fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות חדשות

מהן הזכויות הרפואיות של ילדים ובוגרים בספקטרום האוטיסטי?

pixabay
מעודכן ל-08/2019

אם אתם או ילדיכם מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, יש שורה של זכאויות והטבות בתחום הבריאות שכדאי שתכירו

החיים על הרצף האוטיסטי הם אתגר מתמשך, אבל אם תכירו את ההטבות, הזכויות וההליכים הרלוונטיםזה בהחלט עשוי לעזור ולהקל עליכם. ריכזנו עבורכם פירוט של כל מה שחשוב לדעת עבור ילדים ובוגרים אוטיסטים, אספרגרים ועוד בתחום הבריאות והרפואה – החל מטיפולים פסיכולוגיים וכלה בימי מחלה להורים הנדרשים לסייע לילדיהם.

טיפולים פרא-רפואיים

ילדים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי, מגיל האבחון ועד גיל 18, זכאים לטיפולים פרא-רפואיים מקופות החולים או להחזרים כספיים על טיפולים פרטיים. הזכאות במסגרת סל הבריאות היא ל-3 טיפולים בשבוע, לכל אורך השנה.

הטיפולים כוללים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת וטיפול על-ידי פסיכולוג או עובד סוציאלי.

איך זה עובד?

יש לפנות למכונים להתפתחות הילד כדי לקבל בהם את הטיפולים.

אם אין מטפלים מתאימים במכון להתפתחות הילד, המכון יפנה את ההורים לרשימת המטפלים הנמצאים בהסדר עם הקופה, כדי שיבחרו במטפל מתוך רשימה זו.

עבור כל טיפול שיינתן יש לשלם השתתפות עצמית, מלבד במקרה של ילד עד גיל 3, או משפחה הזכאית להבטחת הכנסה.

מידע עדכני לגבי שיעורי ההשתתפות העצמית, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

מידע נוסף ניתן למצוא באתרי האינטרנט של קופות החולים:

במקרה שמשך ההמתנה לטיפול עולה על שלושה חודשים ממועד הפנייה, ניתן לפנות למטפל פרטי ולקבל החזר מקופת החולים, זאת בתנאי שהמטפל אושר מראש על-ידי הקופה. לצורך קבלת האישור הקופה רשאית לבקש צילום של רישיון המטפל.

ההחזר עבור הטיפול יינתן בהצגת חשבונית/קבלה ובהתאם לתעריפי משרד הבריאות בתחום התפתחות הילד (בניכוי סכום ההשתתפות העצמית, מלבד למי שפטור ממנה).

הקופה רשאית לבקש מההורים מעת לעת סיכום קצר של המטפל, הכולל פירוט המטרות הטיפוליות.

שמירה על הרצף הטיפולי

במקרה שניתן לילד טיפול ממטפל של קופת החולים, הקופה אינה רשאית להעביר את הילד למטפל אחר מטעמים תקציביים.

אם אושר טיפול על-ידי מטפל פרטי בשל זמן המתנה ממושך, ובשלב מאוחר יותר הקופה הציעה טיפול בתוך פרק זמן סביר, ההורים יהיו זכאים להמשיך בטיפול אצל המטפל הפרטי ולקבל החזר.

שימו לב:

 • מכסת 3 השעות השבועיות רלוונטית למקצועות השונים, בהתאמה לצרכיו של כל ילד. ילד שאינו זקוק לטיפול מסוים, אך זקוק ליותר משעה שבועית אחת במקצוע אחר, יוכל לנצל את זכותו למיצוי מלוא מכסת השעות, גם בקבלת חלק מסוגי הטיפול (לדוגמה, שתי שעות טיפול בריפוי בעיסוק ושעת טיפול אצל קלינאי תקשורת).
 • ילדים עד גיל 7 המקבלים שעות טיפול בריאותי מקדם אינם זכאים לטיפולים פרא-רפואיים במסגרת זו.
 • קבלת טיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד אינה מונעת את הזכאות לקבלם גם מקופות החולים (אלא אם כן מדובר בטיפול בריאותי מקדם).

טיפול בריאותי מקדם (טב"ם)

ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות הייעודיות להם, זכאים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) במימון משרד הבריאות.

הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך בהתאם לחוק חינוך מיוחד, אך אינו ניתן בנוסף לטיפולים פרא-רפואיים הניתנים מטעם קופות החולים.

סל הטב"ם ניתן באמצעות עמותות, בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות, על-ידי אנשי המקצוע הבאים:

 • קלינאי תקשורת
 • מרפאים בעיסוק
 • פסיכולוגים
 • רופאים (נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, רופא ילדים)
 • מטפלים בהבעה ויצירה, טיפול התנהגותי ופיזיותרפיה.

הטיפולים ניתנים בהיקף של 14 שעות שבועיות (ש"ש) לילד, שמהן:

10.5 ש"ש מיועדות לטיפול ישיר בילד הכולל טיפול פרטני, טיפול קבוצתי והדרכת ההורים.

3.5 ש"ש מיועדות לעבודה עקיפה הקשורה לטיפול (כגון ישיבות צוות והדרכה מקצועית למטפלים).

השעות נקבעות בהתאם לשיטת הטיפול הנהוגה במסגרת ועל-פי הקריטריונים של משרד הבריאות.

מי יכול לקבל?

ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי, השוהים באחת ממסגרות אלה:

 • מעון יום שיקומי בעל רישוי ממשרד הרווחה, שבו לפחות ארבעה ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
 • גן טיפולי (גן תקשורת או גן חינוך מיוחד) בעל רישוי ממשרד החינוך, שבו לפחות ארבעה ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
 • ילדים המשולבים במעונות יום או בגנים רגילים יכולים לקבל את הטיפול במסגרת חוץ גנית - מסגרת הפועלת מחוץ לגן או למעון ומספקת טיפול בריאותי מקדם.

איך זה עובד?

 • למימוש זכאותם של ילדים עד גיל 3 לקבלת הטיפולים במסגרת מעון יום שיקומי, יש לעבור תחילה תהליך הכרה של משרד העבודה והרווחה באנשים עם אוטיזם.

במעונות יום שיקומים לא נגבה מההורים כל תשלום עבור הטיפול הבריאותי המקדם.

 • למימוש הזכות בגני ילדים נדרשת הגשת מסמכים רלוונטיים למשרד הבריאות:

על-מנת לקבל את הטיפול במסגרות הגנים, יש לשלוח את המסמכים הבאים למחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות עד ה- 15 ביוני, לקראת שנת הלימודים המתחילה בספטמבר שלאחריו:

- אבחון של רופא (פסיכיאטר ילדים/נירולוג ילדים/רופא התפתחות הילד).

- אבחון של פסיכולוג קליני או התפתחותי.

- לקבלת טב"ם בגן טיפולי - אישור של ועדת השמה לגבי זכאותו של הילד לגן טיפולי.

- לקבלת טב"ם במסגרת חוץ-גנית - אישור ממסגרת החוץ שיכולה לקלוט את הילד (במקום האישור מוועדת השמה).

את המסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הללו:

בדואר רגיל, אל המחלקה לאוטיזם, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176, ירושלים, 9101002.

בדוא"ל: Otistim@moh.health.gov.il (יש לוודא באמצעות דוא"ל חוזר כי המסמכים התקבלו).

העברת המסמכים ואישור הזכאות ממשרד הבריאות הכרחיים, על מנת שהילד יוכל לקבל את הטיפול הבריאותי המקדם במימון משרד הבריאות.

תשלום השתתפות עצמית ובניית התוכנית הטיפולית בגן

 • כדי לאפשר לצוות החינוכי-טיפולי של הגן לפעול בתיאום מקצועי עם מטפלי העמותה המספקת את השירות, ההורים יתבקשו לחתום על טופס ויתור על סודיות בנוגע למסמכים החינוכיים, הטיפוליים ו/או הרפואיים (ללא טופס זה ינוהלו לילד בנפרד תיק תלמיד ותיק "טיפול בריאותי מקדם").
 • מטרות הטיפול האישיות יוגדרו בתוכנית הלימודים האישית של הילד וייקבעו בשיתוף ההורים.
 • במהלך כל שנת לימודים יתקיימו לפחות שלושה מפגשים של מנהלת הגן, המטפלים הרלוונטיים וההורים, לצורך עדכון ההורים, היועצות וכו'. זאת בנוסף להדרכת הורים קבועה הניתנת במסגרת הטב"ם.
 • ההורים נדרשים לשלם השתתפות עצמית, המתעדכנת מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
 • ניתן לפנות בנושא תשלום ההשתתפות העצמית, זכויות הילד במסגרת החינוכית, נהלים ומידע כללי, אל העמותה המספקת את הטיפולים בתוך המסגרת.

ויתור על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת שעות פעילות הגן

אם הורה מעוניין לוותר על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם לילדו במסגרת הגן, עליו למלא ולהגיש טופס ויתור על טיפול בריאותי מקדם (טב"ם).

הילד ימשיך לקבל במסגרת לימודיו בגן את הטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך.

כמו כן, הילד זכאי לקבל עד 3 שעות שבועיות של טיפולים פרא-רפואיים מטעם קופת החולים.

אם קיימת מסגרת חוץ-גנית שיכולה לספק את הטב"ם לילד, ההורה רשאי לבחור לקבל את השירות במסגרת זו במקום בגן (במקרה כזה לא תהיה גם זכאות לקבלת שעות טיפול פארא-רפואי בקופת החולים).

פטור מתשלומים בקופות החולים – למקבלי גמלת ילד נכה ולמקבלי קצבת נכות

מקבלי גמלת ילד נכה ומקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים,עבור שירותים אלה:

רופא שניוני: רופא מומחה, כולל פסיכיאטר, שאינו רופא ראשוני (ראו בהמשך), וכמו כן דיאטניות ופודיאטורים.

רופאים ראשוניים הם רופאים כלליים (שאינם מומחים) ורופאים מומחים ברפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואה פנימית וגינקולוגיה. הביקור אצל רופא ראשוני הוא ללא תשלום השתתפות עצמית.

מרפאות חוץ: מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים (כולל מרפאות בריאות הנפש בבתי חולים כלליים).

מכונים:

 • מכוני הדמיה: מכוני רנטגן, אולטראסאונד, רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת (CT), אקוקרדיוגרפיה, MRI.
 • מכוני אבחון: EEG ,EMG, אודיומטריה, ארגומטריה.
 • מכון לגסטרואנטרולוגיה ומכון להפרעות בשינה.

טיפולי שיניים

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מפעיל, באמצעות האגודה לבריאות הציבור, 19 מרפאות שיניים המתמחות בטיפולים לאנשים עם מוגבלויות שונות.

טיפולי השיניים ניתנים בחינם, או בתשלום מופחת המבוסס על מחירון משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.

אוטיסטים מגיל 21 ומעלה המוכרים על-ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם ו- P.D.D ומתגוררים בדיור חוץ ביתי והוסטלים זכאים לטיפולים בחינם.

אנשים עם צרכים מיוחדים הגרים בבתיהם זכאים לטיפולים בתשלום על-פי מחירון משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.

אנשים וילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי זכאים להרדמה מלאה בעת טיפולי שיניים ללא עלות.

ניתן לפנות ישירות למרפאה מתוך רשימת המרפאות ולקבוע תור.

רשימת המרפאות

אלווין    רח' הנרייטה סולד 20, ירושלים    02-6310703     02-5718775

טללים   רח' ורדינון 1, דימונה      08-6820666 שלוחה 5 ו-120      08-6550144

ידידה    ת.ד. 40144 מעלה החמישה, הרי יהודה, מבשרת ציון 90805         02-5796374     02-5791569

כפר נחמן          דרך כפר נחמן ת.ד. 69 רעננה 43100      09-7701538     09-7746912

נופים    רח' נוף כנרת, מושבה מגדל, טבריה 14950          04-6792440     04-6790839

נווה כנרת          רח' בית הלל 19 טבריה עילית     04-6737568     04-6735843

נווה מנשה         ד.נ. חפר מיקוד 38814   04-6270897     04-6272485

נעורים  ת.ד. 6 גוש תל מונד 40605         09-7961911 שלוחה 4 ו- 223     09-7966686

סביון     קהילה מוגנת סביון, אזור התעשייה בנימינה, כביש 652 ת.ד. 22 בנימינה 30500      04-6180714     04-6268950

סנטוריום           רח' המאה ואחד, רמת בן צבי , נס ציונה 70450     08-9389104     08-8693484

עלה נגב            נחלת ערן, מ.א. מרחבים ת.ד. 331 אופקים 80300 073-2360531 (טלפקס)

עתידות רח' אחד העם 28, עכו 24101 מיקוד 24101         04-9550189     04-9811926

רוחמה  דרך נורדאו 10, כפר סבא 44102 09-7634600 שלוחה 3 ו- 4         09-7634609

שקמה   רח' הרב אפרים 30 רעננה           09-7757434     09-7456766

נווה רם כפר חסידים ת.ד. 41 רכסים        04-9849546     04-9849531

נתניה   רח' הנביאים שכונת דורה נתניה 42429    09-8644327     09-8658682

כישורית            קיבוץ כישור, דאר נע בקעת בית כרם 2012300     04-9085252 (טלפקס)

יפו - ת"א          רח' פחד יצחק 8 ת"א      03-5253675

בלפור - ת"א     רח' בלפור 14 ת"א          03-5473968

במקרה של בעיה, ניתן לפנות אל ד"ר אילן פלדברג, יועץ רפואת שיניים במשרד הרווחה:

בטלפון 050-8805510 או בדוא"ל feldberg5@walla.com

מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית

משרד הבריאות מממן מכשירי תקשורת תומכת וחלופית - מערכות המאפשרות למשתמש בהן יכולת תקשורת באמצעות מסרים מוקלטים או מוקלדים המחליפים דיבור.

השימוש במכשירים מאפשר לאנשים ללא יכולת דיבור או עם מובנות דיבור ירודה להביע את עצמם, ובכך לתקשר עם סביבתם באופן מיטבי ועצמאי, ככל הניתן.

הציוד שניתן במסגרת המימון:

מחשבים ייעודיים שתותקן עליהם תוכנה ייעודית. במקרים של מגבלה פיסית בהפעלת המחשבים ימומנו גם אביזרי נגישות להפעלתם (כגון עכבר מיוחד או מתגי הפעלה).

מערכות תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבות המופעלות באמצעות מיקוד מבט, והעזרים הנלווים להן (כגון עמוד או זרוע לצורך העמדה מותאמת של המחשב).

מי יכול לקבל?

מי שאינו יכול לקיים תקשורת מילולית ואינו יכול להיעזר במכשירי פלט קולי, לוחות תמונות או טאבלטים (כגון iPAD) לצורך תקשורת, ונמצא כי מחשבי התקשורת יאפשרו לו תקשורת יעילה.

אדם עם מוגבלות חמורה בדיבור ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי, המסוגל להשתמש במערכות המופעלות באמצעות מיקוד מבט בלבד, זכאי למערכת תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבת המופעלת באמצעות מיקוד מבט.

איך זה עובד?

הגשת הבקשה:

יש למלא טופס פנייה להשאלת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית, אליו יש לצרף:

- מסמכים רפואיים מהרופא המטפל או רופא אחר, הכוללים אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.

- דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת מטעם קופת החולים, או קלינאי תקשורת במסגרות הטיפוליות (כגון בתי חולים, מסגרות שיקום ומסגרות חינוכיות).

את הבקשה והמסמכים יש להגיש ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, באחת מהדרכים הבאות:

בדואל: Nayadut@moh.health.gov.il

בפקס: 02-5655985

בדואר, לכתובת: היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, רחוב נח מוזס 1, תל אביב.

היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות תחליט אם לאשר את אספקת המכשיר, לתקופת התנסות בתחילה.

הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח לפונה.

התנסות במכשיר

מי שבקשתו אושרה יקבל את המכשיר לתקופה של שלושה חודשים לפחות, שבה יתנסה בשימוש בו בבית ובמסגרות אחרות שהוא שוהה בהן. בתום תקופת ההתנסות, קלינאי תקשורת ימלא חוות דעת.

אם חוות הדעת מצביעה על הצורך באביזרי נגישות להפעלת המחשב בשל מגבלה פיסית בהפעלתו הרגילה (כולל צורך במערכות מיקוד מבט), תידרש המלצה של מרפא בעיסוק, שבה יפורטו אביזרי הנגישות הדרושים.

בהתאם לצורך, ועל-פי בקשת משרד הבריאות, יצורפו דוחות של אנשי מקצוע נוספים (כגון: מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עו"ס, צוות חינוכי, מורה ללקויות ראיה).

שימוש במכשיר

אם חוות הדעת צופה שימוש יעיל ושיפור משמעותי בתפקוד התקשורתי בחיי היומיום, וקיימת מערכת תומכת (משפחתית או אחרת), היכולה לסייע בהטמעת השימוש במכשיר – המכשיר יאושר לשימוש באופן קבוע.

על מנת להבטיח את השימוש במחשבי התקשורת באופן שוטף, משרד הבריאות רשאי לבצע מעקב מקצועי אחר דפוסי השימוש בהם, כולל בקשה לקבלת דיווח מגורם מקצועי.

שימו לב:

 • קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק העובד או נמצא בקשר עסקי עם חברה מסחרית העוסקת במכירה של מכשירי תקשורת תומכת אינו רשאי למלא את חוות הדעת או הדוח התפקודי.
 • לא יינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישת מכשיר באופן פרטי.
 • המכשירים יוחזרו למשרד הבריאות בתום השימוש.
 • תיקוני המכשירים והתמיכה הטכנית יהיו באחריות משרד הבריאות.

ימי מחלה להורים הנדרשים לסייע לילדם

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות קבועה, ועובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, על-פי בחירת העובד).

על ימי מחלה אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.

אם העובד נעדר רק מחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.

העובד יהיה זכאי להיעדר עד 18 ימים נוספים בשנה (סה"כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה או החופשה, ועד 52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות בשנה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הללו:

 • בן הזוג של העובד (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של האדם עם המוגבלות.
 • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
 • האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

אשפוז פסיכיאטרי במחלקות ייעודיות

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לקבל שירותי אשפוז במידה וקיימת אינדיקציה לכך. אשפוז עבור ילדים, נוער ובוגרים בספקטרום האוטיזם מתבצע במחלקות ייעודיות במרכזים לבריאות הנפש של משרד הבריאות.

אשפוז פסיכיאטרי נועד לאנשים בספקטרום האוטיסטי אשר אינם יכולים לשהות בבית מגוריהם (בביתם או במסגרות אחרות) בשל אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

 • הם מסוכנים לעצמם או לאחרים בסביבתם.
 • התנהגותם חסרת שיפוט.
 • עוצמת הסימפטומים היא גבוהה ודורשת השגחה אינטנסיבית.

מחלקות האשפוז

המחלקות הייעודיות לאוטיזם הוקמו עקב הכרה בצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הזו. מדובר במטופלים עם חוסר יכולת או יכולת מועטה לתקשר עם הסביבה, להבין סיטואציות חברתיות ורגישות יתר לגירויים חיצוניים. קשיים ספציפיים אלו דורשים התייחסות ומיומנות מיוחדות וכמו כן הגנה ייחודית עבורם הן לעיתים בפני עצמם הן כלפי/בפני מטופלים אחרים.

בתחום האוטיזם קיימת מחלקה לנוער במרכז לבריאות הנפש 'אברבנאל', מחלקה לבוגרים במרכז לבריאות הנפש 'כפר שאול - איתנים', ויחידה לגיל הרך במרכז לבריאות הנפש 'נס ציונה' איתנים.

מי יכול להפנות לאשפוז?

​הפנייה לאשפוז אנשים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי מתבצעת על-ידי: גורמי משרד הרווחה (הוסטלים לבוגרים), גורמים משפטיים, משפחה.

תג נכה – כל מה שצריך לדעת

ביטוח סיעודי בקופות חולים - מהפכה; אל תפספסו את התנאים!

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות