fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות מיסים

מה ההבדל בין בונוס לעמלה והאם משלמים אותו מס

קרדיט: Shutterstock
מעודכן ל-01/2020

בונוסים ועמלות שניהם מופיעים בתלוש השכר ושניהם נוספים לשכר המקורי אלא שהם לא בדיוק אותו דבר. המחלוקת המשפטית היא מתי בונוס מהווה חלק משכר העבודה ומתי הוא תוספת לשכר.

בונוס ניתן כתמריץ לעובדים לעידוד הצטיינות. לרוב בפסיקה יראו בבונוס כניתן לאחר שקוים תנאי מסוים ולא כחלק מהשכר הרגיל, ודאי שהדבר נכון שבעתיים כשמדובר בבונוס חד פעמי, שאינו ניתן על עמידה ביעדים קבועים. כך הבונוס אינו חלק מהשכר הרגיל.

עמלות, לעומת זאת, ניתנות לרוב מדי חודש בחודשו בהתאם לעמידה ביעדים מסוימים והן חלק מהשכר החודשי. זכויות שונות של העובד נגזרות מהשכר החודשי, למשל דמי אבטלה לפי שלוש המשכורות האחרונות, למקבל העמלה יחושב השכר עם העמלות ואילו למקבל הבונוס לא. כך גם רכיבי הפיצויים יחושבו אצל מקבל העמלה כחלק מהשכר בניגוד למקבל הבונוס. כך גם בהפרשה לפנסיה.

עוד נושא הוא שעות נוספות, לאחר השעות הקבועות בחוק מגיע לעובד תוספת של 25% מהשכר. גם כאן עובד שקיבל בונוס הבונוס לא ייחשב חלק מהשכר לעומת מקבל העמלות.

בביטוח לאומי במקרה שהתשלום הנוסף חצי משכרו החודשי הרגיל של העובד, חלה חובת פריסה ואילו תשלום נוסף בשיעור הנמוך ממחצית השכר החודשי הרגיל יש לצרף עבור שיעור דמי ביטוח לאומי - לשכר החודש שבו הוא שולם.  מבחינת מיסוי בונוס נחשב הכנסה מהעבודה ומחושב בחישוב השנתי. העמלות ממוסות עם השכר הרגיל.

מה הפסיקה עד כה

במקרים מסוימים גם אם לא ניתן המענק מדי חודש אלא מדי רבעון או בתקופה אחרת קבע בית המשפט שמדובר בחלק מהשכר. במקרה אחר מכר בעל מניות  שעבד בחברה מניות שלה ולאחר מכן החליט להמשיך לעבוד בחברה. על מכירת המניות, טען, קיבל בונוס של  400אלף שקל. כך הצהיר שהרווח הוא ממכירת מניות, שהמיסוי עליה היה נמוך משיעור המס מעבודה. פקיד השומה דחה את טענתו.

לאחר ערעורו קבע בית המשפט כי קיבל את הבונוס בעקבות העבודה שלצרכיה הוא גויס. השופט סבר כי התוספת להסכם, שנערכה כשנתיים אחרי ההסכם המקורי - שבה צוין כי הבונוס  הו אעל מכירת מניות, היא למעשה הסכם בדוי שנעשה למטרת "תכנון מס".והחברה נעזרה בקשריו ובכישוריו  באופן אישי.

עצם העובדה שהתשלום היה תלוי הצלחה לא הפכה אותו לתשלום הוני חד-פעמי, ממש כמו שתשלום לעורך דין או למתווך נחשב חלק מהשכר, קבע בית המשפט.

הממונה על שוק ההון והמפקח על הבנקים: יושבי ראש דירקטוריון יקבלו שכר קבוע ולא יהיו זכאים לבונוסים

אל על תשלם לסוכנים עמלה של 3%

 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות