fbpx
חדשות

מה שכרו של אפוטרופוס ומי משלמו

אפוטרופוס הוא מי שממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. הוא מייצג גם את ענייניו המשפטים בהתאם להוראת בית המשפט ולטובת האדם בחסותו.

אפוטרופוס, שמונה לשמור ולהיות אחראי לצרכיו של אדם אחר, יהיה זכאי לשכר בהחלטת בית משפט.  את השכר משלם האדם שלו מונה אפוטרופוס. גובה השכר ייקבע בבית משפט עד שישה חודשים מיום מינויו או 12 חודשים לאחר קביעת השכר הקודם.

כדי לקבל את השכר יש למלא טופס בקשה לקביעת שכר. את הטופס יש להגיש לבית המשפט האחראי בשני עותקים. האפוטרופוס הכללי קובע את השכר ומעביר את המידע לבית המשפט. עם זאת ייתכן שיחליטו שהאפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו כראוי ולא ייקבע לו שכר.

כמה מקבל אפוטרופוס

השכר שמקבל אפוטרופוס משתנה בהתאם  למיקום שבו פועל ולזמן פעילותו. כך בדיור בקהילה: אפוטרופוס לענייני רכש ועניינים אישיים יקבל 1,310 שקל לכל היותר בחודשים הראשונים, לעומת 1,240 בקהילה. לענייני רכוש בלבד 1170 מקסימום הן בקהילה והן במעון, לעניינים אישיים בלבד 650 שקל בקהילה ו-580 שקל במעון.

שכרו לאחר שלושה חודשים לפי הטבלה הבאה:

בשקלים חדשים
סוג המינוי תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,010 590
מינוי לענייני רכוש בלבד 400 300
מינוי לעניינים אישיים בלבד 610 410

שכר בסיום המינוי

עם סיום המינוי ולאחר מילוי כל חובתו כאפוטרופוס התשלום יהיה

בשקלים חדשים
סוג המינוי תשלום חד-פעמי לאחר פטירת האדם תשלום חד-פעמי לאחר החלפת האפוטרופוס תשלום חד-פעמי לאחר ביטול האפוטרופסות
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 640 420 430
מינוי לענייני רכוש בלבד 590 420 430
מינוי לעניינים אישיים בלבד 220 350 210

נדל"ן ועסקאות

יש לציין כי אם האפוטרופוס ניהל נדל"ן המניב הכנסה קבועה ושייך לאדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר ניהול בשיעור של עד 5% מההכנסה ברוטו בתקופת הניהול, בתנאי שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר בניהול הנכס תמורת תשלום מכספי האדם שהוא מונה לו.

כמו כן אם האפוטרופוס ביצע עסקה במקרקעין עבור האדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בשיעור של עד 2% מהתמורה שהתקבלה בעסקה. על האפוטרופוס לפרט כל הוצאה שהוציא מכספי האדם שהוא מונה לו לשם ביצוע העסקה (כגון תשלום לתיווך, לשומה ולייעוץ משפטי). בית המשפט רשאי לנכות את ההוצאה, כולה או חלקה, מהשכר שיפסוק.

מה זה אפוטרופוס - מה הוא חייב, למה הוא זכאי

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות