fbpx
קרנות נאמנות

מה עשו קרנות הנאמנות החודש

בחצי הראשון של חודש ינואר 2020  גייסו קרנות הנאמנות גם בחצי הראשון של ינואר סכום הנאמד בכ-1.065 מיליארד שקלים. כך לפי כלכלני מיטב דש. שוקי המניות והאג"ח הציגו עליות שערים מרשימות. התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בחודש ינואר בסכום של -1.55 מיליארד שקלים. התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-485 מיליון שקלים, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-885 מיליון שקלים  ואילו קרנות הסל רשמו פדיון, של כ-1.37 מיליארד שקלים.הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ-415 מיליון שקלים.

קרנות מנוהלות אג"ח כללי שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם בפתיחת שנת    2020 עם גיוס מרשים של כ-750 מיליון שקלים. קרנות אג"ח חברות רושמות גיוס חיובי, זה חודש שלישי ברציפות, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של    כ-170 מיליון שקלים.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי גם בתחילת השנה, ורושמות גיוס הנאמד בכ-125 מיליון שקלים.  קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): פותחות את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-400 מיליון שקלים.

חודש ינואר התאפיין עד כה במגמה חיובית באפיקי ההשקעה המרכזיים. בעולם: מדד S&P500 עלה ב-1%, ה-DAX הגרמני עלה ב-2.1%, והניקיי היפני רשם עלייה בכ-1.6%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית של עד כ-2.55%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עד כה תשואה חיובית של עד 0.45%, ובשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה של 0.8%.

 במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, החצי הראשון של חודש ינואר נסגר בגיוסים גבוהים של כ-1.48 מיליארד שקלים.

נתון זה משקף כניסה של כ-415 מיליון שקלים לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-1.065 מיליארד שקלים לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 1.065 מיליארד שקלים) מבטא גיוס של כ-1.55 מיליארד שקלים בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון בסכום של כ-485 מיליון שקלים לקרנות הפסיביות, תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-885 מיליון שקלים לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-1.37 מיליארד שקלים.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם בפתיחת שנת 2020 עם גיוס של כ-750 מיליון שקלים.

ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 9 מיליארד שקלים (כ-60% מהתעשייה הפסיבית כולה), סיימו את החצי הראשון של חודש ינואר בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-500 מיליון שקלים. בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער של ממש בין הקרנות המחקות שגייסו כ-600 מיליון שקלים, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-1.1 מיליארד שקלים. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של יעד ההשקעה, היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-60 מיליון שקלים לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-560 מיליון שקלים.

ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת שנת 2020 לסכום הנאמד בכ-55 מיליון שקלים. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים בפתיחת חודש ינואר לסכום של כ-45 מיליון שקלים. קרנות אג"ח חברות שסיימו את שנת 2019 בגיוסים ניכרים, עוברות בפתיחת השנה לטריטוריה השלילית עם פדיון של כ-140 מיליון שקלים (מחקות + קרנות סל). ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוסים של כ-415 מיליון שקלים.

נכון ל-16.1.2020, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על  358 מיליארד שקלים. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 222.1 מיליארד שקלים, מהם 191.9 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, ו-30.2 מיליארד שקלים בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 135.9 מיליארד שקלים, מהם 93.5 מיליארד שקלים בקרנות סל ו-42.4 בקרנות מחקות.

אקסלנס רכשה את תיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות של אלומות

8% מקרנות הנאמנות מעלות דמי ניהול

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות