fbpx
חדשות

משרד הבינוי והשיכון- בגלל הקורונה מחירי הדירות צפויים להמשיך ועלות

FREEPIK

בסקירה שמפרסם היום משרד הבינוי והשיכון אודות השפעת הקורונה על ענף הבנייה ושוק הדיור בישראל נקבע כי ההתפתחויות האחרונות עשויות להוביל לעליית מחירים. הערכה זו מבוססת על הצמצום הפעילות בענף הבניה למגורים אל מול הביקוש העולה בשל גידול קבוע במשקי בית. הפתרון המומלץ המשיך את מגמת האצת השיווקים ושמירה על היקף התחלות הבנייה כפי שהיה בשנים האחרונות.

מהדוח עולה כי ישנה ירידה חדה של 11% בסך התחלות הבנייה במחצית הראשונה של 2020, לעומת המחצית המקבילה אשתקד, וירידה של 27% בסך התחלות הבנייה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

בנוסף מתחילת השנה ישנו צמצום דרמטי בהשקעות ההון בענף הבנייה למגורים כאשר מתחילת השנה היקף צמצום ההשקעות עומד על כ-5 מיליארד ש"ח. מגמה זו החלה ברבעון הראשון עם ירידה של 1.2 מיליארד ש"ח (ירידה של 20% בשיעור שנתי) והתגברה ביתר שאת ברבעון השני עם הגעת הנגיף לארץ והסגר הראשון.

בעקבות הירידה בהתחלות הבניה ישנו צמצום של כ 18% בעובדי הענף ברבעון השני של שנת 2020. וירידה של יותר מ 50% בביקוש לעובדים בענף.

בחמש השנים האחרונות שיווקה המדינה בהצלחה (עסקות ושיווק בפטור ממכרז)  כ-28,000 יח"ד בממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. אולם השנה, בעיקר בשל היעדר תקציב מאושר והגבלות החלות בשל מגיפת הקורונה, היקף העסקאות עומד כל כ-17,000 יח"ד, ירידה של 40%. פער אשר צפוי להצטמצם לקראת סוף שנת 2020.

ניתוח נתוני הדיווחים לממונה על חוק המכר מעלה כי החל מחודש יוני חלה התאוששות בביקוש לדירות חדשות. ממוצע העסקאות בדירות אלו בחודשים יוני-אוגוסט 2020 עמד על 3,900 דירות, גבוה ביחס לנתוני העסקאות החודשיים מינואר 2019. סך העסקאות בינואר-אוגוסט 2020 עמד על כ- 23,400 דירות, לעומת 25,600 בתקופה מקבילה אשתקד.

ומה לגבי מחירי הדירות כיום? גם ברבעון השני - בתקופת משבר הקורונה  והסגר הראשון- המשיכה מגמת העלייה במדד מחירי הדירות בכל המחוזות, למעט בדירות החדשות, בהן חלה ירידה במחירי הדירות. אם כי, בחודשים יולי- אוגוסט חלה ירידה מזערית במדד מחירי הדירות, לצד עלייה במדד מחירי הדירות החדשות.

מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר ירד ב-0.1%, מחירי הדירות בת"א ירדו ב-1.2%

לאומי שוקי הון: עליית מחירי הדירות נמשכה בתקופת הקורונה

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

Avatar

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות