זכויות עובדים    

מתכוון להתפטר? אתה חייב להגיש – מכתב התפטרות

מעודכן ל-09/2018

מתכוון להתפטר? אתה חייב לכתוב – מכתב התפטרות

פעם אנשים היו עובדים 30 שנה ויותר במקום עבודה אחד; היום בממוצע אנשים זזים כל כמה שנים ממקום עבודה למקום אחר – שוק העבודה הפך להיות משננה ודינמי, חברות עולות ויורדות, תפקידים נעלמים ותפקידים חדשים צצים. אז בלי קשר לסיבה – כאשר זה קורה זה קורה, יש שלב שבו אתם מחליטים לעזוב.

אז כדאי לזכור – כאשר אתם עוזבים מקום עבודה (מתפטרים ממקום עבודה), החוק מחייב אתכם להגיש מכתב התפטרות רשמי למעסיק שלכם.  איך כותבים מכתב כזה? מה צריך להיות כלול בו? מתי בדיוק להגיש אותו? הכל במדריך שלפניכם.

מכתב התפטרות  – שלום בוס, אני מתפטר

מכתב התפטרות נועד לספק זמן מספק למעביד להתמודד עם עזיבת העובד ולמצוא לו מחליף. במכתב כותב העובד כי הוא יעזוב בתקופה הקרובה את מקום העבודה. על פי החוק, עובד שהפסיק לעבוד ולא הגיש מכתב התפטרות (הודעה מוקדמת על התפטרות), ישלם פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל לתקופה שהיה צריך לתת כהודעה מוקדמת. דוגמא – נניח שעל פי הסכם עליכם להודיע חודש מראש למעסיק על התפטרות. ונניח שלא הודעתם, פשוט קמתם והלכתם. המעביד ראשי לדרוש מכם פיצוי בגובה השכר החודשי שלכם.

עם זאת, עובד שלא יכל להודיע מראש  בגלל  נסיבות מיוחדות, לא יהיה חייב בהודעה מוקדמת.  נסיבות מיוחדות אגב לא מפורטות בחוק. המחוקק הקנה לשר העבודה והרווחה את הסמכות לתקן תקנות שמגדירות את הנסיבות המיוחדות, עד היום אין תקנות כאלו, אבל כן יש – פסיקה שלפיה נסיבות כאלו הן רק במקרים חריגים וחמורים במיוחד.

מכתב התפטרות אמור להיות מוגש לפני כניסת ההתפטרות לתוקף. אם מדובר על עובד שמקבל שכר חודשי הוא צריך להגיש את מכתב ההתפטרות שלו בהתאם למועדים הבאים:

במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה;  במהלך החודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – 6 ימים מראש, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים מראש.

עובד שעתי צריך להגיש מכתב התפטרות באופן הבא:

בשנת עבודתו הראשונה – יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה;  במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.

לאחר שנת עבודתו השלישית – חודש ימים מראש.

העובד אמור להמשיך ולעבוד בשכר מלא גם במהלך התקופה המוקדמת להתפטרותו, אלא אם כן המעביד הודיע לו כי הוא מוותר על עבודתו בפועל בתקופה זו (באופן מלא או חלקי), ובכל מקרה העובד מקבל בתקופה זו שכר.

 

מכתב התפטרות – מה לכתוב בו?

מכתב התפטרות יכלול את היום בו ההתפטרות נכנסת לתוקף. כמו כן, ממליצים מומחים בתחום זכויות העובדים, לפרט מהן הסיבות להתפטרות.

במידה והעובד מתפטר כדי לטפל בילד הוא צריך לציין זאת במכתב ההתפטרות. עובד שמתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו בגלל נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעתו גם אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג  (כך דורשות התקנות) .

העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים כעבור 15 יום ממסירת ההודעה המוקדמת/ יום מסירת מכתב התפטרות.

ואם מדובר בעובד שמתפטר על רקע הרעת תנאים? עובד כזה,  צריך להוכיח כי בנוסף לכך שארעה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, הוא התריע על כך בכתב בפני המעסיק,  ונתן למעסיק הזדמנות לתקן את תנאי העבודה. מאחר שהמעסיק לא תיקן את התנאים, הוא נאלץ להתפטר עקב כך.

מכתב התפטרות של עובד כזה יכלול פרוט על הרעת התנאים וכן יוסבר במכתב על ההתרעה שנתן העובד למעביד ועל כך שהמעביד  לא תיקן את תנאי העבודה, ולכן נאלץ העובד להתפטר.

אלא הכללים מלמעלה, אבל אם מדובר במקרים ספציפיים, עניינים ספציפיים, קשרים מסוימים והסכמים שונים בין העובד למעביד, זה יכול להתבטא במכתב התפטרות שונה, מפורט יותר וכו'.

מחשבון פיצויי פיטורין

מדריך פרישה