fbpx
חדשות

סקר יום המשפחה: הישראלים רוצים להתחתן עד גיל 29 ולהביא שלושה ילדים

קרדיט: pixabay

רובנו מרוצים מהמשפחות שלנו ומרגישים שהן מעריכות אותנו. כך עולה מסקר הלמ"ס.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2018. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,450 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-6.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שב-2018 התמקד במוביליות בתחומי המצב המשפחתי, התעסוקה, מקום המגורים ורמת דתיות.

95% מבני 20 ומעלה  מרוצים מהקשר עם בני משפחתם ('מרוצים מאוד' ו'מרוצים'). מהסקר עולה כי97%  מרגישים כי בני משפחתם מעריכים אותם. 84% חשים כך 'במידה רבה', 13% - 'במידה מסוימת'.

נשואים מרוצים מחייהם בשיעור גבוה יותר בהשוואה ללא נשואים:  בקרב בני 49-20, 92% מהנשואים ו-88% מהלא נשואים מרוצים מחייהם. בקרב בני 50 ומעלה, 90% מהנשואים ו-76% מהלא נשואים מרוצים מחייהם. שיעור 'המרוצים מאוד' מחייהם יורד עם הגיל, וגבוה יותר בקרב הנשואים בכל קבוצות הגיל שנבחנו, בעיקר בקרב בני 75 ומעלה.   אחוז בני 20 ומעלה 'המרוצים מאוד' מחייהם, לפי מצב משפחתי ולפי גיל, 2018

13% מהנשואים בגיל 49-20 ו-24% מהלא נשואים מדווחים כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם. בגיל 50 ומעלה, 19% מהנשואים ו-41% מהלא נשואים מדווחים כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם.

25-29 הגיל להקמת משפחה?

בקרב היהודים, 17% סבורים כי הגיל הרצוי לגבר להקמת משפחה הוא עד 24, 39% סבורים כי הגיל המתאים הוא 29-25 ו-37% סבורים שהגיל הרצוי לגבר להקים משפחה הוא 30 ומעלה.

83% מהחרדים סבורים שגיל הקמת משפחה הרצוי לגבר הוא עד גיל 24, 13% מהם סבורים שהגיל הרצוי לגבר הוא 29-25.  בקרב הערבים, 11% סבורים שהגיל הרצוי הוא עד 24, 65% מהם סבורים כי הגיל הרצוי להקמת משפחה לגבר הוא 29-25 ו-22% סבורים שהגיל הרצוי הוא 30 ומעלה.

בקרב היהודים, 32% סבורים כי הגיל הרצוי לאישה להקמת משפחה הוא עד 24, כמעט מחצית (46%) סבורים שגיל 29-25 הוא הרצוי לאישה, ו-16% סבורים שלאישה מתאים להקים משפחה בגיל 30 ומעלה.

94% מהחרדים סבורים שגיל הקמת משפחה הרצוי לאישה הוא עד גיל 24.  59% מהערבים סבורים שהגיל המתאים לאישה להקמת משפחה הוא עד 24, ו-36% מהם סבורים כי הגיל הרצוי הוא 29-25. לעומת שנת 2009, ב-2018 עולה הגיל הרצוי להקמת משפחה, הן בקרב יהודים הן בקרב הערבים.

שלושה ילדים

בקרב היהודים בגיל 20 ומעלה, 13% סבורים כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא שניים, 37% מחזיקים בדעה כי מספר הילדים הרצוי הוא שלושה, 22% מעדיפים ארבעה ילדים, ו-17% מעדיפים חמישה ילדים ומעלה. פחות מאחוז אחד מעדיפים ילד אחד (ל-9% אין דעה).

19% מהחילונים מעדיפים שני ילדים במשפחה, מחצית מהחילונים (52%) מעדיפים שלושה ילדים, ו-15% מהחילוניים חושבים שמספר הילדים הרצוי למשפחה הוא ארבעה.

לעומתם, כשני שלישים מהחרדים (68%) מעדיפים משפחה עם שישה ילדים או יותר, כ-14% מעדיפים משפחה קטנה יותר של ארבעה-חמישה ילדים. 18% מעדיפים שלא לנקוב במספר ילדים ספציפי.

בקרב הערבים, 19% סבורים כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא שניים. יותר משליש (36%) סבורים כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא שלושה, 27% סבורים כי מספר הילדים הרצוי למשפחה הוא ארבעה, ו-15% מעדיפים משפחה בת חמישה ילדים או יותר. לעומת שנת 2009, בקרב האוכלוסייה הערבית ירד שיעור הסבורים כי ארבעה ילדים ומעלה הוא מספר הילדים האידאלי למשפחה.

עמדות מול מציאות: ל-30% מהאוכלוסייה בגיל 45 ומעלה, יש מספר ילדים זהה למספר הילדים הרצוי לדעתם למשפחה. לכמחצית (52%) מספר ילדים נמוך ממספר הילדים הרצוי לדעתם למשפחה וליתר (18%) – מספר ילדים גבוה ממספר הילדים הרצוי לדעתם למשפחה.

בקרב היהודים בגיל 40 ומעלה, שיעור 'המרוצים מאוד' מחייהם בדרך כלל עולה ככל שמספר הילדים גבוה יותר. שני המשתנים קשורים במידת דתיות.

 

דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס

שאלון הסקר החברתי 2018

מחולל הלוחות - הסקר החברתי

תוכנית &";נטו למשפחה&"; – כמה זה יוסיף לנטו שלכם?

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות