fbpx
זכויות עובדים מיסים

מס הכנסה שלילי - מי זכאי לקבל? וכמה מקבלים? - אל תוותרו, זה הכסף שלכם

מעודכן ל-06/2019

 

מס הכנסה שלילי ( מענק עבודה) הוא תשלום של רשויות המס לעובדים שלא מרוויחים מספיק. מסתבר שרבים לא מבקשים את מענק העבודה שמגיע להם (מס הכנסה שלילי) כלומר לא מממשים את זכותם - וחבל. כאן, תוכלו לבדוק אם אתם זכאים למס הכנסה שלילי, כמה מס הכנסה שלילי מקבלים ועוד

מסתבר שרשות מס הכנסה בראשות ערן יעקובי מעודדת את הציבור לפנות ולברר אם מגיע לו מענק עבודה/ מס הכנסה שלילי, וכן לבדוק במסגרת סימולטור (ראו למטה)

אתם עובדים בהיקף משרה מסוים, ומגלים שהסכומים שאתם מרוויחים רחוקים מלאפשר לכם להתקיים בכבוד. יכול להיות שאתם זכאים לקבלת מענק מס הכנסה שלילי, אותו תמצאו גם בשמות "מענק הכנסה" או "מענק עבודה". הרעיון של מס הכנסה שלישי אינו חדש – בעולם הוא נהוג עוד משנות ה-40 של המאה הקודמת – אך בישראל הוא נכנס לתמונה רק בשנת 2008. העיקרון כאן הוא שעבור שנה קלנדרית אשר ההכנסות בה נמוכות מהרף המוגדר בחוק, ניתן לקבל ממס ההכנסה מענק כספי שהוא בבחינת תוספת להכנסה. אבל על אילו סכומים מדובר? מהם התנאים? איך מגישים את הבעיה לקבל אותם? ואיזו בעייתיות קיימת מבחינתם של העובדים? אלו הן רק חלק מהשאלות שתשובות להן תמצאו במדריך הנוכחי.

מי יכול לקבל את מענק העבודה?

הזכות למס הכנסה שלילי עומדת עבור שכירים או עצמאיים שעומדים במספר תנאים עיקריים:

  1. גילם הוא 23 ומעלה ויש להם ילדים (ההגדרה הרלוונטית של ילד היא עד גיל 18 בשנת המס הנתונה), או לחלופין 55 ומעלה בלי ילדים. מספר הילדים בפועל משפיע על אופן חישוב המענק, כפי שנראה בהמשך.
  2. לא הייתה למבקש הבקשה ו/או בן/בת הזוג שלו, במהלך שנת המס הנתונה, בעלות או זכות במקרקעין בגובה העולה על 50%, מעבר לדירת מגורים יחידה. אם יש מישהו שמחזיק בדירה למגורים ולצד זה באופן מלא בחנות או במגרש, הוא לא יוכל לקבל את המענק, בלי קשר לרמת ההכנסה שלו.

תנאי נוסף לקבלת המענק הוא עמידה בקריטריון הזכאות, שלוקח בחשבון את מאפייני האדם המגיש את הבקשה, גובה ההכנסה שלו ומספר החודשים שעבד בפועל. ההכנסה מוגדרת לצורך זה כמשכורת (לרבות פנסיה אך למעט קצבת נכות, קצבת אובדן כושר עבודה או קצבת שאירים), הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל האדם מהמעסיק (למשל שכר לימוד, דמי אחזקת רכב ועוד), דמי לידה, דמי שמירת הריון ודמי מילואים.

כדי לבחון את הזכאות עושים חלוקה לשתי קבוצות. ראשית, יהיו אלה בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או לחלופין בני 55 ומעלה עם או בלי ילדים. עבורם, הזכאות למענק תתבצע באופן הבא: מחברים את כל ההכנסות שלהם מהעבודה או מהעסק, ומחלקים במספר החודשים שהם עבדו בפועל במהלך אותה שנה (המספר המקסימלי הוא כמובן 12 חודשים). במידה והסכום שמתקבל עולה על 2,059 ש''ח אך נמוך מ-6,141 ש''ח, הם יהיו זכאים למענק בגובה מסוים: שימו לב שאלו הם הסכומים לגבי שנת 2015 ו-2016 , לגביה ניתן להגיש בקשות עד סוף 2016, כך שבשנה אחרת ייתכן שהחישוב יהיה שונה. לדוגמא: אם העובד הרוויח בשמונה חודשי עבודה 20,000 ש''ח, הרי שתוצאת החילוק תהיה 2,500 ש''ח – ולכן העובד כן אמור לקבל מענק, שגובהו ייקבע בהמשך.


נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?


הקבוצה השנייה היא בני 23 ומעלה שיש להם שלושה ילדים או יותר. אופן החישוב של הזכאות למענק דומה אצלם, וכך גם הגבול התחתון של ההכנסה (2,059 ש''ח), אך הגבול העליון מעט גבוה יותר – 6,750 ש''ח. עובד שהרוויח 66,000 ש''ח ב-10 חודשי עבודה, לכן, יוכל לקבל את המענק אם הוא נמנה על הקבוצה הזו (כי תוצאת החישוב תהיה 6,600 ש''ח), אבל לא על קבוצה הקודמת.

עדכון חשוב - במסגרת תוכנית שר האוצר משה כחלון להגדיל את הנטו למשפחה - תוכנית נטו משפחה , יש כוונה להגדיל את מענקי העבודה (מס הכנסה שלילי). זה עובד כך -  תקרת הזכאות תגדל ל־5000 שקל בחודש בממוצע  (יש כל מיני קבוצות שזכאיות למענק על פי פרמטרים של מס ילדים, שכר ועוד) מ־4,800 כיום  והגדלה של 30% של המענק למשפחות בהן שני בני הזוג עובדים. באוצר מסבירים כי שיעור המימוש עמד בשנים האחרונות על 70% לעומת 50% בשנת 2012. סימולציה שעשו באגף הכלכלן הראשי על בסיס נתוני הלמ"ס מעלה כי 79% מההוצאה על המענקים מגיעה לארבעת העשירונים התחתונים, שמרוויחים שכר נמוך יחסית.

שימו לב שבהתאם לתקנות מס ההכנסה, וכדי למנוע הונאות שונות, עובדים שהיו מועסקים אצל קרוב משפחה או עבדו בחברה שהם או בני המשפחה שלהם נמנים על בעלי השליטה בה (החזקה של יותר מ-10% בחברה), לא יוכלו לקבל מענק למס הכנסה שלילי. אם האדם קיבל בחודש מסוים הכנסה ממעביד "קרוב" וגם ממעסיק שאינו קשור אליו, חודש זה לא נלקח בחשבון מבחינת הזכאות שלו למענק. נניח ופלוני עובד במשך שנה שלמה (ינואר-דצמבר) אצל מעביד שלא קשור אליו, ובחודשים ינואר-מרץ עובד במקביל אצל קרוב משפחתו. חישוב מענק ההכנסה ייעשה במצב הזה רק על פי החודשים אפריל עד דצמבר, בהם התקבלה הכנסה ממעסיק אחד בלבד שאינו קרוב משפחה.

על הזכאות שלכם לקבלת המענק, טרם הגשת הבקשה, תוכלו לבדוק באמצעות כלי הנמצא באתר רשות המיסים. לצורך ביצוע הבדיקה יש להכניס את הפרטים האישיים: מספר תעודת זהות, שנת המס הרלוונטית, מספר מקומות העבודה של מגיש הבקשה ובן/בת הזוג בשנת המס או לחלופין לסמן האם עבדתם בתור עצמאים. לאחר שאלות זיהוי ובדיקת אבטחה אפשר לראות את מידת הזכאות. רשות המיסים מצהירה כי מדובר בשירות לאזרח, שמאפשר לקבל מידע כללי אבל לא מהווה עובדה מוחלטת (ובוודאי שלא עילה לתביעה). לכן, ייתכן שהבדיקה הרשמית שתבצע רשות המיסים תביא לתוצאות אחרות מאשר אלה שמציג הכלי האינטרנטי הזה.

הבעיה: המענק עלול להביא לכך שאנשים יעבדו פחות

על פי העלון הרשמי של מס הכנסה, אחת המטרות של מס ההכנסה השלילי הוא "להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה", תוך הגדלת ההכנסה של העובדים ברמת השכר הנמוכה או צמצום הפערים הכלכליים. לכן, נראה שהצעד הזה מבורך ועשוי להגדיל את השתתפות הישראלים במשק העבודה, מה שכולנו יוצאים נשכרים ממנו.

בפועל זה לא ממש פשוט. שמענו על לא מעט מקרים בהם אנשים שההכנסה שלהם התקרבה לרף השנתי שמוגדר במסגרת מענק העבודה, פשוט העדיפו לצמצם את עבודתם כדי שיוכלו לקבל את המענק. אם העובד רואה למשל שהוא עומד בחישוב הממוצע של המשכורת על קרוב ל-6,000 ש''ח, ייתכן שהוא יפסיק לעבוד כדי לקבל את המענק, שכמובן מאפשר לו הכנסה "פאסיבית".

חישוב גובה המענק

עשיתם את החישוב המאד פשוט שתיארנו מעלה והבנתם שאתם עשויים להיות זכאים לקבל את המענק? יפה מאד. לאחר שרשות המיסים תוודא שאדם מסוים עומד בתנאי הזכאות שהוגדרו מעלה, יתבצע חישוב סכום המענק שאותו אדם אמור לקבל. החישוב מצליב את המידע עליו דיווח מגיש הבקשה עם נתונים שהמעסיקים מעבירים למס הכנסה, נתונים הנמצאים במוסד לביטוח לאומי וכן הדו''ח השנתי של מס ההכנסה (במקרה של עצמאים). החישוב מתבצע על פי פרמטרים שונים המוכנסים לתוך המשוואה: הכנסות מגיש הבקשה מהעבודה או מהמעסק, הכנסות נוספות (כולל הכנסות בין הזוג), גיל מגיש הבקשה ומספר הילדים. המענק יפחת ככל שההכנסות הנוספות, של מגיש והבקשה ובן/בת הזוג שלו, יהיו גבוהות יותר. מנגד, מענק מוגדל בגובה של 150% ביחס לסכום ה"רגיל", ניתן לקבל בשני מצבים: המענק המוגדל הוא עבור עובדת או עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר, או לחלופין עובד או עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית, לילד אחד ומעלה, כשהילדים נמצאים אצלו ותחת אחריותו הכלכלית.

כל מקרה מחושב לגופו, כשטווח התשלום כאן די רחב: הוא יכול לעמוד על כמה עשרות שקלים לחודש, עבור כל חודש שנלקח בחשבון בחישוב, אבל גם על כ-600-700 ש''ח (עבור האוכלוסיות שזכאות למענק מוגדל). שימו לב שאת המענק הגדול ביותר מקבלים בדרך כלל עבור הכנסות ממוצעות מבחינת הטווח שהזכרנו מעלה, כאשר הסכום הגבוה יותר יינתן על הכנסה בגובה של כ-3,500-4,500 ש''ח. ככל שהסכום שמחושב מתקרב לרף התחתון (2,059 ש''ח) או לרף העליון (6,141 או 6,750 ש''ח), כך הוא יורד.

מגיש הבקשה לא שותף להליך החישוב, מטבע הדברים, אבל יכול להשתמש בסימולטור לחישוב מענק עבודה הזמין גם הוא באתר רשות המיסים. הסימולטור מבצע את החישוב על פי הנתונים האישיים של האדם והנתונים שהוא מכניס לגבי שנת העבודה שלו. כמו במקרה של בחינת הזכאות, הוא מאפשר לקבל מידע כללי אבל לא יותר מכך. במקרה של סתירה בין הסכום המתואר בסימולטור לבין הסכום שיוענק בפועל ("הוראת החוק"), הוראת החוק היא שתקבע.

דוגמאות -מס הכנסה שלילי/ מענק עבודה

בעדכון של מס הכנסה יש דוגמאות למס הכנסה שלילי/ מענק עבודה - לאםעובדת שיש לה ילד אחד או שניים מגיע מענק בהתאם לשכר הממוצע שהיא מקבלת. אם השכר הממוצע שלה הוא 2,500 שקל אזי היא זכאית ל-229 שקל בחודש. אם היא משתכרת 3000 שקל היא כבר זכאית ל-349 שקל ואם היא משתכרת  5000 שקל מגיע לה מעל 400 שקל. זה כמובן לא הכל - גם לגבר מגיע מענק עבודה בהינתן שהשכר שלו עד סכום מסויים. אם הוא מרוויח 5000 שקל בחודש ממוצע מגיע לו 270 שקל בחודש.

להורה יחיד באותה סיטואציה מגיע סכום גבוה יותר.  כמו כן, באם מדובר על יותר ילדים אז המענק הוא כמובן גדול יותר.

אז.. איך מגישים בקשה למענק?

כל מי שבונה על כך שרשות המיסים תבצע באופן עצמאי את החישובים לגבי הזכאות שלו למס הכנסה שלילי ותעביר את הכספים לחשבון הבנק שלו, צפוי להתאכזב. את התביעה האדם נדרש להגיש באופן אישי (לא ניתן להגיש אותה עבור אדם אחר, גם לא עם ייפוח כוח או תעודה מזהה). תביעות ניתן להגיש עד שש שנים אחורנית,כשבכל שנה נדרשת תביעה נפרדת. הגשת התביעה לא כרוכה בתשלום, אך חשוב להקפיד להעביר במועד את הטפסים הרלוונטיים: אצל שכיר נדרש מהמעסיק להעביר לרשויות המס את טופס 856 או טופס 126 עד לסביבות סוף חודש אפריל, בעוד שעצמאי חייב להגיש במועד אתהדו''ח השנתי לסיכום שנת המס הרלוונטית.

מבחינה מעשית יש שתי דרכים להגיש את התביעה: הראשונה, הגשה באמצעות האינטרנט, אפשרית רק עבור אנשים שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה קודמת, בדרכים המקובלות, ורק בנוגע לשנות המס 2015 ו-2016 (נכון לעכשיו). ההגשה כוללת שלושה שלבים: מילוי פרטים אישיים, מענה על שאלת הזיהוי ואישור התצהיר, לאחריו מומלץ להדפיס את טופס ההצהרה. את התביעה תוכלו להגיש באופן מקוון בקישור הבא.

את התביעה ניתן להגיש באמצעות סניפי או סוכנויות הדואר, הפזורים ברחבי מדינת ישראל. טרם הגשת התביעה נדרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ולהציג בפני הפקיד מסמך המעיד על ניהול חשבון בנק על שמו של מגיש הבקשה: צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על ניהול חשבון. הפקיד ישאל שאלות טכניות לגבי הבקשה, דוגמת מקומות העבודה או מספר המעסיקים, ויבקש כתובת למשלוח דואר ופרטי חשבון בנק אליו יועברו הכספים במידה ויוחלט להעניק את המענק. את הפרטים האלה מדפיס הפקיד על גבי טופס תביעה, הכולל שני חלקים: העליון, אותו מקבל מגיש הבקשה, הוא האישור על הגשת התביעה, כולל מספר התביעה, תאריך ההגשה ושנת המס הרלוונטית. את החלק התחתון, טופס ההצהרה המכיל את נתוני התביעה והובע, משאיר הפקיד אצלו – רק לאחר שהוא מחתים את התובע על כך שכל הפרטים שהוא הצהיר עליהם נכונים. על פי החוק, סילוף נתונים או מתן ידיעות כוזבות על ההנסות מהווים עבירה חמורה, שהקנס עליה הוא שנת מאסר – לצד ביטול הזכאות למענק עבודה בשנה בה הוגשה הבקשה ובשנתיים שלאחר מכן.

על רשות המיסים לקבוע תוך עד 90 יום ממועד הגשת התביעה, או לחלופין סביבות אמצע חודש יולי (על פי המאוחר), הן את הזכאות למענק והן את גובה הסכום. באפשרות רשות המיסים לתקן את גובה המענק, לכאן או לכאן, אם תוך שלוש שנים מיום מתן המענק מתגלים נתונים חדשים הנוגעים לאותו אדם, או כשמתברר שנעשתה טעות בחישוב שלה.

את הסכום היא תעביר בצורה ישירה לחשבון הבנק של המבקשים בשניים עד ארבעה תשלומים שווים. מה שיקבע את מועד התשלומים ואת התאריכים שלהם הוא מועד הגשת התביעה. בשנת 2016, לדוגמא, הגשת תביעה עד סוף חודש מרץ תביא לארבעה תשלומים שווים של המענק בתאריכים 15.7.2016, 15.10.2016, 15.1.2017 ו-15.4.2017. אם מגישים את התביעה עד ה-25.12.2016, המענק יינתן בשני תשלומים שווים: ב-15.1.2017 וב-15.4.2017. במקרה של עצמאים, עד 2015 ניתן המענק בצורה של קיזוזים ממקור ההכנסה עבור שנות המס הקודמות. כעת התשלום מתבצע בצורה דומה לזו של שכירים: עבור שנת 2015 בתשלום אחד שיועבר לו בינואר 2017, ובשנים הבאות באופן זהה לחלוטין לזה של השכירים.

עבור הגשה בשנת 2017 על שנת 2016. ניתן להגיש עד סוף נובמבר 2017.  גם כאן התשלום יהיה בארבע פעימות, אבל אם הסכום כולו מתחת ל-790 שקל, יועבר תשלום אחד לנישום.

איך מגישים בקשה?

אם זו הפעם הראשונה אתם צריכים לעשות זאת דרך סניף הדואר. אם זו לא פעם ראשונה אפשר להגיש באופן מקוון דרך האינטרנט, ואז, על המעסיק להעביר באופן מקוון דוח 856 / 126 לשנת המס 2016

תביעה באופן מקוון -  מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים. ניתן להגיש עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת. כלומר, עד  דצמבר 2017 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2015 ועבור שנת המס 2016.

הגשה דרך סניפי הדואר - עד ליום 30.11.2017 ניתן להגיש את הבקשה לשנת 2016 דרך סניפי הדואר. ההגשה היא אישית (לא ניתן להגיש דרך מיופה כוח). המסמכים הנדרשים - העתק של המחאה (צ'ק) של חשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי מסניף הבנק בו מתנהל החשבון. בסניף הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולמסור את הפרטים הבאים: מס' מעסיקים שהיו למגיש/ת התביעה ולבן/בת הזוג בשנת המס הקודמת;  האם מגיש/ת התביעה עבד/ה כעצמאי/ת בשנת המס הקודמת; כתובת למשלוח דואר;  פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק;  התביעה מוגשת על-גבי טופס תביעה ממוחשב, כאשר פקיד הדואר ישאל אתכם שאלות המופיעות בטופס ויקליד את התשובות.

הטופס כולל חלק עליון שיישאר בידי המגיש. בחלק הזה יש ירוט של מס' התביעה, תאריך ההגשה, שנת המס ונתוני התביעה. כדאי לכם לשמור על הטופס לצורך הזדהות מול רשות המס. אם תרצו לברר מה מצבכם, תוכלו לעשות זאת ב-*4954  או - 02-5656400

החלק התחתון של הטופס וישמש כטופס הצהרה שכולל  את כל נתוני התביעה לקבלת מענק. פקיד הדואר יחתים את מגיש/ת התביעה על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק. לאחר הגשת התביעה, רשות המסים בודקת האם העובד עומד בתנאי הזכאות, כאשר המידע מוצלב עם הדוחות שהוגשו על ידי המעסיקים, נתוני הביטוח הלאומי ועוד. הקביעה תהיה תוך 90 יום או סוף חודש יולי - המאוחר מבינהם. מס ההכנסה שהם צריכים לשלם (כפי שהיה נהוג לפני כן).

ונניח /אתם סבורים שהיתה טעות בחישוב - אתם יכולים לערער. ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת פנייה מנומקת בכתב, המפרטת את הסיבות לערעור. את הערעור מגיישם עד 30 יום לאחר מועד קבלת הקביעה.

והאם ניתן להגיש תביעה באיחור?  ככלל מי שלא הגיש בשנתיים האחרונות תביעה , צריך לעשות זאת דרך סניף הדואר, ולא דרך הגשה מקוונת. במקרים אלו ניתן להגיש כאמור עד סוף נובמבר.

מה עוד חשוב לדעת? 

יש כפל הטבות - מי שמקבל סיוע בדיור בהחלט יכול לקבל גם מענק עבודה.

מסירת מידע כוזב  הינה עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.

מי שמסר מידע כוזב בטופס התביעה למענק עבודה, לא יהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבה הגיש את המידע הכוזב ובשנתיים שלאחר מכן.

הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.

רשות המס יכולה לבדוק ולהחליט אחרי שלוש שנים כי נעשתה טעות ואין להעביר כסף (או ההיפך) ואז היא תדרוש (או ההיפך) את הכסף ממכם.


מדריכים קשורים:

נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?


 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ליאור פרג'

ליאור פרג'

ליאור פרג' עורך וכותב כבר שנים רבות, בתחומים פיננסים וצרכנות. ליאור בעל תואר ראשון בתקשורת וקולנוע, תואר שני בתקשורת ותעודת עיתונאות.

השאר תגובה

4 תגובות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות