זכויות עובדים    

עבודה ביום הזיכרון וביום העצמאות – מדריך זכויות

מעודכן ל-04/2021

יום הזיכרון ויום העצמאות סמוכים זה לזה, אך זכויות העובדים בכל אחד מהם אחרות ■ האם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נחשב לערב חג? מי רשאי להיעדר מהעבודה, ואיזו תוספת מקבלים עבור עבודה ביום העצמאות? דעו את זכויותיכם

השבוע נציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה, ומיד למחרת נחגוג את יום העצמאות ה-73 של המדינה. מכיוון שמדובר במועדים לאומיים שאינם חגים דתיים, ישראלים רבים לא מודעים לזכויות המגיעות להם מול המעסיקים ומול מקומות העבודה, מה שמעלה שאלות ומחלוקות: כיצד צריך המעסיק להיערך לעבודה בימים אלה, אילו זכויות כדאי לעובדים להכיר, והאם מדובר בימי עבודה רגילים או כאלה שעבודה בהם מזכה בתוספת למשכורת? ריכזנו במדריך זה את כל המידע הרלוונטי בנושא.

האם נקבעה התנהלות מיוחדת בחוק לערב יום הזיכרון?

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, שיצוין השנה ביום שלישי ה-13 באפריל 2021, נחשב לפי החוק ליום עבודה רגיל במשק, ומעסיקים אינם חייבים להיענות לבקשת עובדים לקחת חופש ביום הזה. עם זאת, בשל חשיבות היום, מעסיקים רבים מתחשבים לעובדים שמבקשים להיעדר מהעבודה או לצאת מוקדם כדי להשתתף בטקסי הזיכרון.

מה הדין בנוגע לעבודה ביום הזיכרון עצמו?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור, שהוא למעשה גם ערב יום העצמאות, מוגדר כ"חג לאומי". לכן, נהלי העבודה ביום הזה (שיחול השנה ביום רביעי ה-14 באפריל), דומים לנהוג ב"ערבי חג" אחרים ותלויים בהסכמי העבודה שלכם.

אם משך יום העבודה הרגיל שלכם הוא 9 שעות ושבוע העבודה שלכם בן 5 ימים – ביום הזיכרון תעבדו שעה פחות (8 שעות). אם יום העבודה הקבוע שלכם הוא בן 8 שעות – תעבדו ביום הזיכרון 7 שעות. התשלום על היום הזה יהיה כאילו עבדתם יום מלא.

האם עובדים שמעוניינים שלא לעבוד ביום הזיכרון, או לצאת מהעבודה באמצע היום, יכולים לדרוש יום חופש מלא או חלקי?

עובד רשאי לקחת חופש ביום הזיכרון, כיום בחירה. לכל העובדים בישראל יש זכות לשני ימי בחירה לפחות בשנה, על חשבון ימי החופשה – אחד לבחירתם, ואחד לפי רשימה המצורפת כתוספת לחוק חופשה שנתית. עם זאת, יש להודיע למעסיק 30 ימים מראש על הכוונה לנצל את יום הבחירה ביום הזיכרון.

עובד שכבר ניצל את ימי הבחירה שלו השנה, יכול לבקש ממעסיקו לצאת ליום חופש ביום זה. למעסיק אין חובה להיעתר לבקשה, אך עליו לנמק מהו הצורך בעובד באותו יום. למניעת קושי מיותר, כדאי להסדיר מראש את אופן העבודה ביום הזיכרון.

האם יש זכויות מיוחדות לבני משפחות שכולות ביום הזיכרון לחללי צה"ל?

בני משפחות שכולות זכאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, ולקבל שכר עבודה רגיל עבור יום זה. זכות זו ניתנת להורים, סבים, בני הזוג, ילדים ואחים של חלל.

האם מי שעובד ביום הזיכרון לחללי צה"ל זכאי לשכר גבוה מהרגיל?

לא. זהו יום עבודה רגיל.

האם יום העצמאות נחשב כיום מנוחה, ומהן זכויות העובדים ביום זה?

יום העצמאות יחול השנה ביום חמישי, ג' באייר, 15 באפריל (החג הוקדם ביומיים). לפי החוק, יום העצמאות הוא "יום שבתון" לבני כל הדתות. הוא מתחיל מחצות הלילה (ערב יום העצמאות) ועד חצות הלילה שאחריו.

 

אולם ישנו חריג לחוק המאפשר לראש הממשלה לקבוע מי הם אותם עסקים או מקצועות שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות. אם מקום העבודה שלכם אינו נכלל במקומות הללו, המשמעות היא שאין לכם אפשרות לעבוד.

במקרה של עבודה ביום העצמאות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו עבור שעות העבודה הרגילות, ובמידה שעבד שעות נוספות, העובד זכאי לתשלום של 175% משכרו הרגיל (עבור השעתיים הראשונות), ומהשעה הנוספת השלישית זכאי העובד לתשלום של 200% משכרו הרגיל.

שימו לב: בפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה נקבע כי עובד שעתי או יומי אשר נאלץ לעבוד בחג מתוך כורח ולא על פי בחירתו, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל), ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו, בתנאי שעמד בתנאי הזכאות לדמי חגים. כך למעשה, אותו עובד זכאי לשכר בשיעור של 250% – הכולל גם דמי חגים וגם "שכר חג".

מהם "דמי חגים" ומי זכאי להם?

ביום העצמאות כל העובדים במשק זכאים ל"דמי חגים". המשמעות היא שכולם מקבלים תשלום על היום הזה שכר מלא על יום העבודה, גם אם בפועל לא עבדו בו. עובד שעתי/יומי יראה את התשלום בתלוש, בעוד מי שמקבל "שכר גלובלי" (חודשי) – יקבל את שכרו הרגיל.

עם זאת, עובד שעתי/יומי שלא עומד בשלושת התנאים הבאים, אינו זכאי לדמי חגים:

  1. עובד שהשלים 3 חודשי ותק במקום העבודה.
  2. עבד יום לפני החג ויום אחרי החג (ואם לא עשה כן, היה הדבר בהסכמת המעסיק, או בגלל מחלה/חופשה מאושרת).
  3. אם החג לא חל בשבת או ביום פנוי של העובד.

ברוח הקורונה: האם עובד בחל"ת זכאי ל"דמי חגים"?

עובד בחל"ת לא זכאי לדמי חגים, מאחר שבתקופת החל"ת יש "ניתוק" של יחסי עובד-מעסיק.

עם זאת, עובד שחוזר מחל"ת יהיה זכאי לדמי החגים, כל עוד צבר ותק של 3 חודשים במקום העבודה לפני היציאה לחל"ת.

מה הדין לגבי דמי אבטלה בזמן החג?

דמי אבטלה כוללים גם דמי חגים, ולכן דמי האבטלה של העובד לא יפגעו.

האם חולה בקורונה או אדם שנמצא בבידוד – זכאי לדמי חגים?

כן. דמי חגים קוטעים את התשלום של דמי הבידוד ושל דמי המחלה, והעובד יהיה זכאי לדמי חגים בצורה מלאה.

כדאי לדעת: עובדים רבים כיום במשק מועסקים ב"חברות קבלן", ששולחות אותם לבצע עבודה מסוימת במקום כלשהו. אם אתם עובדים בחברות קבלן, למשל בתפקיד של שמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה, אתם צריכים לקבל את דמי החגים מהמעסיק שלכם (למשל: כוח אדם בע"מ). אבל אם לא קיבלתם מהמעסיק את דמי החגים, חשוב שתדעו שבהתאם לחוק להגברת האכיפה, במקרים מסוימים אתם יכולים לתבוע גם את חברת הקבלן שמעסיקה אתכם וגם את החברה שהזמינה את השירות מאותו קבלן. המשמעות היא שבהתאם לחוק, למזמין השירות יש אחריות כלפי עובד הקבלן, שזכויותיו הופרו על ידי מעסיקו (הקבלן).

זכויות וחובות העובדים בחג