fbpx
יש לך שאלה?
זכויות עובדים מיסים

ניכוי מס במקור

מעודכן ל-03/2019

ניכוי מס במקור - אם אתם עצמאיים, עסקים, בעלים ומנהלים בחברות אז סביר שאתם יודעים שכאשר אתם צריכים לשלם לגורם כלשהו אזי עליכם גם להפריש את המס בגין העסקה הזו. אלא אם לגורם המקבל את הכסף יש אישור ניכוי מס במקור, אישור שמשמעותו שלא צריך לנכות מס במקור (במקור - כלומר בעת העסקה המקורית), אלא שהוא משלם את המס במסגרת דוחותיו השוטפים.

התשלום של מס במקור נועד להבטיח שרשות המס תקבל כסף בגין העסקה, והוא סוג של ברירת מחדל - מס הכנסה בעצם רוצה את הכסף מראש כדי שהעסקאות לא יברחו (שהתשלום מס על עסקאות לא "ייברח") , אך מי שמקבל אישור (וכמעט כולם יכולים לקבל אישור מס במקור, למעט חברות חדשות שמס הכנסה מטיל עליהן שיעור מס נמוך במקור) אז הם לא משלמים במקביל לביצוע העסקה אלא משלמים במקביל לתשלום השוטף למס הכנסה (דרך המקדמות השוטפות והתשלום בדיווח השנתי).

כן, זה לא סוד שעל ההכנסות או הרווחים  שלנו אנחנו צריכים לשלם מס, ולפעמים לא מעט. אחד המונחים החשובים בתחום הזה הוא "ניכוי מס במקור", שמתייחס לחובתו של המשלם לנכות מהתשלום שלו למוטב מס הכנסה, סכום שיועבר לרשויות המס. את המס מנכה הגורם המשלם בצורה חלקית או מלאה (הסכום ממנו מנכים הוא מלוא הסכום, כולל המע"מ), כשחובת תשלום המס עצמו היא כמובן על המוטב – הניכוי נעש בפועל במועד התשלום עצמו.

כך למשל ניקח בתור דוגמא עסק בתחום הצרכנות, שסגר על עסקה גדולה לאספקת ציוד משרדי בגובה של 40,000 ש''ח + מע"מ לגורם כלשהו. אם שיעור ניכוי המס שנקבע לחנות הוא 20%, היא תציג לגורם שמעביר לה את התשלום, את אישור ניכוי המס לצד אישור ניהול ספרים. התשלום שמשלם הלקוח יהיה בניכוי המס, כלומר, 32,000 ש''ח (40%) בתוספת מע"מ. לצד זה הלקוח של נותן השירות צריך לשלם את המס המנוכה, 8,000 ש"ח, עד ה-15 בחודש העוקב.

עד כאן הכל נראה טוב, יפה ואפילו פשוט (באופן יחסי, כי בכל מקרה נושא המס הוא די סבוך). בפועל, כשנכנסים לעובי הקורה מבחינים שיש הרבה דברים פחות מובנים מאליהם שצריך לדעת על ניכוי מס במקור, כשאת התשובות לשאלות חשובות אלה אנחנו נספק במדריך הנוכחי.

המקרים בהם חלה חובת ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור נעשה באופנים שונים בהתנהלות הכלכלית שלנו. המקרים השונים מפורטים בפקודות מס הכנסה, והם עברו שינויים ועדכונים שונים במהלך השנים. המקרה הבסיסי הראשון הוא ניכוי מס מהשכר של אדם שכיר, מקרה בו מי שמנכה את המס ומעביר אותו לרשות המיסים הוא המעסיק. בחלק מהמקרים נעשה ניכוי מס במקור מהתשלום שניתן עבור שירותים של עצמאיים, למעט מקרים נקודתיים אלים נתייחס בהמשך. בעיקרון עסקים קטנים שלא צריכים לנהל את החשבונות שלהם בשיטה הכפולה לא צריכים תמיד לבצע את הניכוי, כשלעומתן החובה הזו דווקא כן תחול על חברות עסקיות.

את ניכוי המס מבצעים מוסדות ציבוריים מכל סוג, בין אם בתי חולים, מוסדות אקדמיים, קופות חולים, המוסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות – והרשימה עוד ארוכה (שימו לב שלא מול כל הגופים האלה צריך לנכות מס במקרה שהתשלום נעשה על ידם). מקרה נוסף הוא ניכוי מס במקור של ספק, הנעשה על ידי הלקוח מהתשלום שהוא חייב לו. ניכוי מס בשותפויות ייעשה במקרה שיש חובה לניכוי מס על לפחות שותף אחד. במקרה של חברות (חברה בע''מ כמו גם חברות אם ובת), ייעשה ניכוי המס על פי המחזור השנתי. בתחום הבנקאות, מתבצע ניכוי המס על דיבידנדים, על ידי הבית.


נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

מס הכנסה שלילי - מה זה, והאם זה רלבנטי אליכם?

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?


ההכנסות עבורן צריך לנכות מס

בעיקרו של דבר חובת ניכוי המס במקור חלה על מרבית ההכנסות, כשרשימת המקרים מפורטת בפקודות, בצווים ובתקנות השונות שנחקקו בתחום במרוצת השנים. את המס מנכים כאמור על שכר עבודה, וכן על תשלום לעצמאיים על סוגיו: שכר של אמנים וסופרים, שכר מרצים, שכר בוחנים ועוד. את המס מנכים מדמי השכירות, ממענקי פרישה, מרווחים המתקבלים דרך הגרלות ופרסים, מתשלומי דיווידנד וריבית, ממענקים שונים ועוד.

גובה הניכוי תלוי בסוג התשלום ובמהות שלו, כשיש מצבים בהם אפשר להפחית את שיעור הניכוי דרך פקיד השומה הרלוונטי במס הכנסה. ברמה הכללית השיעור עבור שירותים או נכסים עומד על 20% או 30% לרוב, אלא אם נקבע שיעור אחר על פקיד השומה. אי אפשר לדעת באופן גורף מהו שיעור ניכוי המס עליו יוחלט, כששיעור הניכוי תלוי בפרמטרים דוגמת סוג העסק, האופי שלו והתחום המקצועי בו הוא פועל. ממש כשם שתשלום מס ההכנסה עצמו נעשה בהתאם להכנסות, על פי שיטת המדרגות במסגרתה משלמים יותר מס על הכנסות גדולות. מכאן נובע שההערכה של הכנסות העסקים או העוסקים היא מהותית בקביעת גובה ניכוי המס במקור, כשלצד זה לוקחת רשות המיסים בדרך כלל מקדם ביטחון. אם פקידיה סבורים שקיים סיכון מסוים שהעסק לא יעמוד בתשלומים השוטפים של מקדמות המס, ייתכן שייקבע עבורו אחוז גבוה יותר של כינוי מס במקור.

יש מספר מקרים המוגדרים בחוק מבחינת ניכוי המס, אותם צריך להכיר לפני שמקבלים או נותנים תשלומים. כך לדוגמא עבור דמי שכירות של נכס מסחרי שמעוניין הגורם העסקי שמשתמש בהם להכיר כהוצאה, נדרש ניכוי מס של 35%. על תשלום שכירות של נכסי נדל"ן למגורים עומד ניכוי המס לרוב על 30%. בשני המקרים על השוכר לפתוח את תיק הניכויים דרך משרד השומה, ולבצע את ניכוי המס במקור אחת לחודש: ב-15 לחודש שלאחר מועד תשלום דמי השכירות.

דוגמא נוספת היא תשלומים המועברים לתושבי חוץ, כמו גם העברה של כספים לחו"ל, עליהם שיעור המס שנקבע לרוב הוא 25%. במקרה של תשלום לתושב חוץ יש מספר החרגות מבחינת ניכוי המס, כאשר אין צורך לבצע את זה אם השירות ניתן ובוצע באופן מלא על ידי נותן שירותים בחו"ל (שירותי תיירות או שירותי ביטוח בחו"ל), עבור דמי ההשתפות במכרזים שונים מעבר לים, עבור רכישה של טובין מוחשיים בצירוף רשימון ייבוא, עבור מקדמות שמחזירים ללקוחות (בתנאי ההחזר אינו גבוה מסכום המקדמה ולא כולל בתוכו ריבית) ועוד.

החדשות הטובות: ניתן להפחית וגם לקבל פטור מהניכוי

יש מצבים שונים בהם ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור, מה שכמובן יקל על ההתנהלות ואף צפוי להגדיל את הרווח בפועל של מקבל התשלום. כמובן שמי שאינו קיבל את הפטור אבל בכל זאת לא מבצע את הניכוי, מסיבה זו או אחרת, עושה עבירה. בגינן עבירות מהסוג הזה עלולות להיות מוטלות נגדו סנקציות כלכליות שונות: כך למשל עשויים פקידי השומה לא להכיר כלל בהוצאות עבור התשלומים שביחס אליהם לא בוצע ניכוי המס. בתרחיש אחר עלול להידרש ממס הכנסה לבצע תשלום של המס שטרם נוכה יחד עם קנסות וריביות, מצב שהוא כמובן לא מומלץ. לא תמיד מס ההכנסה מגלה הבנה ל"תירוצים" לחוסר הניכוי, גם אם מנקודת המבט של הצדדים המעורבים הם לגיטימיים – למשל חוסר ידיעה לגבי חובת הניכוי או סיווג אופי הניכוי - כך שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם המצב היא פשוט למנוע אותו מלכתחילה.

עבור עסקים חדשים לא ניתן בדרך כלל פטור מלא מניכוי מס במקור, אבל אפשר להפחית את שיעור הניכוי (שתלוי כאמור בהיקף ההכנסה). בהרבה מקרים מוגדר שיעור התחלתי של 15% ניכוי מס במקור, כשעם הגדלת ההכנסות צפוי שיעור הניכוי לעלות. עם זאת, אם העסק אכן הוכיח במהלך השנים כי הוא עומד בחובת תשלומי המס, דיווח בזמן והעביר את התשלום, הוא עשוי לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור – עוד סיבה לנסות לעמוד בתשלומים הדרושים על ידי מס ההכנסה, ובכלל. מהניסיון שלנו רוב העסקים והעוסקים מקבלים פטור מניכוי מס במקור ללא יותר מדי קשיים, בעיקר לאחר שהעסק כבר פועל כמה שנים ומתנהל על פי הספר מבחינה בירוקרטית.

יש להדגיש שעוסקים וחברות משלמים את ניכוי המס במקור כחלק מהתשלומים השוטפים שהם מעבירים לרשות המיסים. הם צריכים לבקש מהלקוחות בסוף השנה הקלנדרית אישור על שיעור ניכוי המס שבוצע, ולצרף את האישור לדו"ח השנתי אותו הם מגישים לרשויות המס. לא תמיד יש הלימה בין ניכוי המס במקור לבין אחוזי המס שהאדם יצטרך שלם בפועל, כי מס ההכנסה מבצע את החישוב שלו באופן שנתי. במקרים אלה הוא יעמיד את הניכויים שבוצעו בפועל מול מדרגת המס המחושבת בצורה שנתית, כשהתוצאה היא החזר מס (נניח ניכוי של 15% מהתשלום, אבל מדרגת מס שנקבעה והיא נמוכה מכך) או לחלופין תשלום מס עודף.

נקודה חשובה נוספת: חובת העוסק, העובד או בעל העסק לוודא שאכן יש לו אישור לביצוע ניכוי מס במקור, מה שלא תמיד מובן מאליו. בהיעדר האישור זה אומרים הגורמים שמעניקים לו את התשלום לבצע ניכוי מקסימלי. כיום אפשר להנפיק את האישור דרך האתר של רשות המיסים, וכן לקבל מידע מצד המשלם על אישורים פרטניים (עד 10 תיקים, המוזנים למערכת), מערכת 1000 (עד 1,000 תיקים, הנשלחים ומתקבלים בצורה מקוונת) או מערכת מבזק (מעל 1,000 תיקים, בתיאום). מידע נוסף על האישורים ואופן הקבלה שלהם תוכלו לקרוא כאן.

ואם האתר של רשות המיסים לא עזר לכם (ותתפלאו הוא מאוד מסודר ופשוט לשימוש), אז אתם יכולים להשתמש בטופס אצלנו, טופס בקשה לפטור/ הפחתה של ניכוי מס במקור - טופס 2542

מנקודת המבט של המשלם, עליו לברר האם הוא צריך לבצע ניכוי מס לכל עסקה/לקוח, וכמובן שלברר את היקף ואופן התשלום. מומלץ שהוא ינסה לברר מול האם יש לגורם מולו הוא מתנהל פטור מניכוי מס במקור, מה שיקל כמובן על שני הדדים. באופן שנתי יש לשלם מדי שנה, עד סוף חודש מרץ, פירוט של התשלומים שאותו גורם שילם לספקים או לנותני השירותים שלו, כמו גם המס שנוכה מהם.

אישור ניכוי מס במקור - איך מקבלים

ובכן,אתם כבר מבינים שהדרך הכי טובה, הכי נכונה, הכי קלה גם מבחינה תפעולית היא פשוט להוציא אישור ניכוי מס במקור מרשות המיסים, והיום זה יחסית בקלי קלות.   כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לעמוד האישורים באתר של רשות המיסים  למלא כמה פרטים על העסק לבקש אישור ניכוי מס במקור (ולרוב כדאי באותה הזדמנות להפיק אישור ניהול ספרים - אישור שגם נדרש על ידי הלקוחות בעת מתן תשלום). את האישורים שולחים ללקוחות, ואז הם לא צריכים לנכות מס במקור. האישור הזה לרוב הוא שנתי, כלומר פעם אחת בשנה, ואין לכם עניין של ניכוי מס במקור, פשוט מקבלים את כל התמורה, ובהמשך מגיישם דוח שבמסגרתו מחשבים כמה מס משלמים.


מדריכים קשורים :

נקודות זיכוי ממס הכנסה - כמה מגיע?

מחשבון נקודות זיכוי

החזרי מס - האם מגיע לכם כסף ממס הכנסה

מס הכנסה שלילי - מה זה, והאם זה רלבנטי אליכם?

תיאום מס - איך עושים את זה ומתי?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ליאור פרג'

ליאור פרג'

ליאור פרג' עורך וכותב כבר שנים רבות, בתחומים פיננסים וצרכנות. ליאור בעל תואר ראשון בתקשורת וקולנוע, תואר שני בתקשורת ותעודת עיתונאות.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות