fbpx
חינוך פיננסי

מהו בסיס הכסף

pixabay
מעודכן ל-11/2019

בסיס הכסף הוא שווי שטרות הכסף שיש במדינה  (שטרות בידי הציבור לצד שטרות בקופת הבנקים). נקרא גם MO. זו רק אחת המדידות לכמות הכסף במשק. מדידות אחרות הן:

  • M1. כמות המזומנים ופיקדונות העובר ושב, אשר בידי כל גורמי המשק יחד. הגדרה זו של כסף היא ההגדרה המקובלת ביותר של המושג "כמות הכסף במשק", או סך אמצעי התשלום הנזילים ובהגדרה זו נהוג להשתמש. לרוב לא ייחשבו בהגדרה זו רזרבות המופקדות בבנק המרכזי או רזרבות השמורות בכספות הבנקים כשלעצמם,משום שהללו אינם משתתפים במחזור באופן פעיל.
  • M2. כמות הכסף במשק כפי שהוגדרה ב-M1 ועוד פיקדונות שונים במטבע מקומי ועוד אגרות חוב לזמן קצר שהונפקו על ידי הבנק המרכזי. ערך זה מכונה גם בשם "מזומנים ושווי מזומנים".
  • M3 זהו M2 ועוד פיקדונות צמודי מט"ח ופיקדונות במט"ח.

בבנק מסחרי, מדובר בבסיס המזומנים ההתחלתי שהוא היסוד לפיקדונות שמהם נותן הבנק הלוואות ויוצר אמצעי תשלום חדשים; כלומר כולל מזומנים במחזור ואת פיקדונות הבנקים המסחריים בבנק המרכזי. כאשר בסיס הכסף גדל, גדלה גם כמות הכסף במשק. כמו כן משפיעים על כמות הכסף במשק (הכמות המוצעת) כמות המזומנים שבידי הציבור ויחס הרזרבה.

 כאשר הציבור מחליט להפקיד את כל כספו בחשבונות עו"ש, כל שטרות הכסף נמצאים בקופות הבנק. כאשר הציבור מחליט להחזיק את כל כספו במזומן, כל שטרות הכסף נמצאים בידיו, ובקופות הבנק אין כלום.

בסיב הכסף מוצג באמצעות נוסחה: השטרות שבידי הציבור + המזומן שבפיקדונית הבנקים = בסיס הכסף

מהו אמצעי תשלום ואיזה עדיף

מהו אי שוויון בהכנסות (משכר)

אפשר לבטל פשיטת רגל: סיפורה של חלפנית כספים

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות