fbpx
זכויות עובדים מיסים

מס הכנסה שלילי - מי זכאי לקבל וכמה מקבלים? - אל תוותרו, זה הכסף שלכם

מעודכן ל-12/2019

 

מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) הוא תשלום של רשויות המס לעובדים שלא מרוויחים מספיק. מסתבר שרבים לא מבקשים את מענק העבודה הזה שמגיע להם, כלומר לא מממשים את זכותם - וחבל. כאן, תוכלו לבדוק אם אתם זכאים למס הכנסה שלילי, כמה מס הכנסה שלילי מקבלים ועוד.

מסתבר שרשות מס הכנסה בראשות ערן יעקב מעודדת את הציבור לפנות ולברר אם מגיע לו מענק עבודה/מס הכנסה שלילי, וכן לבדוק במסגרת סימולטור (ראו למטה).

אם אתם עובדים בהיקף משרה מסוים, ומגלים שהסכומים שאתם מרוויחים רחוקים מלאפשר לכם להתקיים בכבוד, יכול להיות שאתם זכאים לקבלת מענק מס הכנסה שלילי, שמכונה לפעמים גם "מענק הכנסה" או "מענק עבודה".

הרעיון של מס הכנסה שלילי אינו חדש – בעולם הוא נהוג עוד משנות ה-40 של המאה הקודמת – אך בישראל הוא נכנס לתמונה רק בשנת 2008. העיקרון כאן הוא שעבור שנה קלנדרית אשר ההכנסות בה נמוכות מהרף המוגדר בחוק, ניתן לקבל ממס ההכנסה מענק כספי שהוא בבחינת תוספת להכנסה. אבל על אילו סכומים מדובר? מה הם התנאים? איך מגישים את הבקשה לקבל אותם? ואיזו בעייתיות קיימת מבחינת העובדים? אלו רק חלק מהשאלות שתשובות להן תמצאו במדריך הנוכחי.

מי יכול לקבל את מענק העבודה?

הזכות למס הכנסה שלילי עומדת עבור שכירים או עצמאים שעומדים במספר תנאים עיקריים:

  1. גיל המבקש הוא 23 ומעלה ויש לו ילדים (ההגדרה הרלוונטית של ילד היא עד גיל 18 בשנת המס הנתונה), או לחלופין גילו 55 ומעלה ואין לו ילדים. מספר הילדים בפועל משפיע על אופן חישוב המענק, כפי שנראה בהמשך.
  2. לא הייתה למבקש הבקשה ו/או בן/בת הזוג שלו, במהלך שנת המס הנתונה, בעלות או זכות במקרקעין בגובה העולה על 50%, מעבר לדירת מגורים יחידה. אם יש מישהו שמחזיק בדירה למגורים ולצד זה באופן מלא בחנות או במגרש, הוא לא יוכל לקבל את המענק, בלי קשר לרמת ההכנסה שלו.

תנאי נוסף לקבלת המענק הוא עמידה בקריטריון הזכאות, שלוקח בחשבון את מאפייני האדם המגיש את הבקשה, גובה ההכנסה שלו ומספר החודשים שעבד בפועל. ההכנסה מוגדרת לצורך זה כמשכורת (לרבות פנסיה אך למעט קצבת נכות, קצבת אובדן כושר עבודה או קצבת שארים), הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל האדם מהמעסיק כמו למשל שכר לימוד, דמי החזקת רכב ועוד, דמי לידה, דמי שמירת הריון ודמי מילואים.

כדי לבחון את הזכאות עושים חלוקה לשתי קבוצות. ראשית, יהיו אלה בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או לחלופין בני 55 ומעלה עם או בלי ילדים. עבורם, הזכאות למענק תתבצע באופן הבא: מחברים את כל ההכנסות שלהם מהעבודה או מהעסק, ומחלקים במספר החודשים שהם עבדו בפועל במהלך אותה שנה, המספר המקסימלי הוא כמובן 12 חודשים. אם הסכום שמתקבל עולה על 2,059 שקל אך נמוך מ-6,141 שקל, הם יהיו זכאים למענק בגובה מסוים: שימו לב שאלו הם הסכומים לגבי שנת 2015 ו-2016, שלגביה ניתן להגיש בקשות עד סוף 2016, כך שבשנה אחרת ייתכן שהחישוב יהיה שונה. לדוגמה: אם העובד הרוויח בשמונה חודשי עבודה 20,000 שקל, הרי שתוצאת החילוק תהיה 2,500 שקל – ולכן העובד כן אמור לקבל מענק, שגובהו ייקבע בהמשך.


נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?


הקבוצה השנייה היא בני 23 ומעלה שיש להם שלושה ילדים או יותר. אופן החישוב של הזכאות למענק דומה אצלם, וכך גם הגבול התחתון של ההכנסה (2,059 שקל), אך הגבול העליון מעט גבוה יותר – 6,750 שקל. לכן, עובד שהרוויח 66,000 שקל בעשרה חודשי עבודה יוכל לקבל את המענק אם הוא נמנה עם הקבוצה הזו כי תוצאת החישוב תהיה 6,600 שקל, אבל לא על הקבוצה הקודמת.

עדכון חשוב - במסגרת תוכנית של שר האוצר משה כחלון להגדיל את הנטו למשפחה - תוכנית "נטו משפחה", יש כוונה להגדיל את מענקי העבודה/מס הכנסה שלילי. זה עובד כך -  תקרת הזכאות תגדל ל־5,000 שקל בחודש בממוצע (יש כל מיני קבוצות שזכאיות למענק על פי פרמטרים של מס ילדים, שכר ועוד) מ־4,800 כיום, והגדלת המענק ב-30% למשפחות שבהן שני בני הזוג עובדים. באוצר מסבירים כי שיעור המימוש עמד בשנים האחרונות על 70% לעומת 50% בשנת 2012. סימולציה שעשו באגף הכלכלן הראשי על בסיס נתוני הלמ"ס העלתה כי 79% מההוצאה על המענקים מגיעה לארבעת העשירונים התחתונים, שמרוויחים שכר נמוך יחסית.

שימו לב שבהתאם לתקנות מס ההכנסה, וכדי למנוע הונאות שונות, עובדים שהיו מועסקים אצל קרוב משפחה או עבדו בחברה שהם או בני המשפחה שלהם נמנים עם בעלי השליטה בה (החזקה של יותר מ-10% בחברה), לא יוכלו לקבל מענק למס הכנסה שלילי. אם אדם קיבל בחודש מסוים הכנסה ממעביד "קרוב" וגם ממעסיק שאינו קשור אליו, חודש זה לא נלקח בחשבון מבחינת הזכאות שלו למענק. נניח שפלוני עובד במשך שנה שלמה (ינואר-דצמבר) אצל מעביד שלא קשור אליו, ובחודשים ינואר-מרץ עובד במקביל אצל קרוב משפחתו, חישוב מענק ההכנסה ייעשה במצב הזה רק על פי החודשים אפריל עד דצמבר, שבהם התקבלה הכנסה ממעסיק אחד בלבד שאינו קרוב משפחה.

על הזכאות שלכם לקבלת המענק, טרם הגשת הבקשה, תוכלו לבדוק באמצעות כלי הנמצא באתר רשות המיסים. לצורך ביצוע הבדיקה יש להזין את הפרטים האישיים: מספר תעודת זהות, שנת המס הרלוונטית, מספר מקומות העבודה של מגיש הבקשה ובן/בת הזוג בשנת המס או לחלופין לסמן אם עבדתם בתור עצמאים. לאחר שאלות זיהוי ובדיקת אבטחה אפשר לראות את מידת הזכאות. רשות המיסים מצהירה כי מדובר בשירות לאזרח, שמאפשר לקבל מידע כללי אבל לא מהווה עובדה מוחלטת, ובוודאי שלא עילה לתביעה. לכן, ייתכן שהבדיקה הרשמית שתבצע רשות המיסים תביא לתוצאות אחרות מאשר אלה שמציג הכלי האינטרנטי הזה.

הבעיה: אנשים עלולים לעבוד פחות

על פי העלון הרשמי של מס הכנסה, אחת המטרות של מס ההכנסה השלילי היא "להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה", תוך הגדלת ההכנסה של העובדים ברמת השכר הנמוכה או צמצום הפערים הכלכליים. לכן, נראה שהצעד הזה מבורך ועשוי להגדיל את השתתפות הישראלים במשק העבודה, דבר שכולנו יוצאים נשכרים ממנו.

אבל בפועל זה לא ממש פשוט. שמענו על לא מעט מקרים שבהם אנשים שההכנסה שלהם התקרבה לרף השנתי שמוגדר במסגרת מענק העבודה, פשוט העדיפו לצמצם את עבודתם כדי שיוכלו לקבל את המענק. למשל, עובד שרואה  שהוא עומד בחישוב הממוצע של המשכורת על קרוב ל-6,000 שקל, ייתכן שהוא יפסיק לעבוד כדי לקבל את המענק, שכמובן מאפשר לו הכנסה "פאסיבית".

איך מחשבים את גובה המענק?

עשיתם את החישוב המאוד פשוט שתיארנו למעלה והבנתם שאתם עשויים להיות זכאים לקבל את המענק? יפה מאוד. לאחר שרשות המיסים תוודא שאדם מסוים עומד בתנאי הזכאות שהוגדרו מעלה, יתבצע חישוב סכום המענק שאותו אדם אמור לקבל. החישוב מצליב את המידע שעליו דיווח מגיש הבקשה עם נתונים שהמעסיקים מעבירים למס הכנסה, נתונים הנמצאים במוסד לביטוח לאומי וכן הדוח השנתי של מס ההכנסה במקרה של עצמאים. החישוב מתבצע על פי פרמטרים שונים המוכנסים לתוך המשוואה: הכנסות מגיש הבקשה מהעבודה או מהעסק, הכנסות נוספות כולל הכנסות בני הזוג, גיל מגיש הבקשה ומספר הילדים. המענק יפחת ככל שההכנסות הנוספות, של מגיש והבקשה ובן/בת הזוג שלו, יהיו גבוהות יותר. מנגד, מענק מוגדל בגובה של 150% ביחס לסכום ה"רגיל", ניתן לקבל בשני מצבים: המענק המוגדל הוא עבור עובדת או עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר, או לחלופין עובד או עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית, לילד אחד ומעלה, כשהילדים נמצאים אצלו ותחת אחריותו הכלכלית.

כל מקרה מחושב לגופו, וטווח התשלום כאן די רחב: הוא יכול לעמוד על כמה עשרות שקלים לחודש, עבור כל חודש שנלקח בחשבון בחישוב, אבל גם על כ-600-700 שקל עבור האוכלוסיות שזכאות למענק מוגדל. שימו לב שאת המענק הגדול ביותר מקבלים בדרך כלל עבור הכנסות ממוצעות מבחינת הטווח שהזכרנו מעלה, כאשר הסכום הגבוה יותר יינתן על הכנסה בגובה של כ-3,500-4,500 שקלח. ככל שהסכום שמחושב מתקרב לרף התחתון -2,059 שקל, או לרף העליון - 6,141 או 6,750 שקל, כך הוא יורד.

מטבע הדברים מגיש הבקשה לא שותף להליך החישוב, אבל הוא יכול להשתמש בסימולטור לחישוב מענק עבודה הזמין גם הוא באתר רשות המיסים. הסימולטור מבצע את החישוב על פי הנתונים האישיים של האדם והנתונים שהוא מזין לגבי שנת העבודה שלו. כמו במקרה של בחינת הזכאות, הסימולטור מאפשר לקבל מידע כללי אבל לא יותר מכך. במקרה של סתירה בין הסכום המתואר בסימולטור לבין הסכום שיוענק בפועל ("הוראת החוק"), הוראת החוק היא שתקבע.

בעדכון של מס הכנסה יש דוגמאות למס הכנסה שלילי/מענק עבודה - לאם עובדת שיש לה ילד אחד או שניים מגיע מענק בהתאם לשכר הממוצע שהיא מקבלת. אם השכר הממוצע שלה הוא 2,500 שקל, אזי היא זכאית ל-229 שקל בחודש. אם היא משתכרת 3,000 שקל, היא כבר זכאית ל-349 שקל, ואם היא משתכרת 5,000 שקל, מגיעים לה מעל 400 שקל. זה כמובן לא הכל - גם לגבר מגיע מענק עבודה בהינתן שהשכר שלו עד סכום מסוים. אם הוא מרוויח 5,000 שקל בחודש ממוצע, מגיעים לו 270 שקל בחודש.

להורה יחיד באותה סיטואציה מגיע סכום גבוה יותר. כמו כן, אם מדובר על יותר ילדים, אז המענק הוא כמובן גדול יותר.

איך מגישים בקשה למענק?

כל מי שבונה על כך שרשות המיסים תבצע באופן עצמאי את החישובים לגבי הזכאות שלו למס הכנסה שלילי ותעביר את הכספים לחשבון הבנק שלו, צפוי להתאכזב. את התביעה האדם נדרש להגיש באופן אישי, ולא ניתן להגיש אותה עבור אדם אחר, גם לא עם ייפוי כוח או תעודה מזהה. תביעות ניתן להגיש עד שש שנים אחורנית, כשבכל שנה נדרשת תביעה נפרדת. הגשת התביעה לא כרוכה בתשלום, אך חשוב להקפיד להעביר במועד את הטפסים הרלוונטיים: אצל שכיר נדרש מהמעסיק להעביר לרשויות המס את טופס 856 או טופס 126 עד סביבות סוף חודש אפריל, בעוד שעצמאי חייב להגיש במועד את הדוח השנתי לסיכום שנת המס הרלוונטית.

מבחינה מעשית יש שתי דרכים להגיש את התביעה: אם זו הפעם הראשונה, צריך לעשות זאת דרך סניפי או סוכנויות הדואר, הפזורים ברחבי מדינת ישראל. טרם הגשת התביעה נדרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ולהציג בפני הפקיד מסמך המעיד על ניהול חשבון בנק על שמו של מגיש הבקשה: צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על ניהול חשבון. הפקיד ישאל שאלות טכניות לגבי הבקשה, דוגמת מקומות העבודה או מספר המעסיקים, ויבקש כתובת למשלוח דואר ופרטי חשבון בנק שאליו יועברו הכספים אם יוחלט להעניק את המענק.

את הפרטים האלה מדפיס הפקיד על גבי טופס תביעה, הכולל שני חלקים: העליון, שאותו מקבל מגיש הבקשה, הוא האישור על הגשת התביעה, כולל מספר התביעה, תאריך ההגשה ושנת המס הרלוונטית. את החלק התחתון, טופס ההצהרה המכיל את נתוני התביעה והתובע, משאיר הפקיד אצלו – רק לאחר שהוא מחתים את התובע על כך שכל הפרטים שהוא הצהיר עליהם נכונים. על פי החוק, סילוף נתונים או מתן ידיעות כוזבות על הכנסות מהווים עבירה חמורה, שהקנס עליה הוא שנת מאסר – לצד ביטול הזכאות למענק עבודה בשנה שבה הוגשה הבקשה ובשנתיים שלאחר מכן.

כדאי לשמור על הטופס לצורך הזדהות מול רשות המס. אם תרצו לברר מה מצבכם, תוכלו לעשות זאת ב-*4954 או - 02-5656400

הדרך השנייה להגשת תביעה היא באמצעות האינטרנט, והיא אפשרית רק עבור אנשים שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה קודמת, בדרכים המקובלות. ההגשה כוללת שלושה שלבים: מילוי פרטים אישיים, מענה על שאלת הזיהוי ואישור התצהיר, לאחריו מומלץ להדפיס את טופס ההצהרה. את התביעה תוכלו להגיש באופן מקוון בקישור הבא.

על רשות המיסים לקבוע בתוך עד 90 יום ממועד הגשת התביעה, או לחלופין עד סביבות אמצע חודש יולי, על פי המאוחר, הן את הזכאות למענק והן את גובה הסכום. באפשרותה של רשות המיסים לתקן את גובה המענק, לכאן או לכאן, אם בתוך שלוש שנים מיום מתן המענק מתגלים נתונים חדשים הנוגעים לאותו אדם, או כשמתברר שנעשתה טעות בחישוב.

את הסכום היא תעביר בצורה ישירה לחשבון הבנק של המבקש בשניים עד ארבעה תשלומים שווים. מה שיקבע את מועד התשלומים ואת התאריכים שלהם הוא מועד הגשת התביעה. אם הסכום כולו נמוך מ-790 שקל, הוא יועבר למבקש בתשלום אחד.

נניח שאתם סבורים שהיתה טעות בחישוב - אתם יכולים לערער. ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת פנייה מנומקת בכתב, המפרטת את הסיבות לערעור. את הערעור מגישים עד 30 יום לאחר מועד קבלת הקביעה.

מה עוד חשוב לדעת? 

יש כפל הטבות - מי שמקבל סיוע בדיור בהחלט יכול לקבל גם מענק עבודה.

מסירת מידע כוזב היא עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.

מי שמסר מידע כוזב בטופס התביעה למענק עבודה, לא יהיה זכאי לקבלת מענק בשנה שבה הגיש את המידע הכוזב ובשנתיים שלאחר מכן.

הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.

רשות המס יכולה לבדוק ולהחליט אחרי שלוש שנים כי נעשתה טעות ואין להעביר כסף (או ההיפך), ואז היא תדרוש (או ההיפך) את הכסף מכם.


מדריכים קשורים:

נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?


 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ליאור פרג'

ליאור פרג'

ליאור פרג' עורך וכותב כבר שנים רבות, בתחומים פיננסים וצרכנות. ליאור בעל תואר ראשון בתקשורת וקולנוע, תואר שני בתקשורת ותעודת עיתונאות.

השאר תגובה

5 תגובות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות