף שקל במס רכישה, וכמובן שככל שהדירה יקרה יותר החיסכון עולה. השפעה על מס הרכישה במקרה של דירה להשקעה / דירה נוספת הוא לא גדול (לרוב).  אם לרוכש היתה דירה קודמת וזו דירה נוספת תשלום המס שלו לפני עדכון המדדים היה 144 אלף שקל (8% על 1.8 מיליון שקל), והסכום לא היה משתנה כמובן גם לאחר עדכון המדדים – התקרה הראשונה היא קרוב ל-4.9 מיליון שקל (עד אליה המס – 85 ומעליה 10%).

מדד שירותי דיור בבעלות – משפיע על מדרגות מס רכישה

ועכשיו להפתעה (קטנה).  לפי איזה מדד מעדכנים את מדרגות מס רכישה? המחוקק קבע שלפי מדד מחירי שירותי דיור בבעלות דיירים, שהוא חלק ממדדי הדיור המרכזיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). המדד שנכנס להרכב מדד המחירים בשנת 99' מבטא את השינוי בשכר הדירה לפי חוזי שכירות מתחדשים (שכר דירה בחודש הראשון להשכרה). מדד זה מייצג את עלות השימוש בדירה והשינוי בו מבטא את השינוי בעלות שירותי דיור, וזה בעצם מה שבודקים הרי בחישובי מדדים – בכמה יוקר המחייה השתנה.  קצת מפתיע, אבל השינוי במחירי הדירות לא נכנס לשקלול מדד המחירים לצרכן, אלא השינוי בשכר דהירה דרך מדד שירותי דיור בבעלות. אגב, הלמ"ס מפרסמים את מדד שכר הדירה שהוא כללי ורחב יותר ממדד שירותי דירות בבעלות מהסיבה הפשוטה שהוא מתייחס לכל החוזים שנחתמו במהלך החודש.

כך או אחרת, ונחזור למס רכישה –  מדרגות מס רכישה מעודכנות בהתאם למדד שירותי דיור בבעלות. המדד עלה ב-2% בשנת 2015%, והוא בקצב דומה גם השנה – הנה מחשבון מדד שירותי דירות בבעלות, ומי שמתכוון לרכוש דירה, יכול לחשב ולהעריך כמה הוא יחסוך באם הוא יחכה לעדכון המדרגות בינואר. זה לא רלבנטי כמובן לכאלו שרוכשים בפברואר, מרץ, אפריל, אבל אם אתם בנובמבר, דצמבר, לחלקכם זה יכול להוות שיקול – עדכון המדרגות עשוי לחסוך לכם כמה אלפים טובים. מנגד, דירות זה לא במבה, ואם תדחו את הרכישה יכול להיות שהדירה פשוט כבר לא תהיה בשוק.

אז כל אחד והחלטתו, נראה שהגורם המרכזי אמור להיות הסמיכות לעדכון המדרגות.

מדריכים ומחשבונים קשורים:

מחשבון מדד שירותי דיור בבעלות

מחשבון מס רכישה

מחשבון מחירי הדירות

מחשבון שכר הדירה

מדריך מס רכישה