fbpx
חינוך פיננסי

מהי תפוקה בכלכלה

מפעל אינטל; דובר אינטל: קובי בכר
תפוקה בכלכלה היא כמות המוצרים המיוצרת בתקופה נתונה (למשל: שעה, חודש), גם אם לא נמכרו. התפוקה נמדדת במונחים כמותיים.
תפוקה שולית  
במונח תפוקה שולית ניתן להשתמש במגוון היבטים כשלמעשה בכל היבט התפוקה השולית נמדדת על בסיס אחר, למשל

  • מדידת יחידת זמן
על פי מדידה זו תפוקה השולית היא כמות המוצרים שיוצרה ביחידת זמן שנבחרה, ובלבד שנציין את יחידות הזמן, יום,שעה חודש, שבחרנו.
בוחרים יחידת זמן מתוך מיקבץ רציף של יחידות זמן שמתחיל במועד כראשון ומסתיים בכל מועד שנבחר.
אם בחרנו במקבץ של 3 שעות, התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה בשעה השלישית.  אם בחרנו במקבץ של 5 שעות, התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה בשעה החמישית.
אם בחרנו במקבץ של 20 ימים התפוקה  השולית היא התפוקה שיוצרה יום ה-20.

  •  מדידה באמצעות עובדים
התפוקה השולית לפי עובדים היא כמות המוצרים שהתווספה כתוצאה מהעסקתו של העובד האחרון, מתוך מקבץ רציף של עובדים שמתחיל בעובד הראשון ומסתיים בכל מספר עובדים שנבחר.
אם בחרנו במקבץ של 3 עובדים,  התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה על-ידי העובד השלישי, וכך הלאה.

  • מדידה באמצעות מכונות
התפוקה השולית לפי מכונות דומה: היא כמות המוצרים שהתווספה כתוצאה מהפעלתה של המכונה האחרונה מתוך מקבץ של מכונות שהחלטנו לבחור.
אם בחרנו במקבץ רציף של 3 מכונות,  התפוקה השולית היא התפוקה שיוצרה על-ידי המכונה השלישית, וכך הלאה.
בדרך כלל התפוקה השולית קטנה עם הזמן או עם כל תוספת של עובדים או מכונות. לתופעה זו קוראים תפוקה שולית פוחתת.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות