fbpx
יש לך שאלה?
זכויות עובדים

ממה מורכבת המשכורת שלנו

צילום: ויקיפדיה. Outcyber
מעודכן ל-02/2019

מלבד שכר הבסיס השכר מורכב משעות נוספות, דמי מחלה, עבודה בחגים ועוד - איך הם מחושבים?

הגיע היום המשמח הזה בחודש ובו אנחנו מקבלים את המשכורת. לרוב את שכר הבסיס אנחנו מכירים. אבל מהם התוספות והניכויים המוזרים הללו? נתחיל

שעות נוספות

עובדים זכאים לתוספת תשלום של 25% או 50% משכרם הרגיל עבור עבודה בשעות נוספות בימי חול (בשבת וחג  השכר גבוה יותר)
אבל אם חל על העובדים הסכם או צו הרחבה הקובע גמול גבוה יותר מזה הקבוע בחוק, יש לפעול לפי ההסדר המיטיב יותר עם העובדים

אין הבדל אם העובד התחיל לעבוד לפני שעות העבודה הקבועות באותו יום, או נשאר לעבוד אחריהן - ברגע שעבר את המכסה היומית זה ייחשב לו כשעות נוספות. חישוב  השעות הנוספות נעשה קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי ולא על בסיס חודשי.

מאפריל 2018 שבוע העבודה הוא 42 שעות, עובד חמישה ימים מעל שעות אלו זכאי לשעות נוספות.

גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול הוא: תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה ( תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.

תשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.

  • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה בשעות המנוחה השבועית ובחג הוא:
    • תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 25%, ובסה"כ תוספת של 75%).
    • תשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 50%, ובסה"כ תוספת של 100% לשכר).

דמי הבראה

אם השלמתם שנת עבודה במקום מסוים אתם זכאים לדמי הבראה. לפי 378 שקל ליום במגזר הפרטי ו- 426 שקל ליום במגזר הציבורי. דמי ההבראה מותאמים לוותק של העובד במקום העבודהלהיקף משרתו ולמשך העסקתו באותה שנה.

גם עובד שפוטר זכאי לדמי הבראה וגם גמלאים. חישוב לפי ותק:

שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירית 7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה 8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים

 

עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, המועסקים כעובדים שעתיים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. עבור משרה חלקית דמי ההבראה מחושבים לפי יחסיות המשרה

דמי חופשה

לעובדים שיצאו לחופשה שנתית ממקום עבודתם,מגיע שכר עבור ימי החופשה בסכום השווה לשכרם הרגיל
וצריך לשלם את דמי החופשה במועד שבו היה משולם השכר אלמלא יצא העובד לחופשה
אם עובד יצא לחופשה של 7 ימים רצופים לפחות הוא רשאי בקש את תשלום דמי החופשה מראש לפני  היציאה לחופשה.
עובדים ששכרם מחושב על בסיס חודשי (או על בסיס תקופה ארוכה מחודש) יקבלו שכר רגיל במהלך ימי החופשה. בהתאם לימים הצבורים. לעומת זאת,  עובד יומי או שעתי יקבל את הסכום שיוצא ממכפלת שכר העבודה היומי הממוצע שהשתכר העובד בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליציאתו לחופשה במספר ימי החופשה ברוטו שבהם היה העובד בחופשה (כולל שישי-שבת).

דמי מחלה

עובד שנעדרו מעבודתו עקב מחלה למעלה מיום אחד זכאי לתשלום מהמעסיק עבור ימי המחלה
עבור היום השני והשלישי של תקופת ההיעדרות זכאים ל-מחחצית משכר העבודה הרגיל ומהיום הרביעי והלאה זכאי ל- 100% משכר העבודה
תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה, בניכוי התקופה שהעובד קיבל עבורה דמי מחלה
אבל אם בהסכם עבודה קיבוצי או בחוזה העבודה האישי נקבעו הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק, זכאי העובד לדמי מחלה בתנאים המיטיבים

דמי חג

עובדים שאינם עובדים חודשיים זכאים לתשלום עבור ימי חג שבהם נעדרו מהעבודה אם גים אלה אינם חלים בשבת או ביום שישי (אם במקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר)

גמול עבור עבודה בשבת או בחג

עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של מחצית ערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או בחגים
עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או החגים

החזר נסיעה

אם אתם צריכים כלי תחבורה כדי להגיע לעבודה אתם זכאים להחזר נסיעות. גובה ההחזר הוא עד 22.60 שקל ליום או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי",  הזול מביניהם.

אלא אם כן בהסכם בין העובד למעסיק נקבע סכום גבוה יותר.

אם עובד נדרש להגיע לעבודה או לחזור ממנה הביתה בימים ובשעות שבהן אין תחבורה ציבורית (למשל, בשבתות וחגים), על המעסיק לשלם לו החזר הוצאות נסיעה עבור אותו יום לפי עלות הנסיעות בפועל, ועד לסכום ההחזר היומי.

תוספת ותק

לעובדים בהסכם קיבוצי שחתמו על סעיף ותיק מגיעה תוספת ותק לפי הדוגמאות הבאות:

באולמות ובגני אירועים עובד זכאי לתוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי אינו עולה על 5000 שקל (לפני מתן התוספת). בנוסף, זכאי עובד לתוספת משפחה של 30 שקל לחודש עבור בן זוג שאינו עובד עובדי ניקיון זכאים החל משנת העבודה השנייה לתוספת ותק של 0.35 שקל לכל שעת עבודה. מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 שקל לשעת עבודה. אם יש במקום עבודתכם הסכם קיבוצי, בדקו אם יש סעיף ותק וכמה מגיע לכם.

תוספת סיכון

אף שאין חובה לשלם תוספת סיכון, מתוקף הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ניתנת תוספת סיכון לשכירים בעבודות המהוות סיכון. תוספת הסיכון מובאת בחשבון לצורך חישוב גובה הפנסיה למקבלי פנסיה תקציבית

ניכויים

הניכויים שצריכים להופיע כוללים מס הכנסה,  ביטוח לאומי,  בריאות, הפרשות לפנסיה. הניכויים המותרים על ידי המעסיק הם  תשלום לארגון עובדים, תרומות בכתב שהעובד הסכים להן,  חוב בכתב למעסיק בתנאי שלא עולה על רבע מהשכר, קנס לפי חוק או הסכם קיבוצי,

רשות המס בעקבות העלמות מס בהשכרת דירות - נעצר מעלים נוסף; מפעילה מודל עבודה אנליטי כדי להגביר את האכיפה

ההסתדרות תודיע השבוע על סיכסוך עבודה כללי במשק בדרישה להעלאת שכר המינימום

 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות