מדריכי פיקדונות    

מהן קרנות השתלמות למורים ומה מבדיל אותן מקרנות השתלמות רגילות?

מעודכן ל-07/2020

קרן השתלמות היא כלי חיסכון לכל אזרח ומהווה חיסכון שלא לטווח ארוך. מדובר בחיסכון שאם מושכים אותו במועד הוא פטור ממס. את המשיכה ניתן לבצע לאחר שש שנים מפתיחת הקרן. בשנים האחרונות קרנות השתלמות משמשות גם ככלי הלוואה בריבית נמוכה מאשר בבנקים.

במקור הכספים הללו שימשו להשתלמויות מקצועיות, ומכאן השם. וזה גם ההבדל העיקרי בין קרנות ההשתלמות למורים לבין קרנות השתלמות רגילות  – הקרנות למורים מיועדות בדיוק לזה, להשתלמות מקצועית בשנת השבתון, ולא לחיסכון. ובכל זאת, מורים יוכלו בתנאים מסוימים למשוך את הכסף מהצבירה.

הבדל נוסף הוא שצבירה בקרן ההשתלמות למורים גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של 4.2% ממשכורתו ומהפרשות המעסיק בשיעור של 8.4% ממשכורת זו. סך כל הצבירה (מעסיק + עובד) מסתכם בשיעור של 12.6% מהמשכורת. בקרן רגילה ההפרשה היא 7.5% ו-2.5% הפרשת עובד.

אם המורים בוחרים לא לצאת להשתלמות אבל כן להוציא את הכסף, הם יוכלו למשוך רק 90% מכספי המעסיק, אם כי במקרים מסוימים מורה יכול למשוך את מלוא הכסף. כך או כך, לא משנה מה מטרת המשיכה של הכספים, הם לא חייבים במס אם נמשכו במועד.

הפטור ממס ניתן בתנאי שהפרשות המעסיק לא עלו על 1,319.8 שקל לחודש (8.4% ממשכורת של 15,712 שקל, נכון ל-2019), והפרשות העובד לקרן לא עלו על 659.9 שקל לחודש (4.2% ממשכורת של 15,712 שקל, נכון ל-2019). אם הכספים יימשכו לפני המועד הם יחויבו במס, אבל רק מהצבירה של כספי המעסיק, כיוון שהמס על הכנסתו של המורה כבר שולם. גובה המס – 20%.  כמו כן בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור 20% על הרווחים שצברו סכומים אלה (העולים על התקרה).

במקרה של שחרור מוקדם המורה עלול להפסיד את החלק של המעסיק, אלא אם כן העובד הגיע לגיל פרישה או אם נפטר והכסף עובר ליורשיו. יש גם התנאים הקשורים לגיל, אז מקבלים  90% מכספי המעסיק ומשלמים 3% דמי ניהול במקום 1.5%. דמי הניהול הממוצעים בקרן רגילה 0.7%.

גם הצבירה בקרן השתלמות למורים מסובכת יותר. בעוד בקרן רגילה משלמים על החיסכון ועל הרווחים, החישוב בקרן השתלמות למורים הוא שכר אחרון במכפלה של 11% כפול מספר שנות הצבירה כפול היקף משרה. מסובך. לקרן השתלמות למורים יש החזרים ביטוחיים כמו החזר ביטוח לאומי  והחזר דמי לידה, המצדיקים אולי את דמי הניהול.

מגבלות

מורה בקרן השתלמות למורים לא יכול לפתוח חיסכון בקרן השתלמות רגילה. מורה גם לא יכול לעבוד בהיקף של יותר משליש משרה אם משך את קרן ההשתלמות.

קרנות השתלמות המורים רוצות את הגז של תשובה

האוצר מעוניין לבטל הטבות מס על קרנות השתלמות ופנסיות תקציביות

קרנות השתלמות – כדאי שיהיה לכם!