fbpx
חינוך פיננסי פיקדונות

מהם פיקדונות, אילו סוגי פיקדונות יש ולמה מקבלים עליהם ריבית

פיקדון הוא כסף המופקד בבנק לתקופה נתונה עם מגבלות משיכה כלשהן. פיקדונות הם למעשה הלוואה לבנק ולכן מקבלים עליהם ריבית. למעשה ככל שסכום הכסף שמופקד בפיקדון גדול יותר וככל שהפיקדון הוא לתקופה ארוכה יותר הריבית אותה מקבלים גבוה יותר.

יש כמה סוגי פיקדונות, בהם פיקדון מובנה. לפיקדון מובנה תנאי רצפה להיכנס אליהם. קרן ההשקעה בדרך כלל מובטחת בערכה הנקוב ואילו התשואה תלויה בקיומם של תנאים שונים, שנקבעו מראש בתנאי הפיקדון. הסיכון בפיקדון מובנה הוא נמוך והמחיר הוא קשיי נזילות כיוון שהפיקדון סגור. פיקדונות מובנים רבים מסוגים שונים מוצעים על ידי בנקים ובתי השקעות ללקוחותיהם. ההשקעה בפיקדון מובנה מאפשרת סיכון מוגבל של השקעה כי במקרה שהמפקיד טעה יקבל בחזרה את מלוא השקעתו המקורית ואם צדק יוכל לשפר את התשואה באופן משמעותי. עם זאת, היו מקרים שסכום ההלוואה לא הוחזר; ולכן, צריך לבדוק לפני שרוכשים פיקדון כזה, מי ערב להשקעה. כיום, הבנקים המקומיים ערבים לפיקדונות שהם משווקים (אך צריך לוודא זאת).

פיקדון נוסף הוא פיקדון ריבית יומי -פר"י, פח"ק, פדיום. הוא מאפשר להפקיד כספים ולמשוך כל סכום בכל יום עסקים בתנאי שהסכום נותר לא יפחת מסכום המינימום שנקבע על ידי הבנק. שם הפיקדון שונה בבנקים השונים. פר"י בבנקים המשתמשים במערכת המחשוב של בנק הפועלים. פח"ק באלו ההשתמשים במערכת המחשוב של בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי-טפחות, בנק ירושלים ובנק ישראל, ו"פדיום" (פדיון יומי) באלו המשתמשים במערכת המחשוב של בנק לאומי. מכונה גם כ"תעודת פיקדון סחירה" ("תפ"ס").

פיקָדון קְצר מועד(בראשי תיבות הכתיב התקני הוא פָּקָ"ם) הוא אפיק השקעה המבטיח תשואה ואת קרן ההשקעה בערכה הנקוב. הפיקדון נקרא "קצר מועד" מכיוון שתקופת ההפקדה בפיקדון מסוג זה אינה עולה על שנה אחת.

פיקדון לפי דרישה הוא פיקדון נושא ריבית הניתן למימוש לפי דרישה. הריבית על פיקדון כזה משקפת את שינויי הריבית לזמן קצר בשוק. פיקדון ריבית יומי הוא סוג פיקדון שכזה.

פיקדון מתחדש הוא פיקדון לתקופה קצובה, המתחדש באופן אוטומטי. פיקדון ללא תנועה הוא פיקדון, במטבע ישראלי או במטבע חוץ שלא נתקבלה מבעליו שום הוראה לגביו במשך 10 חודשים או יותר.

כיום ישנם פיקדונות נזילים למספר שנים עם תחנת יציאה כל מספר חודשים או בחלוף שנה. בפקדון שכזה נעשית הפקדה אחת בתחילת הפקדון ובכל שנה נוספת שהפיקדון לא נפדה הריבית אותה מקבלים עבור אותה שנה גדולה יותר, כלומר ככל שהכסף מופקד לתקופה ארוכה יותר הריבית השנתית עליו עולה.

מהו מכפיל פיקדונות, מהו מכפיל הלוואות ומהו מכפיל כסף

המצב בשווקים סוער? זה הזמן להשקיע בפיקדונות הבטוחים

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות