fbpx
זכויות עובדים חדשות

מכתב פיטורים: מי זכאי לקבל ולמה זה חשוב?

מעודכן ל-11/2019

מהו מכתב סיום העסקה, מתי צריך להגיש אותו ומה הוא אמור לכלול? כל מה שצריך לדעת על המסמך שמסיים את יחסי העבודה – מדריך למעסיק

קורה לפעמים שעובד מחליט שמקום העבודה הנוכחי פשוט לא מתאים לו יותר. הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות: אם משום שהמשכורת לא מתגמלת מספיק, שהעבודה רחוקה מדי, שהיקף השעות לא מאפשר לשלב בין גידול ילדים לקריירה, בגלל יחסים בעייתיים עם הבוס או הקולגות, לצורך הגשמת שאיפות אישיות או רצון לשנות מקצוע או פשוט כי נמאס לו מהמשרה הקיימת והוא מרגיש שהגיע הזמן לחפש עבודה חדשה.

התחושה שאולי כדאי לסיים את יחסי העבודה יכולה להגיע גם מהצד השני, כלומר מהבוס, וגם לכך ייתכנו מגוון סיבות: החל באי שביעות רצון מהתפקוד של העובד, דרך קיצוצים בחברה או פשיטת רגל וכלה בחוסר כימיה אישית.

בכל מקרה, כדאי לסיים את יחסי העבודה בצורה הולמת ומכבדת ולא פחות חשוב – חוקית. לכן לא משנה אם מדובר במעסיק שהחליט לפטר את העובד או בעובד שהחליט שהוא רוצה להתפטר מיוזמתו, יש לסיים את יחסי העבודה במכתב סיום העסקה.

מהו מכתב סיום העסקה?

מדובר במכתב שבו מודיע מי מהצדדים לצד השני על רצונו להביא את יחסי העבודה לסיומם. מסמך זה מכונה גם מכתב התפטרות או מכתב פיטורים. הגשת המסמך איננה נתונה לשיקול דעתו או לרצונו הטוב של העובד או המעביד, היא חובה חוקית – בהתאם לסעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, שקובע כי כל עובד שרוצה להתפטר מעבודתו או מעסיק שרוצה לפטר עובד, יהיה חייב לתת על כך הודעה מוקדמת בכתב.

במדריך שלפניכם תוכלו לקרוא על העניינים המהותיים בהקשר של מכתב סיום העסקה ועל כל השאלות הרלוונטיות הקשורות בהתפטרות או פיטורים. זאת כדי שתוכלו לדעת מהו המועד להגשת מכתב סיום העסקה, מה צריך לכלול המכתב ובאילו מקרים ניתן להתחרט ולבטל את ההחלטה.

עובד המבקש להתפטר

עובד שרוצה להתפטר מחויב למסור על כך הודעה מראש למעסיק, באמצעות מכתב סיום העסקה, כלומר, מכתב התפטרות.

התכלית שעומדת מאחורי מכתב זה, היא לתת למעסיק זמן להיערך ולמצוא עובד חדש וכן שהעובד הוותיק והחדש יספיקו לקיים תקופת חפיפה מסודרת.

מתי יש להגיש מכתב התפטרות?

את מכתב סיום העסקה יש להגיש ימים אחדים לפני כניסתה של ההתפטרות לתוקף, בכפוף למועדים הקבועים בחוק בכל הנוגע להודעה מוקדמת, כאשר מועדים אלה משתנים בין עובד לעובד ותלויים באופן תשלום השכר והוותק שלו.

יש לציין כי באופן עקרוני על העובד להמשיך ולעבוד בשכר גם במהלך התקופה המוקדמת להתפטרותו, אלא אם המעביד הודיע לו שהוא מוותר על עבודתו בפועל בכל תקופת ההודעה או בחלקה. עם זאת, גם במקרה שכזה המעסיק יידרש לשלם לעובד שכר עבודה רגיל עבור התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מה כותבים במכתב התפטרות?

מכתב סיום העסקה חייב להינתן בכתב ובו יש לציין את יום הוצאת המכתב ואת יום כניסתה לתוקף של ההתפטרות. כמו כן, כדאי לפרט את הסיבות להתפטרות ולנסות לנסח את מכתב ההתפטרות באופן מכבד ונעים. אמנם אין הוראה מפורשת בחוק לכך, אך בית הדין הארצי לעבודה מדגיש את הצורך בניסוח ראוי, מכבד ומכובד של מכתב סיום העסקה.

מה ההשלכות של אי הגשת המכתב?

כאמור, מדובר בחובה חוקית, במסגרת החובה להודעה מוקדמת. סעיף 7(ב) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד שהפסיק את עבודתו מבלי שהגיש הודעה מוקדמת על התפטרותו למעסיק בהתאם להוראות הקבועות בחוק, ייאלץ לשלם למעסיק פיצוי. סכום הפיצוי יהיה שווה לשכר עבודתו הרגיל של העובד, בעבור כל משך התקופה שהייתה אמורה להינתן לגביה הודעה מוקדמת.

עם זאת, מכוח סעיף 10(1) לחוק הודעה מוקדמת, האמור לעיל לא יחול על עובד אם סיום העבודה ללא מתן מכתב סיום העסקה, נעשה בשל סיבות מיוחדות. המשמעות היא שהחוק מודע לקיומן של נסיבות מיוחדות שבגינן עובד יהיה פטור מהחובה להגיש מכתב סיום העסקה. יש לציין כי החוק לא מפרט מהן אותן נסיבות, אלא מקנה את הסמכות לדון בטענות אלו לשר העבודה והרווחה.

מאחר שעד היום לא הוסדר נושא זה בחוק, ניתן לפרש את הנסיבות בהתאם למה שכן כתוב בפסיקה, שנסיבות מיוחדות יתקיימו רק במקרים חריגים וחמורים מאוד. למשל במקרה שההחלטה של העובד להתפטר נבעה מסיבות שלא מאפשרות לו להמשיך לעבוד, אפילו לא לפרק זמן קצר בגלל שינוי לרעה במצב בריאותי, מחלת מקצוע וכך הלאה.

מה קורה אם העובד הגיש מכתב סיום העסקה והתחרט?

במקרים מסוימים העובד בהחלט יוכל לחזור בו מהתפטרותו ולמשוך חזרה את מכתב סיום ההעסקה. מדובר לרוב במקרים שבהם מכתב סיום ההעסקה הוגש בעקבות ויכוח סוער עם המעסיק ואז אחרי שנרגעו הרוחות העובד מעדיף לבטל את ההחלטה ולקחת חזרה את המכתב.

התפטרות בדין מפוטר

ישנן נסיבות מיוחדות שבהן עובד יכול להתפטר מיוזמתו ועדיין ליהנות מאותן זכויות שהיו מגיעות לו אם היה מפוטר. להלן דוגמאות עיקריות למקרים כאלה:

  • טיפול בילד/ה - סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, קובע שעובד שרוצה להתפטר לצורך טיפול בילד, יוכל להתפטר בדין מפוטר. עליו לפרט את סיבת ההתפטרות במכתב סיום העסקה, בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988.

החוק קובע שאותו עובד יהיה זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורים, רק אחרי 15 ימים ממסירת מכתב סיום ההעסקה, קרי, ממתן ההודעה המוקדמת.

  • טיפול בילד או בן/ת זוג נכה - עובד שמעוניין להתפטר כדי לטפל בילדו בשל נכות או מחלת בת זוגו, יצרף למכתב סיום ההעסקה גם אישור רפואי על הנכות או מחלת בת הזוג, גם זה בהתאם לתקנות האמורות לעיל.
  • הרעת תנאים - בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, עובד שמעוניין להתפטר בגין הרעת תנאים במקום העבודה, יהיה חייב להוכיח שבנוסף להרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתו, הוא התריע על כך בכתב בפני המעסיק ונתן לו הזדמנות לתקן את תנאי העבודה ומשום שהמעסיק לא החזיר את התנאים לקדמותם, הוא נאלץ להתפטר.

במקרה כזה, על העובד לפרט במכתב התפטרותו גם את אופן הרעת התנאים שלו, להזכיר את מכתב ההתראה שהוא נתן למעסיק ולציין את העובדה שהמעביד לא טרח לתקן את הרעת התנאים למרות מכתב ההתראה.

בכל מקרה, לפני הגשת מכתב סיום העסקה עקב הרעה בתנאים, מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני אצל עורך דין מנוסה לענייני עבודה.

פיטורים ביוזמת המעסיק

מעסיק שמעוניין לפטר עובד מחויב בחוק לבצע לפני כן שימוע, וכן לתת לעובד מכתב סיום העסקה. זאת כדי שלאותו עובד יהיה די זמן לחפש ולמצוא עבודה חדשה ועל מנת שיוכל לקבל את פיצויי הפיטורים שלהם הוא זכאי כחוק.

בנוסף לכך, אם העובד ירצה לקבל דמי אבטלה בזמן חיפוש העבודה, יהיה עליו לגשת ללשכת התעסוקה ולהציג את מכתב סיום ההעסקה הרשמי.

מתי המעסיק צריך להגיש את המכתב?

מועד הגשת מכתב סיום ההעסקה, קרי מכתב הפיטורים, יהיה ימים אחדים לפני כניסתם של הפיטורים לתוקף, בכפוף למועדים הקבועים בחוק, שמשתנים בין עובד לעובד ותלויים באופן תשלום השכר והוותק שלו – וזאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת.

כיצד כותבים מכתב פיטורים ומה עליו לכלול?

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, מעסיק שרוצה לפטר עובד צריך לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים. ההודעה תהיה בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים.

מעסיק יכול לפעול בצורה רשמית ולנסח מכתב סיום העסקה כלשון החוק. עם זאת, ניתן להוסיף מעט יחס אישי ולכתוב גם כמה מילות תודה על התרומה למקום העבודה או איחולים להצלחה בהמשך.

אם המעסיק בוחר בכך, הוא יכול לציין במכתב סיום ההעסקה שמרגע קבלת ההודעה ועד לכניסת הפיטורים לתוקף, העובד המפוטר רשאי שלא להגיע לעבודה.

מכתב סיום ההעסקה צריך להיכתב על נייר מכתבים רשמי של המעסיק, מודפס וחתום בחותמת החברה וכולל חתימה אישית של המעסיק או נציגו.

מדובר במסמך בעל תוקף משפטי המתעד את הפסקת יחסי עובד מעביד וניתן להציגו כמוצג ראייתי בכל הליך משפטי.

ממה כדאי להיזהר במכתב זה?

מעסיק שמגיש מכתב פיטורים לעובד צריך לקחת בחשבון גם מה לא כדאי לכתוב. שכן, כל תוספת מיותרת עלולה לפעול לרעתו של כותב המכתב.

אם יש למעסיק חשש שסיבת הפיטורים לא מוצדקת והעובד המפוטר עלול לגרור אותו לתביעה משפטית במסגרת בית הדין לעבודה על מנת שהמקרה ייבחן, עדיף שלא יכתוב את סיבת הפיטורים.

לכל מסמך שעשוי להיות מוצג בהליך משפטי יש חשיבות ומשמעות מעשית וכך גם ביחס למכתב סיום העסקה.

פוטרת ללא מכתב – מה עושים?

שירות התעסוקה דורש מכתב סיום העסקה, כלומר מכתב פיטורים, כתנאי לקבלת דמי אבטלה. כלומר, עובד שפוטר ורוצה ללכת ללשכת התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה המגיעים לו כחוק, עלול להיקלע לתסבוכת מיותרת שעשויה לפגוע בזכויותיו, אם לא יוכל להציג מכתב פיטורים. זאת משום שאין דרך  להוכיח שהוא אכן פוטר ומתי נכנסו הפיטורים לתוקף.

עובד שהתפטר לא זכאי לקבל דמי אבטלה, אלא אם כן המקרה שלו נכלל בתנאים הקבועים בחוק שמזכים אותו בתשלום פיצויים וזאת למרות שהתפטר ביוזמתו.

אם המעסיק לא הוציא מכתב סיום העסקה לעובד, והעובד לא עמד על זכותו לקבל את המכתב מסיבה כלשהי, יוכל המעסיק לטעון שהעובד התפטר מיוזמתו ולכן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

האם ניתן לבטל פיטורים וכיצד?

ביטול פיטורים יתאפשר במקרים חריגים, שבהם מפוטר טוען לקיומם של חיובים חוקיים שונים אשר לא קוימו על ידי המעסיק בהקשר לפיטוריו. חיובים שכאלו עשויים להיות כספים שהמעסיק עדיין חייב לעובד או שהליך הפיטורים לא התבצע כחוק.

דוגמאות למקרים כאלה: בהיעדר שימוע או לחלופין כשבין הצדדים הייתה מחלוקת בנוגע לזכויות סוציאליות המגיעות לעובד המפוטר שבהן המעסיק לא עמד או אם מדוברת בעובדת בהריון שפוטרה וכך הלאה.

בית המשפט רשאי לחייב את המעסיק למלא אחר חובות סוציאליות שבהן הוא לא עמד או לחלופין, הוא רשאי להורות למעסיק לשלם לעובד את הכספים שאותם הוא חייב. כאשר הפיטורים נעשו שלא כדין, יכול בית המשפט להורות על החזרת העובד למקום העבודה.

יש לציין, צו שיפוטי המורה למעסיק להחזיר עובד לעבודה ולמעשה מורה על ביטול פיטורים, ניתן לעיתים רחוקות בלבד. עם זאת, בשנים האחרונות נוטים בתי דין להרחיב את האפשרות למתן סעד שכזה, במסגרת המגמה לחזק את זכויות העובד בישראל. אולם לרוב העניינים יסתיימו במתן פיצוי כספי לעובד בגין עוגמת נפש כאשר פיטוריו נעשו שלא כדין, ובדרך כלל לא יוגש צו המורה להחזיר את העובד למקום עבודתו.

מתכוון להתפטר? אתה חייב להגיש – מכתב התפטרות

שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה - מהם זכויות העובד? ומה חייב המעסיק לעשות?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות