תואר שני זה אומר שלמדתם  די הרבה, הוצאת הרבה כסף על לימודים, נמנעתם מעבודה במשרה מלאה ולכן מגיעה לכם הטבת מס. אם סיימתם לימודים לתואר שני במוסד להשכלה גבוה מוכר בישראל משנת 2005, תהיו זכאים לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים
אם סיימתם את את לימודי התואר בשנת 2014 ומעלה, תהיו זכאים להטבה במשך שנה אחת ותוכלו לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנה שלאחריה
במקצועות המחייבים התמחות כמו ראיית חשבון, עריכת דין,  תוכלו לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך. זיכוי זה מוסיף לכם  1,308 שקל לשנה ו-109 שקל לחודש

אם סיימתם את לימודי התואר עד סוף שנת 2013, ההטבה ניתנה משנת המס לאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר השני, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר השני,  כל עוד אינו יותר משנתיים.

גם אם אתם בוגרי תואר אקדמי שלישי, ולמדתם במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי (לא כולל רפואה ורפואת שיניים), תהיו זכאים להטבה דומה, שאותה תוכלו לנצל החל משנת המס שלאחר סיום לימודים לתואר השלישי.

כדי לקבל את הזיכוי יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס, כלומר לפני סוף חודש דצמבר. עוד יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. אפשר גם להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 שאליו מצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי, ותצטרכו למסור אישור זה למעסיק.

אם חלפה שנת המס, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שאליה אתם משתייכים. רק דעו שניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה בלבד. אם אתם עצמאים מלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.

 התמחות

יש מקצועות הדורשים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע כאמור, ואם ההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), הבוגר זכאי לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו לתואר, או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות.

אם בחרתם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיימתם את ההתמחות, תצטרכו לצרף אישור על תקופת ההתמחות. לעיתים כדאי לדחות את ההטבה משום שהעבודות בהתמחות לרוב פטורות ממס ולכן כדאי לנצל את ההטבה לתקופה שבה תצטרכו אותה

דברים שחשוב לשים לב אליהם:  ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר שני אחד. ההטבה היא בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד בארץ בלבד, כלומר לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי. כמו כן ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד,

מה עושים אם יש יותר מנקודת זיכוי אחת במקביל?

אם עבור אותה שנת מס קיימת זכאות לנקודת זיכוי בגין סיום תואר ראשון וגם חצי נקודת זיכוי בגין סיום תואר שני, אין מניעה לקבל את שתי ההטבות באותה שנת מס.

מי שזכאי לחצי נקודת זיכוי בגין תואר שני ובמקביל זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע, יוכל לבחור אחת מהן בלבד.

אם יש לכם קריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, אתם עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, אלא אם כן צוין אחרת.

זיכוי מס לבוגרי תואר ראשון

אימהות עובדות? בדקו כמה נקודות זיכוי ממס מגיעות לכן